Nhân mùa Vu Lan, NM xin gởi đến quý bạn 7 ca khúc viết cho Mẹ,
để cùng dâng lên niềm Yêu Thương và Kính Mến người đã dày công sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta nên ngày hôm nay.
Thân mến,
Nghiêu Minh
MẸ TỪ BI
tiếng hát Hồng Ngọc
MẸ NHƯ ĐÓA SEN NGHÈO
tiếng hát Nhất Sinh, Thùy Dương, Tam Ca Hải Âu
RỒI MẸ NHƯ CÁNH HẠC BAY
tiếng hát Thùy Dương
MẸ TÔI VÀ GIÀN HOA THIÊN LÝ
tiếng hát Thùy Dương, Tam Ca Hải Âu
MẸ LÀ NGUỒN ÂN BAO LA
tiếng hát Bích Phượng
MẸ CỘI NGUỒN
tieêng hát Khắc Dũng
MẸ VỀ CHÂN TRỜI THẬT XA
tiếng hát Quỳnh Lan