Friday, September 3, 2010

PHẢN ĐỐI LỄ NGÀN NĂM THĂNG LONG CỦA VIỆT CỘNGTẨY CHAY NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM
KỶ NIỆM “1000 NĂM THĂNG LONG”:

TUYÊN CÁO CHUNG
CỦA CÁC TỔ CHỨC NGƯỜI VIỆT
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚCXét vì kỷ niệm “1000 năm Thăng Long” phải là một dịp để đánh dấu mốc điểm khai nguyên thời kỳ vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, mở ra giai đoạn tự chủ vinh quang của dân tộc thoát khỏi vòng Bắc thuộc;

Xét vì hầu như toàn dân, 87 triệu đồng bào tại quốc nội cũng như 3 triệu rưởi đồng bào tại hải ngoại, đều rất tự hào là vua Lý Công Uẩn -- sáng lập nhà Lý -- đã nhìn xa để chọn đất vượng khí này nhằm xây dựng thủ đô Thăng Long của Việt Nam vào năm 1010;

Xét vì chính sử Việt Nam cho biết là việc xây cất thành Thăng Long khởi sự vào tháng 7 (âm lịch) đầu thu năm Canh Tuất (1010), tương đương với tháng bắt đầu ngày 10-8-2010;


Xét vì sự lựa chọn sáng suốt đó về địa điểm làm thủ đô cho nước Việt Nam truyền thống cần phải được đánh dấu bằng những lễ nghi ý nghĩa, thích hợp và tôn kính trên toàn quốc, đặc biệt nhắc nhở toàn dân về những hy sinh vô bờ bến của cha ông chúng ta nhằm bảo vệ mỗi tấc đất của Tổ quốc cũng như duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên để lại;

Xét vì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, qua quyết định thiếu tôn kính khai mạc chương trình chào mừng 1000 năm Thăng Long vào ngày 1 tháng 10, 2010 cùng với ngày Quốc khánh của Trung Cộng, đã xâm phạm biểu tượng lịch sử thiêng liêng của Thăng Long trong vai trò bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của dân tộc Việt nam trong 1000 năm qua.

Chúng tôi, đại diện các đoàn thể người Việt trong và ngoài nước ký tên dưới đây,
long trọng tuyên bố:

Rằng, trong tình liên đới với đồng bào trong nước, chúng tôi cực lực lên án việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tổ chức các sinh hoạt kỷ niệm “1000 năm Thăng Long” (từ lễ khai mạc cho đến gần 10 sinh hoạt lớn khác nữa) vào đúng ngày Quốc khánh của Trung Cộng, ngày 1 tháng 10, tức là ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại Quốc Dân Đảng Trung Hoa, một ngày hoàn toàn vô nghĩa đối với lịch sử Việt Nam.

Rằng, việc cố ý tổ chức các sinh hoạt đánh dấu “1000 năm Thăng Long” vào ngày đó là một hành động trơ trẽn và sống sượng, một sự sỉ nhục đối với anh linh của hàng triệu con dân Việt Nam đã hy sinh xương máu chống Trung Quốc trong suốt dòng lịch sử để bảo vệ nền độc lập nước nhà cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên để lại, kể cả những cuộc đụng độ như trận hải chiến chống Trung Cộng xấm chiếm Hoàng Sa vào tháng 1/1974, cuộc chiến biên giới vào năm 1979 và những năm sau đó, và cuộc đụng độ vào tháng 3/1988 tại quần đảo Trường Sa.

Rằng, chúng tôi kêu gọi lòng tự trọng của mọi con dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, hãy lên tiếng phản đối mãnh liệt sự lựa chọn ươn hèn và vô ý thức của nhà cầm quyền khi chọn ngày 1 tháng 10 làm ngày chính thức khai mạc việc kỷ niệm “1000 năm Thăng Long.”

Và rằng, cuối cùng, chúng tôi kêu gọi tất cả các công dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, bất kể thuộc đảng phái nào, hãy tẩy chay tất cả những lễ lạt đánh dấu sự nô lệ nhục nhã đó của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vào ngay chính ngày Quốc khánh của một “nước lạ”, Trung Cộng.

Làm tại hải ngoại, ngày 1 tháng 9, 2010

Đồng ký tên:


Các tổ chức (Tên, Chức vụ)

1- Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, Úc, Ô. Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch

2- Liên Hội Người Việt Canada, Canada, Ô. Ngô Văn Út, Tổng Thư Ký

3- Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, Ô. Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch BCH

4- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Ô. Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch/HDDB

5- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do, Pháp, Ô. Phan Khắc Tường, Chủ Tịch

6- Cộng đồng Việt Nam vùng DC, Maryland & Virginia, Ô. Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch

7- Đại Việt Quốc Dân Đảng, Hoa Kỳ, TS Phan Văn Song, Chủ Tịch

8- Đảng Dân Chủ Nhân Dân , Ô. Đỗ Thành Công, Phát Ngôn Nhân

9- Đảng Vì Dân, Nguyễn Công Bằng, Tổng Thư Ký

10- Đảng Việt Tân, Ô Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch

11- Gia đình Phật tử Miền Quảng Đúc Tây Nam Hoa Kỳ, Tâm Hòa Lê Quang Đạt, Trưởng Ban Hướng Dẫn

12- Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo VN Hải Ngoại, Hoa Kỳ, Ô. Phạm Trần Anh, Chủ Tịch

13- Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, Hoa Kỳ, GS Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch

14- Hội Quốc Tế Nghiên Cứu Biển Đông Nam Á, Hoa Kỳ, GS Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch

15- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Ô. Nguyễn Tấn Trí, Phó Chủ Tịch BCH.

16- Liên Minh Quang Phục Việt Nam, Úc, Ô. Võ Đại Tôn, Chủ Tịch

17- Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Hoa Kỳ, TS Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch

18- Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại, Hoa Kỳ, Ô. Đỗ Như Điện, Chủ Tịch

19- Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, Hoa Kỳ, Ô. Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch

20- Văn Khố Thuyền Nhân Úc Đại Lợi , Hoa Kỳ và Úc, Ô. Trần Đông, Chủ Tịch

21- Viện Quốc Tế vì Việt Nam, GS. Đoàn Viết Hoạt, Chủ Tịch

22- VietnAmerica Foundation , Ô Phạm Văn Thanh, Chủ Tịch

23- Việt Nam Quốc Dân Đảng, Trần Tử Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp TƯ/Cơ Sở/VNQDĐ tại Hải Ngoại

24- Bút nhóm Gọi Đàn, Nam Cali
25- Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, LM Nguyễn Hữu Lễ


Cá nhân:

26- TS Lê Duy Cấn, Canada

27- Ô. Chu Chi Nam, Pháp

28- Ô. Chu Vũ Ánh, Đức

29- LS Đoàn Thanh Liêm, Hoa Kỳ

30- Bà Đỗ Thị Thuấn, Hoa Kỳ

31- Ô. Chu Tất Tiến, Hoa Kỳ

32- BS. Nguyễn Hy Vọng, Nam Cali, Hoa Kỳ

33- GS. Nguyễn Thanh Trang , Nam Cali, Hoa Kỳ

34- BS Nguyễn Trọng Việt , Hoa Kỳ

35- Ô. Nhữ Văn Uý , Pháp

36- Ô. Trần Văn Nhã, Sherbrooke, Canada
VỀ LỄ HỘI NGÀN NĂM THĂNG LONG

NGUYỄN TRUNG LĨNH

Kính thưa Quý Đồng bào khắp nơi!

Tôi thật không ngờ khi giở cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1 với tác giả là các Ông Ngô Sỹ Liên, Lê Văn Hưu, Phan Phù Tiên, Phạm Công Trứ,v,v do Nhà Hán học Cao Huy Diu dịch và GS Đào Duy Anh hiệu đính ra mắt bạn đọc năm 1971 tại Hà Nội, nay vừa được Nhà xuất bản văn hóa-Thông tin xuất bản lại nộp lưu chuyển năm 2004 bán khắp nơi tại Hà Nội. Tôi dở tới Kỷ Nhà Lý lần mò tới trang 259 và thấy đầu trang ghi "Vua thấy thành Hoa Lư ẩm thấp chật hẹp, không đủ chỗ ở của Đế Vương, muốn dời đi nơi khác,,,".

Dòng thứ 2 từ dưới lên ghi "Mùa thu, tháng 7, vua dời kinh đô từ thành Hoa Lư sang kinh đô lớn là Đại La của Kinh Phủ. Thuyền tạm đỗ ở dưới thành có rồng vàng hiện ra ở thuyền ngự, vì thế đổi gọi là thành Thăng Long...". Như vậy vào tháng 7 âm lịch năm nay tức 10.8.2010 là đúng 1000 năm Thăng Long. Vậy nếu đúng lễ kỷ niệm phải bắt đầu từ 10.08.2010 chứ, sao lại để đến 01.10.2010 đúng vào Quốc Khánh TQ mới bắt đầu lễ.


Rồi Bộ Phim Lý Thái Tổ dời đô được đóng bên TQ, do đa số các diễn viên TQ đóng và 2 trong 3 Đạo diễn của bộ phim là người TQ, dân đóng phụ cũng đều là người TQ. Mà tiền chi phí là của Chính phủ VN. Vậy rõ ràng Bộ chính trị ĐCSVN có ý định "dời đô" từng bước sang TQ rồi. Ngày lễ không thể ngớ ngẩn chọn sai như vậy được, chắc chắn họ có ý định trước hoặc do TQ ấn định ngày lễ 1000 năm Thăng Long. Họ cùng nhau thực hiện quá trình biến nước ta thành 1 tỉnh của TQ từ từ, dần dần rồi. Chúng ta không thể chấp nhận được một Ban lãnh đạo đất nước kiểu như vậy. Tốt nhất trong tình thế hiện nay là dời ngày kỷ niệm muộn hơn, ví dụ vào ngày 20.10.2010 chẳng hạn. Hà Nội, ngày 02.09.2010. Nguyễn Trung Lĩnh.

Lễ hội 1000 Năm Thăng Long

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1378/1378Những khoản chi phí lớn cho các kỳ lễ hội mà nhà cầm quyền cộng sản (NCQCS), những kỳ đại hội đảng thường xuyên đã làm nhức nhối những người con có lòng yêu nước thương dân trước cảnh nhân dân đang sống trong cảnh nghèo nàn. Hiện nay dân Việt lại đang Nhức nhối cho Đại lễ “1000 Năm Thăng Long”. Trên thực tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là sự đón chờ toàn nhân dân Việt Nam với mong mỏi hướng về lịch sử, ôn lại truyền thống hào hùng vẻ vang của dân tộc, truyền thống chống giặc ngoại xâm.

Nhưng Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã làm thất vọng mong mỏi của nhân dân Việt Nam. nỗi lo lắng của nhân dân khi Nhà CQCS Cộng Sản Việt Nam, đã quyết định khai mạc chương trình chào mừng 1000 năm Thăng Long vào ngày 1 tháng 10 năm 2010 cùng với ngày Quốc khánh của Trung Cộng.

Từ xưa đến nay cha ông ta, dân tộc ta đã bao lần đổ máu với bọn xâm lược phương bắc này. Trong lúc dân tộc đang đứng trước nguy cơ của bọn bành trướng Trung Cộng, đã mất dần lãnh thổ, biên cương như Hoàng Sa, Trường Sa, Thác bản Dốc. Chiến dịch Bauxit tây nguyên với âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Cộng. Nay NCQCS lại tưng bừng tổ chức mừng quốc khách Trung Cộng ngay tại thủ đô của Việt Nam với mỹ từ Mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long với khoản chi phí xấp xĩ 4,5 tỷ ÚSD.

Phải chăng NCQCS đang ngầm biến Việt Nam thành tỉnh lẻ cho Trung Cộng, Hay ngầm tuyên bố cho con dân của việt Nam biết họ chính thức là nộ lệ của Việt Cộng và Tàu Cộng khi Bộ chính trị nhà cầm CSVN cùng bắt tay hợp lực với Trung Công cai trị đất nước mình???.


Nhà cầm quyền cộng sản đã xâm phạm biểu tượng lịch sử thiêng liêng của Thăng Long và truyền thống anh dũng bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của dân tộc Việt Nam trong hơn 4000 năm từ khi vua Hùng dựng nước tới nay??? Đáng lẽ kỷ niệm “1000 năm Thăng Long” phải là một dịp để đánh dấu điểm khai sinh thời kỳ vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Một giai đoạn tự chủ vinh quang của dân tộc việt Nam, gần90 triệu đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước tự hào với ông vua Lý Công Uẩn, đã xây dựng thủ đô Thăng Long của Việt Nam vào tháng 7 năm 1010 (khoãng tháng 8 dương lịch).

Kỷ niệm 1000 năm văn hiến nhắc đến các anh hùng, tiền bối đã hy sinh bảo vệ bờ cõi thoát khỏi sự xâm lược của ngọai bang, nhắc lại Lịch sử hào hùng của dân tộc. Những con người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc thiêng liêng, bảo vệ toàn vẹn từng tấc đất lãnh thổ của tổ tiên cha ông để lại, trong đó có cả những chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng nay NCQCS lại tổ chức đại lệ trong tình trạng đất nước bị Trung Cộng xâm chiếm đúng vào ngày quốc Khánh của Tàu Cộng. Bọn bành trướng đang âm mưu thôn tính Việt Nam. Không phù hợp với long mong mỏi của toàn thể quốc dân đồng bào trong và ngoài nước.

Mà họ đã lượng chi phí tài chính 94.000 tỷ đồng vnđ trở thành sự đau đớn nhục nhã cho nhưng người con có lòng tự trọng trước lịch sử dân tộc, Cùng như nỗi đau trước cảnh cơ hàn của những người dân nghèo khó đang ngày ngày lam lũ kiếm cho ra bát cơm manh áo để tồn tại cuộc sống qua ngày đoạn tháng. Giá như nhưng khoản tiền này sử dụng thực chất cho việc xóa đói giảm nghèo, hay những việc công ích khác thì tốt biết bao!

Khoản tiền mà nhà cầm quyền cộng sản chi ra cho “đại lễ mừng quốc khánh Trung Cộng” không những đã làm giảm bới đi sự phồn vinh của đất nước mà còn là sự sỉ nhục đối với hồn thiêng sông núi, với linh hồn của hàng triệu người dân Việt Nam đã hy sinh xương máu chống Trung Quốc xâm lược trong lịch sử chống giặc ngoại xâm để bảo vệ lãnh thổ của tổ tiên để lại, và cả cuộc chiến chống bành trướng Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa.

Khoản chi phí lớn cho lễ hội nghìn năm Thăng Long trở thành sự thất vọng, riêng 1000 Năm Thăng Long nhà cầm quyền cộng sản quyết định đúc 1000 con rồng bằng đồng với 2000 viên đá RuBi làm mắt rồng nó đẹp làm sao và tốn kém làm sao. Và hình tượng những con rồng này lại cũng là nỗi lo của đất nước. Vâng! Long tức là rồng, theo ý nghĩa thông thường thì con rồng được tượng trưng cho sự phồn vinh của đất nước. Nhưng liệu 1000 con rồng mà nhà cầm quyền cộng sản đã làm trong dịp này có thể hiện được sự phồn vinh không khi đất nước bị Trung cộng xâm chiếm hết biển đảo.

Còn nữa theo thánh kinh thì con rồng cũng biểu tượng tượng trưng cho hình ảnh của quỷ Sa Tan kẻ đã lừa dối cả thế gian, 1000 con rồng mà NCQCS đúc trong dịp này nó mang biểu tượng nào đây? Có phải NCQCS đang sử dụng biểu tượng này để lừa dối cả dân tộc Việt Nam không??? Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến Bài thơ :”Nếu tổ quốc không còn biển của nhà thơ Trần Mạnh Hảo” Nếu Tổ quốc không còn biển Nếu Tổ Quốc không còn biển Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ Chết đuối trên cao nguyên Chết đuối trong bùn bô-xít. Mất Hoàng Sa, Trường Sa Rồng Việt Nam không còn chỗ núp Không có lối ra Tổ Quốc như bị giam trong ngục.

Xin Ngô Quyền trở về Xin Trần Hưng Đạo trở về Dìm quân xâm lược Tổ Quốc nguy nan Mỗi người Việt Nam Hoá thành cọc nhọn Bán đảo Đông Dương biển mất gần hết Hồng Hà biết chảy về đâu? Cửu Long rồi giãy chết? Linh hồn cha Lạc Long Quân Không còn chốn đi về! Cái lưỡi bò ngoại tộc Rót vào tai nhà đương cục Mười sáu chữ vàng Miệng vờ ôm hôn Tay lừa bóp cổ Lưỡi bò đang liếm sạch Biển Đông Trọng Thuỷ xưa Từng dùng lưỡi bò tỏ tình Lừa tình cướp nỏ Lừa tình cướp nước

Trong miệng người anh em Giấu một lưỡi bò. Nếu Tổ Quốc không còn biển Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ Chết đuối trên cao nguyên Chết đuối trong bùn bô-xít Tổ Quốc không chịu chết Biển Đông gầm đang hoá Bạch Đằng Giang Liệu 1000 con rồng này có phải thể hiện rồng thể hiện sự phồn thịnh của việt Nam nữa hay không? Đây là những con rồng thể hiện 1000 Thăng Long ghi lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc việt Nam. Hay những con rồng này lại là biểu tượng của bọn quỷ Sa Tan do bọn bành trướng Trung Cộng trá hình tiến sâu vào lãnh thổ đất Việt. với ý đồ nuốt chửng Việt nam đây?


Chúng ta cần phải hiểu rõ âm mưu của nhà cầm quyền Việt cộng cùng Trung cộng. Kịch liệt phản đối hành vi lệ thuộc Trung cộng của nhà cầm quyền việt Nam để bảo vệ đất nước. không để bè lũ Sa Tan trá hình Trung cộng xâm nhập Việt Nam để đày ai dân tộc ta trong nô lệ

Nam Anh ngày 2-9-2010
Hồ thị Bích Khương DT: 0984 980 597
Thành viên khoi 8406No comments: