Saturday, December 11, 2010

HÀN LÂM NGUYỄN PHÚ THỨ
Gs Nguyễn Phú Thứ đã viết và đóng góp rất nhiều đề tài khác nhau, đặc biệt về Phong Tục Tập Quán, Tử Vi Đẩu Số và Ngôn Ngữ học, nhờ vậy, các báo và trang nhà Việt Ngữ thường thấy các bài viết của Ông.
Nhân đây, bổn báo chúng tôi nhận được TIN VUI của Ông đã được Chánh Phủ Pháp trao tặng Huy Chương mới, xin Chào mừng học giả Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ, vừa đƣợc Ông Bộ Trƣởng Văn Hoá và Thông Tin Frédéric Mitterrand tặng thƣởng Huy Chƣơng Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres (Chƣơng Mỹ Bội Tinh).

Đây là, huy chương thứ ba sau các huy chƣơng Ông đã được Chánh Phủ Pháp trao tặng :
- Đệ Ngũ Đẳng Hàn Lâm (2003) Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, do Thủ Tướng Chánh Phủ Jean Pierre Raffarin trao tặng.
- Bắc Đẩu Bội Tinh (2007) Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, do Tổng Thống Jacques Chirac trao tặng.
Theo Gs Thạc sĩ Vũ Quốc Thúc huy chương này dành cho các nhân tài đã nổi danh trong các ngành văn chương, mỹ thuật. Huy Chương dành riêng cho lĩnh vực văn hoá, xác nhận tài năng và sự nghiệp sáng tác nhƣ vậy theo tôi nhận định còn quý hơn là Légion d'Honneur có thể ban cho bất cứ ai có công với nƣớc Pháp, đã góp phần làm rạng danh Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại và cá nhân Ông.
LTS :Chào mừng tác phẩm TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC của học giả Tiểu Đệ NGUYỄN PHÚ THỨđã hoàn thành, sách dày trên 800 trang, chia làm 2 quyển Thƣợng và Hạ. Đây là, quyển sách có nhiều bài liên quan đến Đời Sống An Lạc của Đạo Phật, cho nên Ông dùng bút hiệu Tiểu Đệ.
Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bốn phƣơng
TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC
TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC 1
Hàn Lâm Nguyễn-Phú-Thứ
Professeur et écrivain

Đƣợc trao tặng Huy Chƣơng và Hội Viên :
Chƣơng Mỹ Bội Tinh (2010)
Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres
Bắc Đẩu Bội Tinh (2007)
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
Đệ Ngũ Đẳng Hàn Lâm (2003)
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques


CHƯƠNG MỘT
- Lời tựa.
- Lời cảm ơn - trích dẫn các trang nhà, báo giấy và đặc san đã đăng các bài viết vừa qua của tác giả.
LỜI TỰA
Trước đây, tôi có viết một số tác phẩm Việt ngữ có nhiều lãnh vực khác nhau, ví như : Phong Tục Tập Quán, Tử Vi Đẩu Số, Ngôn Ngữ... nhờ vậy được góp phần mọn trong các Giai Phẩm Mừng Xuân Tết Đến, các báo giấy có người Việt khắp nơi đăng tải phổ biến và gần đây các trang nhà nồng nhiệt đón chào các bài viết của tôi được nhanh chóng giới thiệu rộng rải ở hải ngoại cũng như trong nước.
Ngoài ra, tôi cũng có viết các tác phẩm góp phần trau giồi Ngôn Ngữ như : Anh, Pháp, Việt, Hoa và Đức Ngữ, nhờ vậy tôi đã được Thủ Tướng Chánh Phủ Jean-Pierre RAFFARIN và Tổng Thống Pháp Jacques CHIRAC trao tăng các huy chương và mời tham dự hội viên :
Bắc Đẩu Bội Tinh (2007)
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
Đệ Ngũ Đẳng Hàn Lâm (2003)
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques


Đặc biệt, tác phẩm 4000 Từ Ngữ Thực Hành 2 (4000 Mots Pratiques 2) viết 4 ngôn ngữ : Anh, Pháp, Việt, Hoa Ngữ (phần Hoa Ngữ do giáo sư Lƣu Tô Hà phụ biên), đã được giới thiệu trước Đại Hội Bắc Đẩu Bội Tinh ở Nantes 2008, xin trích dẫn như sau :
•nh hội trường Đại Hội Bắc Đẩu Bội Tinh Quốc Gia Congrès National Société d’entraide des Membres de la Légion d’Honneur (SEMLH) tại Cité Internationale des Congrès-Nantes Métropole (France) 5, rue de Valmy BP 24102 - 44041 Nantes Cedex, từ ngày 2 đến 4 tháng 6 năm 2008.
Vào sáng ngày 3 tháng 6 năm 2008 tácgiả Hàn Lâm NGUYỄN-PHÚ-THỨ, huy chương Pháp : (Chevalier dans l’Ordre de la Légion D’Honneur et Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académi- ques), được Tướng 5 sao Général d’Armée Jean-Pierre KELCHE,
Grand Chancelier de la Légion D’Honneur, Président D’Honneur; tướng Général d’Armée François Gérin ROZE, Président de la Société d’entraide des Membres de la Légion d’Honneur (SEMLH) chụp hình và giới thiệu tác phẩm 4000 Từ Ngữ Thực Hành (4000 Mots Pratiques) trước đại hội.

LỜI CẢM ƠN - TRÍCH DẪN CÁC TRANG NHÀ,
BÁO GIẤY VÀ ĐẶC SAN ĐÃ ĐĂNG CÁC
BÀI VIẾT VỪA QUA CỦA TÁC GIẢ

Nhân đây, tôi xin cảm ơn các Ông Bả Chủ nhiệm, Chủ bút quý báo giấy, các Đặc San và các trang nhà báo điện tử đã đăng tải phổ biến các bài viết của tôi khắp nơi đến quý độc giả bà con đồng hương.
CHƯƠNG HAI
- Các bài viết đã qua đƣợc đăng các báo phổ biến khắp nơi trên thế giới, nay xin bổ túc thêm cho đầy đủ hơn.
- Các bài viết mới.

TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC 837
--------------
CHƯƠNG MỘT
- Lời tựa của tác giả. . . . . . từ 003 đến 007
- Lời cảm ơn - trích dẫn
các trang nhà, báo giấy và đặc
san đã đăng các bài viết vừa qua
của tác giả. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 008 đến 193
CHƯƠNG HAI
- Tìm Hiểu Cuộc Đời
An Lạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 194 đến 211
- Kính Hiếu Cha Mẹ . . . . . từ 212 đến 239
- Đêm Năm Canh
Ngày Sáu Khắc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 240 đến 251
- Con Số. . . . . . . . . . . . . . . . . từ 252 đến 271
- Muốn chuyển đổi Năm
Dƣơng Lịch trƣớc Công Nguyên
Sang năm Âm Lịch phải làm thế
nào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 272 đến 277
- Muốn chuyển đổi Năm
Dƣơng Lịch trƣớc và sau Công Nguyên
Sang năm Âm Lịch phải làm thế
nào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 278 đến 296
- Phong tục hỏi cƣới
qua nghi thức cổ truyền VN . . . . . . . từ 297 đến 319
- Làm thế nào tính
tuổi hôn nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 320 đến 352
- Muốn sanh con Trai hay
Gái phải tính thế nào ?. . . . . . . . . . . . từ 353 đến 387
- Để tƣởng nhớ những nghệ sĩ
vang danh một thời . . . . . . . . . . . . . . . từ 388 đến 408
- Tìm hiểu sự lâm chung cho
đến mai táng cúng kiến . . . . . . . . . . . .từ 409 đến 457
- Cung Nghi Xa Lợi Phật
Chùa Thiện Minh . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 258 đến 490
- Một chuyến đi trở về
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 491 đến 506
- Tìm hiểu Phật tích & Lời
Phật dạy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 507 đến 529
- Cảm nghĩ sau khi tham dự
Đại hội PTG &ĐTĐ . . . . . . . . . . . . . . . từ 530 đến 547
- Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ
một học giả tài đức . . . . . . . . . . . . . . . từ 548 đến 576
- Sự khác biệt giữa
Tết Tây và Tết Ta . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 577 đến 583
- Chào mừng Tết Tân Mão
2011 qua phong tục xƣa . . . . . . . . . . từ 584 đến 617
- Phƣơng pháp tính Sao
và giải hạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 618 đến 641
- Năm Canh Dần 2010
tốt hay xấu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 642 đến 665
- Năm Dần Nói Chuyện Cọp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 666 đến 680
- Năm Mẹo Nói Chuyện Mèo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 681 đến 704
- Năm Mão muốn biết Thuận Hạp
& Khắc Kỵ nhƣ thế nảo? . . . . . . . . . từ 705 đến 717
- Năm Thìn Nói Chuyện Rồng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 718 đến 731
- Năm Thìn muốn biết Thuận Hạp
& Khắc Kỵ nhƣ thế nảo? . . . . . . . . . từ 732 đến 744
- Muốn tính các tuổi từ Ngũ Hành
ảnh hƣởng phƣơng hƣớng Bát Quái nhƣ thế nào?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . từ 745 đến 770
- Lời cuối của quyển
sách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . từ 771 đến 836
- Mục Lục . . . . . . . . . . . . . . .từ 837 đến 840
Xin chân Cảm Ơn quý độc giả đồng hƣơng đã bỏ nhiều thời giờ quý báu để đọc hết quyền sách này, hy vọng nó góp phần nhỏ trong việc TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC.
Quyển sách nàysẽ không tránh khỏi có điều chi sơ khuyết, xin quý bậc cao minh bổ khuyết, để kỳ tái bản đƣợc đầy đủ hơn. Chân thành tri ân vô cùng.
Tác giả Tiểu Đệ NGUYỄN PHÚ THỨ
giữ bản quyền (2010 – 2011No comments: