Friday, December 10, 2010

SƠN TRUNG * XIN TẠ ƠN ĐỜI
XIN TẠ ƠN ĐỜI

Tôi xin cảm ơn cha mẹ tôi,
Đã tạo cho tôi một cuộc đời
Đã cho tôi trái tim và trí tuệ,
Để tôi cỡi sóng vượt trùng khơi.

Xin cảm ơn vũ trụ mãi không thôi ,
Đã cho tôi ánh sáng suốt đời tôi.
Cảm ơn mặt trăng và những vì sao lấp lánh,
Xin cảm ơn gió mát và tia nắng ấm mặt trời.


Xin cảm ơn lòng rộng rãi của Đất Trời
Đã cho tôi thóc đậu với ngô khoai.
Tôi cảm ơn những trái cây ngon ngọt,
Và những đóa hoa thơm ngát của trần ai.

Tôi xin cảm tạ các thầy tôi,
Đã dìu dắt tôi đi trong cuộc đời.
Xin cảm ơn các triết gia và thi văn sĩ,
Đã giúp tôi tìm thấy những chân trời.

Tôi xin cảm tạ các bạn tôi,
Thuở ấu thơ đã cùng nhau reo cười.
Xin cám ơn anh em và những người cùng chí hướng,
Đã cùng tôi chia xẻ nỗi buồn vui.

Xin cảm ơn những bản tình ca
Xin cảm ơn điệu Hát ru, Quan họ,

 Xin cảm ơn những tiếng hát ngọc ngà
Xin cảm ơn những tiếng kèn đồng réo rắt
Dìu tôi qua những ngày tháng phong ba.. .

Xin cảm ơn những người đã yêu mến tôi,
Xin cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi.
Xin cảm ơn những ai đã khích lệ
Xin cảm ơn người!
Xin cảm ơn chư vị Bồ Tát
Xin cảm tạ Đất Trời


Canada tháng 12-2010.

No comments: