Friday, January 21, 2011

BỘ SƯU TẬP NÓN LÁ


Nón lá trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Italy

Những chiếc nón che mưa nắng được tô điểm rực rỡ, hòa hợp với những họa tiết mang đậm bản sắc phương Đông như mây nước, vảy rồng, da cọp trong BST xuân 2001 của Alberta Ferrerti.

italy1.jpg

italy2.jpg

italy3.jpg

italy5.jpg

italy6.jpg

italy7.jpg

italy8.jpg

italy9.jpg

No comments: