Monday, December 20, 2010

THƠ NGUYỄN KHÔIĐÊM NOEL
Tặng : Từ Vũ + Nguyễn Thị Dị

Đêm Noel lặng im cùng Thượng Đế
Nơi giọt số O.- sắp nổ Bigbang
Giữa mang mang... ta chưa là gì cả
"Đêm thánh vô cùng" mở cửa trời xuân
Đêm yên tĩnh trắng không cùng tuyết trắng
Tôi không là tôi ! mà tôi lại là tôi !
Một ngôi sao bừng giữa đêm sâu thẳm
Vũ trụ bung ra...Đức Chúa lên ngôi
Tôi kính cẩn dâng hồn lên Thượng Đế
Chúa ban ơn mưa móc đượm xuân lòng
Đêm Thánh thiện Chuông giáo đường rộn rã
Để hồn thơ ngời tuyết trắng mênh mông...

Viết tại Nhà thờ Phọng (Hải Phòng) 1 mùa Giáng sinh
Nguyễn Khôi - thân tặng...


No comments: