Wednesday, September 1, 2010

NGÀN NĂM THĂNG LONG
NGÀN NĂM THĂNG LONG

Đất nước nguy vong, bên ngoài giặc phương Bắc xâm lấn, bên trong ngụy quân ngụy quyền Việt Cộng manh tâm bán nước, tàn phá quê hương, cướp tài sản quốc gia và tài sản nhân dân. Để che đậy cảnh hoang tàn, để dân quên nhục vong quốc và mất ý chí tranh đấu, chúng đánh trống khua chiêng , sơn phết qua loa đền miếu, lập lễ hội liên miên. Ngoài ra chúng còn nhiều mục đích khác.

Trong một năm, Việt Cộng, hết tên này đến tên kia đứng lên tổ chức hàng ngàn lễ hội để xin tiền quốc tế, các hãng ngoại quốc và tư nhân, đồng thời ăn tiền " nhà nước". Chi tiêu một tỷ, chúng kê khai hàng chục tỷ để bỏ túi!

Sau lễ bế mạc, những cơ sở ca nhạc, trình diển, triễn lãm. . . sẽ biến thành đất đai nhà cửa của bọn Cộng sản đầu gấu!

Nói chung, lễ hội " Ngàn năm Thăng Long" mượn danh tôn vinh Tổ tiên nhưng thực là làm nhục tổ tiên, là cơ hội cho bọn cộng sản cướp tài sản quốc gia và đất đai nhà cửa nhân dân. Đó là một lãng phí trong khi nhân dân đói khổ, trẻ con không có trường học, người bệnh không có nhà thương , thanh niên nam nữ phải bán mình làm nô lệ khắp nơi!

Tại sao Ngàn Năm Thăng Long lại trùng ngày lễ của 1-10 là Quốc Khánh của Trung Quốc? Như vậy là lễ ngàn năm Thăng Long chỉ là ngày bọn Việt Cộng tay sai mừng quốc khánh mẫu quốc!

Tại sao làm việc này, Việt Cộng phải nhờ cố vấn Trung Quốc và Bắc Triều Tiên? Đây cũng là màn nịnh hót hèn hạ của Việt Nam! Việc đóng phim chống Nguyên, Minh Thanh lại do đạo diễn và tài tử Trung Quốc đóng. Phải chăng đây là dịp để cho Trung Quốc sửa lại lịch sử Việt Nam theo ý chúng? Thật buồn cười và nhục nhã quá!

Coi chừng nhân lễ này, phe tay sai Trung Cộng sẽ thực hiện cuộc thanh toán phe chống Trung Quốc mà phe Tổng Cục hai đã thất bại lần trước, nay sẽ tiếp tục! Và cũng coi chừng, quân Trung Cộng sẽ xâm lăng Việt Nam!NGÀN NĂM THĂNG LONG

I

Ngàn năm lịch sử đất Thăng Long,
Vua Lý ngày xưa dựng tổ rồng.
Hưng Đạo oai phong thời diệt Thát,
Nhân Tông hùng tráng thuở bình Mông.
Lam Sơn, Lê Lợi vung gươm bạc,
Nhị Thủy (1), Quang Trung ruổi ngựa hồng.
Chúng nó ngày nay bán đất biển,
Ngàn năm ô nhục đất Thăng Long!II


Có nước nào như nước tớ không?
Thế mà tự phụ đảng anh hùng!
Lão già nhượng sạch biên cương Bắc,
Đàn trẻ bán dần lãnh hải Đông.
Người Việt sao tuân lời chú Chệt!
Tiền Nam mà để ảnh ông Thoòng ?
Ông cha anh dũng, con hèn mạt,
Có nước nào như nước tớ không?
Gia Hội____

(1). Nhĩ thủy: Nhĩ Hà.
(2). Mao Trạch Đông


NGÀN NĂM Ô NHỤC

Chiêu Thống sang chầu Tôn Tổng Đốc
Chẳng nề quốc thể bậc quân vương
Vua tôi chờ trực ngoài doanh trại
Khăn áo trang nghiêm trước sảnh đường
Sĩ Nghị binh quyền coi hống hách
Lê Vương tình cảnh ngó thê lương
Vết xe ô nhục ngàn năm cũ
Đảng Cộng ai ngờ cũng thảm thương!

31.8.2010
HỒ CÔNG TÂM
.

No comments: