Friday, February 4, 2011

TIN BUỒN

Chúng tôi được tin buồn

bà HÀ LANG

đã thất lộc vào lúc tối 11g 25 , ngày thứ tư, 2 tháng 2 năm 2011 tại Florida, Hoa Kỳ.

Tạp chí BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG
và các thân hữu xin gửi lời chia buồn cùng tang quyến
và cầu xin vong linh bà tiêu diêu miền An Lạc.

Nguyễn Thiên Thụ

No comments: