Friday, March 18, 2011

CÁO THỊ TÌM THƠ

Kính cáo chư vị,

Sau 1975, tớ được nghe các văn hữu đọc cho nghe một bài thơ thất ngôn bát cú. Tác giả là một bác sĩ, tên là Trần Xuân Bảng, hay Trần Kim Bảng hay Trần Văn Bảng gì đó mà nay tớ đã quên tên và thơ. Hồi đó, tớ đã chép bài thơ đó vào sổ, nay thì thất lạc rồi. Bài thơ rất hay, nội dung như thế này:

Bác sĩ chán ghét cộng sản nên xin qua Pháp đoàn tụ. Khi sang đến Pháp, con dâu đầm, con trai cụ ra đón cụ ở sân bay và chúng đều hỏi :
"Nước nhà đã độc lập, bố qua chi đây?"
Ôi câu hỏi này giống câu hỏi của dân Nam kỳ năm 1955 khi gặp dân Bắc Kỳ di cư vào Nam!

Bác sĩ nghẹn lời. Khi bước vào nhà , ngước mắt lên, bác sĩ thấy trên tường giữa nhà, thằng con của bác sĩ treo ảnh già Hồ to tướng!
Tâm trạng bác sĩ già nghẹn ngào và lời thơ rất bi thương.
Bạn nào còn giữ bài thơ này, gửi cho tớ đọc cho vui. Tớ sẽ đăng báo cho anh em bốn biển cùng thưởng thức một áng văn chương tuyệt vời của kẻ lưu vong cô quạnh và bi thương!

Vạn Mộc Cư Sĩ
Xin gửi về địa chỉ tờ Bên Kia Bờ Đại Dương
sontrung@yahoo.com


No comments: