Thursday, July 22, 2010

SƠN TRUNG * CỘNG SẢN TẤN CÔNG HẢI NGOẠI

*
Trước 1975, cộng sản Việt Nam đã xâm nhập nước Mỹ. Từ sau 1975, cộng sản đã xâm nhập nhiều hơn. Một số thân cộng hay gián điệp cộng sản đã được Mỹ đem theo. Ở đâu cũng có cộng sản cụ thể như vụ tàu Việt Nam Thương Tín. Vụ đi bán chánh thức do Mai chí Thọ tổ chức có ba mục đích. Một là lấy vàng, hai là gửi gián điệp ra hải ngoại, và ba là đuổi bớt người để lấy nhà, lấy đất. Vụ HO và các vụ bảo lãnh đã là cơ hội cho cộng sản trà trộn người theo.

Một số HO giả mạo, một số trí thức như bác sĩ, kỹ sư và dân chúng cam tâm làm tay sai cho cộng sản, nhận làm công an, tình báo để được cộng sản dễ dàng cấp giấy xuất cảnh. Sau ngày Việt Mỹ nối lại bang giao, Mỹ cho phép người Việt Nam sang Mỹ du lịch và đi du học. Rồi việc hôn nhân, lao động đã đưa một số cộng sản xâm nhập nước Mỹ .Ngay du học sinh cũng đã đến mấy chục ngàn.

Riêng Thích Nhất Hạnh đã dùng kế khổ nhục trong màn Bát Nhã mà nay ông đã thành công đưa khoảng 70 công an và triệu phú đỏ ẩn dạng tu hành sang Mỹ "tị nạn"!
Nghị quyết 36 của cộng sản mở đầu cuộc đánh phá và chiêu dụ hải ngoại. Họ đã thành công một phần. Rõ rệt là Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ và một số nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ, bác sĩ , kỹ sư và nhà đầu tư.

Nay chính phủ Mỹ muốn lôi kéo Việt Nam nên tỏ ra dễ dãi với Việt cộng cho nên Việt Cộng càng dễ hoạt động và gây khó khăn trong kinh tế, chính trị và tâm tư người Việt Quốc gia. Người Việt quốc gia đã bỏ nhà, bỏ tài sản, bỏ tánh mạng để tìm tự do mà nay lại phải đối mặt với kẻ thù ngay tại đất Mỹ là miếng đất tự do cuối cùng của họ.
Cộng sản luôn luôn có tư tưởng và hành động xâm chiếm và đánh phá. Chúng xâm chiếm miền Nam, xâm chiếm Lào Miên, cướp đất, bán nước, khủng bố dân chúng trong nước và sau cùng là xâm chiếm hải ngoại.

I. MỤC ĐÍCH CỦA CỘNG SẢN

1.Chính trị:
Xâm chiếm hải ngoại để chúng tiêu diệt tinh thần chống cộng của nhân dân Việt Nam và đặt ách thống trị lên người Việt hải ngoại. Chẳng hạn, tại Việt Nam, chúng không đàn áp được Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chúng không bẻ được ý chí của hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Không Tánh, và Phật giáo hải ngoại, thì chúng đã dùng các chính sách mua chuộc, lợi dụng và đánh phá.

Trong nước chúng đã mua chuộc Lê Mạnh Thác, hải ngoại kéo được Trần Quang Thuận.Chúng lợi dụng Thích Nhất Hạnh, cộng tác với Thích Nhất Hạnh. Trước đây, một số tăng ni theo Phật giáo Thống nhất, nay họ hiện rõ bộ mặt thân cộng, đánh phá Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Họ đánh phá Phật giáo một cách bí mật và công khai. Họ công khai chỉ trích ông Võ văn Ái, vu khống các vi tu sĩ Phật giáo, họ lập hệ thống riêng, tổ chức riêng và họ cố tình mạo xưng Phật Giáo Thống Nhất mặc dầu họ chống hòa Thượng Huyền Quang và Quảng độ, và chống giáo chỉ số 9 của PGVNTN. Họ cố ý làm tan rã Phật giáo Thống nhất là một lực lượng dân tộc, luôn luôn đi tiên phong trong việc vệ đạo và vệ quốc.

Họ vu cáo các tu sĩ Phật giáo là cộng sản. Như hòa thượng Trí Quang bị tố cáo là cộng sản, họ lại tố cáo ông nhận hàng tháng hàng triệu Mỹ kim (?) của Mỹ, và ai cũng biết ông được Mỹ chứa chấp trong cơ quan của Mỹ. . . Trên bình diện lý luận, kết luận ông Trí Quang là cộng sản thì còn thiếu , họ tiếc gì mà không nói ông là người của Mỹ? Và tại sao họ nhấn mạnh về hoạt động cộng sản mà bỏ quên vai trò của Mỹ trong biến cố này?

Họ tố cáo một số tu sĩ Phật giáo trước đây theo cộng sản. Chúng ta không biết hư thực như thế nào, nhưng trên bình diện chính trị, những ai trước đây là thân cộng hay là cộng sản mà nay đã từ bỏ cộng sản, trở về với chủ nghĩa dân tộc, chống lại cộng sản như Gorbachev, Triệu Tử Dương, Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang. . .chúng ta đều hoan nghênh it nhiều.

Ngoài ra họ đã cố tâm gây cho Phật giáo và Thiên chúa giáo xung đột bằng cách này hay cách khác. Nhóm Giao Điểm mượn danh Phật giáo để tấn công Thiên Chúa giáo trong khi đó cộng sản tàn ác dã man, phản quốc hại dân thì họ không đề cập đến.

Xin đồng bào nhận rõ mưu gian của cộng sản dùng phe này đánh phe kia, lấy kẻ nọ khích bác người kia theo lối"đâm bị thóc, chọc bị gạo" nhằm chia rẽ nhân dân để cộng sản thủ lợi.

2.Kinh tế:

Xâm lăng hải ngọai là để chiếm tiền bạc, kho tài nguyên phong phú ở đây. Chúng lấy tiền hải ngoại đồng thời lấy tiền của dân trong nước trong các vụ lao động nước ngoài, buôn người, đưa người xâm nhập bất hợp pháp ra hải ngoại. Đồng thời chúng dùng những người này hoạt động bất hợp pháp như trồng cần sa, buôn bán ma túy, buôn lậu, mãi dâm, lập những băng xã hội đen để khủng bố, cướp phá và kinh tài cho cộng sản.

3. Tình báo:

Cộng sản bao giờ cũng chú trọng việc tình báo . Những ca sĩ, những kẻ đội lốt tu hành thật ra là những công an. Họ làm văn nghệ, làm từ thiện chẳng qua là cái áo bên ngoài, bộ mặt bên ngoài đẹp đẽ của hồ ly tinh nhằm bóp chết tự do dân chủ của nhân dân hải ngoại.

4. Quân sự:

Nay số du học sinh, tu hành, lao động, du khách Việt cộng đã lên đến hàng trăm ngàn. Nếu cần, lực lượng này sẽ đánh phá "Mỹ ngụy" ngay trên đất Mỹ, bằng quân sự chính quy hay bán chính quy hay du kích nhất là khi chiến tranh Mỹ Hoa khởi đầu mà cộng sản Việt Nam cam tâm làm nô lệ cho Trung cộng.

Ban đầu chỉ là tuyên truyền, dần dần, chúng sẽ có một lực lượng mới chống phá chính trị và kinh tế hải ngoại. Chúng sẽ đặt ách nô lệ lên đầu cổ người Việt hải ngoại, và hoàn thành một đạo quân gián điệp cho Việt Cộng và Trung Cộng trong các lãnh vực kinh tế, chính trị và khoa học.

II.CÁC HÌNH THỨC

Như trên đã trình bày, một số Việt kiều nằm vùng , du học sinh, cán bộ cộng sản tại hải ngoại, hôn nhân, những nhà tu hành giả hiệu hay biến chất, những nhà "đối kháng giả hiệu". . .đã dần dần lộ mặt.

Họ đã dùng các chiến thuật sau:
1. Họ là những nhà tu hành giả mạo, hoặc nhà tu " quốc doanh" , hoặc cá nhân đã mượn danh nghĩa từ thiện để kinh tài cho cộng sản như Thích Thanh Từ, Thích Trí Dũng, Hồng Y Phạm Minh Mẫn.. .
+Họ quyên tiền cứu trợ bão lụt
+Họ kêu gọi giúp người tàn tật.
+Họ kêu gọi giúp trẻ mồ côi.
+Họ kêu gọi góp tiền làm nhà cho các thầy cô. Một số cựu học sinh Trưng vương Gia Long đã góp tiền xây nhà cho thầy cố, được it lâu thì những nhà này bị đảng hay những tay gian lận bán mất!
+Họ kêu gọi việc tìm mộ sĩ quan VNCH, giúp thương binh VNCH nhưng sự thực như thế nào?
Chính người cộng sản đã xây mộ không có cốt, hoặc bỏ xương chó, xương trâu làm xương liệt sĩ của họ thì làm sao họ thành thật trong việc tìm mộ, tìm cốt sĩ quan VNCH?
Chúng ta nên biết rằng việc từ thiện, việc cứu tế xã hội là độc quyền của cộng sản, các vị Quảng Độ, Không Tánh trong Phật Giáo Thống nhất bị cấm làm từ thiện. Tất cả đồ cứu trở phải vào tay cộng sản để họ bỏ túi.
2. Họ kêu gọi về Việt Nam đầu tư.
3.Họ tích cực hoạt động để chinh phục lòng tin của cộng đồng sau đó lèo lái cộng đồng, hoặc phá hoại cộng đồng.
4.Tổ chức văn nghệ, xâm nhập hàng ngũ văn nghệ và lôi kéo các văn nghệ sĩ hải ngoại. Sự hiện diện của văn công cộng sản là sự hiện diện công khai của cộng sản tại hải ngoại. Trong hiện tại, cộng sản chỉ đưa ra một vài ca sĩ trong các chương trình văn nghệ nhưng tương lai, cộng sản sẽ gạt hết ca sĩ, nhạc sĩ hải ngoại để ca sĩ, nhạc sĩ cộng sản độc diễn.
5. Dùng miệng lưỡi xuyên tạc, gây chia rẽ giữa các tôn giáo, đoàn thể và cá nhân.
6. Xâm nhập báo chí, đài truyền thanh. Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, Nhật Tiến, Lệ Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, . . . đã công khai chỉ trích người Việt hải ngoại.
Trong lãnh vực này, có khi họ công khai chỉ trích cộng đồng, hoặc lúc chỉ trích cộng sản, lúc ca ngợi cộng để làm rối mù dư luận. Một người của họ ký nhiều tên và xúi dục những người nhẹ dạ gây nên sóng gió trong cộng đồng.

+ Trước đây, nhiều kẻ tự xưng là con của Vũ Trọng Phụng, hay tự xưng người tù cùng Trần Văn Tuyên viết nhiều lời để mạ lỵ Trần Văn Tuyên. Cũng có kẻ mượn danh con cháu Nhất Linh để vu vạ các nhà văn trong TLVĐ.
+Họ tấn công, vu khống cá nhân hay một nhóm người đã hoạt động cho cộng đồng.
+Họ dùng pháp lý để gây thiệt hại cho những người hoạt động cộng đồng.
+Đôi khi họ đưa ra những tên giả, việc giả như Vũ Hạnh đã giả tên người Ý A. Pazzi trong quyển "Người Việt Cao Quý. Trong khi chống Mỹ, đề cao lòng yêu nước cũng là một cách chống Mỹ. Trong mọi sự, cộng sản chú trọng vào chính trị. Một số người ở hải ngoại cũng làm việc tương tự. Theo Lê Xuân Nhuận và nhiều người khác, DHN với " bản dịch" Saigon Et Moi Của Cựu Đại Sứ Pháp Mérillon cũng là việc ngụy tạo . Những cuộc trình diễn văn nghệ, sự có mặt của văn công cộng sản là một hành động chính trị của cộng sản, và việc giới thiệu các ni, sư, cha, soeur quốc doanh, và việc xin tiền, quyên góp chỉ là chính sách kinh tài của cộng sản, đồng thời mang tính chất chính trị, thể hiện nghị quyết 36 của cộng sản. .

7. Họ dùng các cơ sở tôn giáo để kinh tài và hoạt động gián điệp và phá hoại:
Trước 1975, cộng sản đã trà trộn trong các tôn giáo để hoạt động chống phá quốc gia. Nay họ vẫn theo sách lược cũ. Có những gia đình cha mẹ, anh chị em đi tu xây dựng ba bốn cái chùa. Rõ ràng đó là kinh doanh gia đình hoặc đó là một chi bộ cộng sản nằm vùng.

Một số họ ẩn kín đáo nhưng sẽ bị nhân dân phát giác hay vì công tác, đa số họ sẽ chường mặt nhất là trong những bài báo chống đối cộng đồng, chống đối các đoàn thể quốc gia và bênh vực cộng sản như nay đã xuất hiện trên những trang báo điện tử xưa nay giả vờ chống cộng.

Đã nhiều lần cộng sản lường gạt nhân dân ta. Trước đây, dân Miền Nam đã tin rằng Nguyễn Hữu Thọ là người quốc gia, không phải là tay sai cộng sản. Trước đây nhiều trí thức và dân chúng ủng hộ cộng sản, theo GPMN nay thì đã thấy mặt thật cộng sản. Bọn Trương Như Tảng, Đoàn Văn Toại, Lê Văn Hảo, Nguyễn Văn Hảo sau một thời gian phục vụ cộng sản đã phải bỏ nước mà đi.
Chúng ta phải sáng suốt trước cuộc xâm lăng của cộng sản. Chúng ta phải kiên quyết phân biệt tốt xấu, thiện ác. Đi đến với các sư cha quốc doanh là theo sa tăng. Nghe văn công Việt cộng ca hát mà vỗ tay và vui cười là chấp nhận sự thống trị của cộng sản. Họ dùng văn nghệ sĩ trong lãnh vực văn hóa và nhà tu hành trong lãnh vực tôn giáo và từ thiện để đặt ách độc tài thống trị vô văn hóa, vô nhân đạo, phi tôn giáo lên người Việt Quốc gia hải ngoại. Chúng là những con hồ ly tinh giả làm mỹ nữ để mê hoặc những người nhẹ dạ sau đó chúng sẽ nhai xương, nuốt thịt và bắt linh hồn con người!

Họ kêu gọi đoàn kết, xóa bỏ hận thù nhưng họ thẳng tay cướp đất dân oan, đánh đập và khủng bố các trí thức, các nhà dân chủ thì làm sao mà hòa giải với nhân dân? Họ không thương yêu nhân dân trong nước thì sao mà yêu bọn "Mỹ ngụy"? Họ nói thương dân nhưng họ khol6ng chia sẻ quyền lợi cho nhân dân, họ không cho dân chúng quyền tự do dân chủ, họ chỉ chủ trương độc tài đảng trị cho quyền lợi vài ba gia đình, vài ba ngàn đảng viên thân tín. Độc tài đảng trị thì không thể nào thương dân, hòa hợp, đoàn kết với nhân dân!

Bên kia bờ đại dương, cộng sản đã bóc lột nhân dân, cấm đoán mọi thứ tự do của nhân dân , cướp bóc tài sản của nhân dân, của các giáo hội và tài sản quốc gia, nay thì chúng càng ngày càng công khai xâm phạm hải ngoại. Chúng ta còn một chút tự do, xin đồng bào hải ngoại có ý thức bảo vệ cái tự do mà chúng ta đã hy sinh mà có được. Cuộc tranh đấu của Lý Tống là một hành động chống cộng sản thâm độc để bảo vệ tự do của người Việt Quốc gia.

*

Đề tài liên hệ:

TIẾNG GỌI GIỮA ĐÊM KHUYA CỦA ĐÀN MÈO HÓA CÁO

*

No comments: