Wednesday, March 2, 2011

LÊ VĂN KỲ * TRUNG CỘNG & MỸ


ARE YOU SURE ?


Thú tht tôi rt mê người M , bi vì người M lúc nào cũng lch s , trong mi vn đ luôn luôn hi li cho chc ăn : - " Are you sure ?" . Mc dù tôi gc ngoi nhp , nhưng đã nhp tch , vì vy tôi luôn luôn c gng bt chước người M, hc theo người M dù , có du cách chi , ri cũng lòi ra gc M...Tho .
Trong m
t Din văn ca Tng thng Obama đc ti Tòa Nhà Trng v tình hình Libya , có đon : - " So let me be clear . The change that is taking place across the region is being driven by the people of the region . This change doesn't represent the work of the United States or any foreign power..."

Tôi bu
t ming , y chang người M chính gc da trng : - " Are you sure ?" .
Khi đ
t chân đến đt nước M , tôi vô cùng khp khi mng vì tưởng mình như chut đã sa vào h nếp . Bi nghe nói nước M rt giàu có , giàu nht thế gii . Sau ny té nga ra vì M n như chúa chm mà thng ch n không ai khác hơn là thng Cht tn mãi phương Ðông . Tôi không nm chc s liu , nhưng c chng cũng my trăm ngàn t dollars .


Th
ng Cht tc là thng Tàu nay gi là thng Trung cng . S d gi nó là Trung cng vì nó là Trung Hoa theo ch nghĩa Cng sn Ði lc , phân bit vi Trung Hoa Quc gia Ðo ( Ðài Loan ) .
Trong th
i chiến tranh Thế gii ln th 2 , Tng thng M là ông Truman đã không nghe li tướng Mc.Arthur . Không biết Tng thng Truman đã sai lm hay chính Ông ch trương cn phi có lưỡng cc ? . Ví như có âm thì phi có dương , có cng phi có tr , có thng ác mi lòi mt thng thin ... Thế cho nên mãi cho đến ngày nay vn phi đi chi gia 2 thế lc. Thế cho nên ngày nay chúng ta còn phi ngi chi thng chó di Trung cng ;

N
ếu ngày đó khi đám Cht và Triu Tiên cng sn kéo v vùng ranh gii Tàu phù mà Tng thng Truman ra lnh cho chúng ăn vài qu Nuke là xong chuyn . Có đâu đ cho nhng Tng thng đi sau ca M phi chy đôn chy đáo vi cái Ngoi giao gi nhơn gi nghĩa vi Tàu đành phi sng chung trong cuc hôn nhân gượng ép . Như vy M đã bá ch đc tôn trên Thế gii t lâu , làm gì có chuyn mc n thng Cht cho thng Tàu c chơi cha ; Nào là đ chơi tr em có cht chì gây ung thư ; Nào là thc phm có đc ... Nay thì go gi (Nylon) tràn lan th trường M .


Th
ng Trung cng là mt thng chuyên chơi đòn đc; Chính nó đã lòn sân sau M , chơi đòn điếm chy , bng cách mua hết nhng Nhà đc tài Trung Ðông , nht là nhng nước sn xut du la , vi ý đ đánh bc hu t Phi Châu Trước hết là trit h nn kinh tế M bng vũ khí du thô vi ý đ ngóc đu chó làm bá ch . Ch chuyn lưỡi bò , lưỡi trâu ch là hư chiêu . Bao nhiêu vn liếng thng Trung cng dc hu bao đ vào các bo chúa Phi Châu , nó nhng tưởng phen ny ăn chc mm ri . Ti đây tôi cũng mun hi li thng ba Tàu : - " Are you sure ?" .

Nay th
ng Cht không biết đã sáng mt ra chưa ? Bao nhiêu nước vùng Trung Ðông giàu có do tr lượng du la mà my đã b không biết bao nhiêu tin bc ra mua bn đc tài cm quyn nhm mc đích chơi nc ao M , đ chiếm vi thế s 1 . Chc nay đã thm đòn . Thng Trung cng chuyến ny phá sn như thi Liên sô chy đua vi M trong không gian . Thng M 100% có lý do đ qut n . Ðng có quên thng tư bn là cha thng cng sn . Các nước vùng Trung cn Ðông không phi t nhiên mà nhân dân ni dy đâu . Bàn tay lông lá nhúng vào đy con !

Ri s ti nhân dân Trung quc ca my đng dy . Mà my không th lp li Thiên An Môn ln th 2 . Người Vit Nam chúng ta yên tâm đi .Hãy ch mà ct c hết bn Vit cng , đng cho 1 đa nào chy thoát . Chuyn tài sn ca bn chúng ăn cp ca Quc gia , ăn cướp ca dân có ct du bt c nơi đâu thì cũng đã có các nước trên thế gii phong ta, như đang phong ta ca ci , tài sn ca đám đc tài cai tr các nước trong vùng Trung Ðông . Chuyn ny không phi là chuyn hoang đường , lc quan tếu . Ðng ai hi li tôi :- " Are you sure ? " . Bi vì câu tr li ca mi người , không riêng gì tôi , s là "Sure" ,/-


Ðiêu Khc gia Lê Văn Kỳ.

No comments: