Wednesday, June 9, 2010

TS.NGUYỄN PHÚC LIÊN * TÔN GIÁO

*


TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM

KHÔNG THA THỨ GIÁO GIAN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 03.06.2010

Lực Lượng Giáo dân đòi CÔNG LÝ giương cao Thánh Giá ĐỒNG CHJIÊM lên cho Giáo Hội Công Giáo VN hãnh diện. Họ cũng giương cao Thánh Giá ĐỒNG CHIÊM lên để đi giữa lòng Dân Tộc đẻ dấy lên Cao Trào ĐÒI CÔNG LÝ của Toàn Dân. TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM có Thánh Giá thêm sức can đảm để sẵn sàng nói SỰ THẬT dù phải chết như Chúa Giêsu. TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM có Thập Tự Giá làm trung tâm điểm của Cứu rỗi. TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM cho chúng ta vững tin rằng qua đau khổ sẽ thấy ánh sáng vinh quang.

Giáo dân, Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ, Giám mục, Hồng Y và cả Giáo Hòang phải bảo vệ và phát triển TINH THẦN của CÂY THÁNH GIÁ mà Chúa Giêsu đã nằm trên đó chịu chết để CỨU RỖI nhân lọai.

Thập Tự Giá được Đế Quốc La Mã coi như hình phạt, thì Chúa Giêsu đã thánh hóa nó, biến Thập Tự Giá thành CÂY THÁNH GIÁ là biểu tượng hữu hình của sự CỨU RỖI. Từ đó CÂY THÁNH GIÁ đã thành biểu tượng thanh tẩy cho cả người sống lẫn người chết suốt trên 20 Thế Kỷ. Không một người nào mang Đức Tin Công Giáo được hạ nhục CÂY THÁNH GIÁ.

LỰC LƯỢNG ĐÒI CÔNG LÝ lấy THÁNH GIÁ ĐỒNG CHIÊM là Tinh thần hướng dẫn. CSVN đã hạ Thánh Giá Đồng Chiêm. Làm những âm mưu thay thế TGM NGÔ QUANG KIỆT và GM CAO ĐÌNH THUYÊN bằng hai ngợm Giáo gian quốc doanh NHƠN và HỢP, những kẻ thù và những tay sai phản bội Giáo Hội nhằm xa hơn nữa là triệt hạ LỰC LƯỢNG ĐÒI CÔNG LÝ của Giáo Dân, Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ hạ tầng.

Chỉ có qủy Satan mới nhằm triệt hạ Thánh Giá để Nhân lọai không được cứu rỗi và sống trong tội ác ma qủy. Những tay sai CSVN, bề ngòai mang áo tu trì, nhưng bụng dạ chúng làm theo ma qủy nhằm triệt hạ TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM và muốn dẹp tan LỰC LƯỢNG ĐÒI CÔNG LÝ từ nền tảng ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Thiên Chúa Giáo. Những tay sai này đúng là đám Pharisiêu mà Chúa Giêsu thường nói lúc sinh thời của Ngài.

Sau 40 ngày ăn chay trên Sa-mạc, Chúa Giêsu đã kiên nhẫn cắt nghĩa cho Satan, nhưng nó vẫn chai lỳ để cuối cùng Chúa dứt khóat đuổn chúng : « Hãy cút đi ».

Chúa Giêsu là lòng yêu thương tha thứ, nhưng đối với đám Pharisiêu giả hình, bề ngòai khóac áo hào nhóang lừa bịp, nhưng trong bụng thì chứa đầy tính tóan tội ác, thì Chúa Giêsu không thể tha thứ chúng được. Qua 4 Phúc Aâm, gặp đám Pharisiêu giả hình ở đâu, là Chúa Giêsu mắng chúng và KHÔNG THA THỨ chúng. Chúa nói :

«Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tôi vôi, bên ngòai có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngòai thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong tòan là giả hình và gian ác. » (Mt 23, 27-28)

Bài viết hôm nay đứng ở phạm vi Bảo Vệ LỰC LƯỢNG ĐÒI CÔNG LÝ theo TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM, nghĩa là dự phóng những biện pháp tự vệ cho LỰC LƯỢNG, mà việc đầu tiên là xua đuổi, bài trừ hay cô lập hóa đám ngợm Giáo gian quốc doanh Pharisiêu giả hình. Những biện pháp này cần sụ huy động Giáo dân, Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ trong cũng như ngoài nước. Cụ thể, để Tự Vệ hữu hiệu chúng ta phải vạch trần cho Công luận những mưu toan phản bội của những kẻ chủ động trong vụ việc thay đổi quyền chức tại Tổng Giáo phận Hà Nội và Giáo phận Vinh.

Chúng tôi kêu gọi những Phong trào hành động sau đây :

=> Đức Tin và Lương Tâm Công Giáo kết tinh ở Thánh Giá Đồng Chiêm

=> Đối thoại với những kẻ chủ trương « Đối thoại giả tạo «

=> Vạch trần tính cách Giáo gian của Gm.Nhơn và Gm Hợp

=> Giáo dân Hà Nội và Vinh tẩy chay và cô lập hóa Giáo gian Nhơn và Hợp

=> Đối thoại và vạch rõ những âm mưu CSVN tại Vatican

=> Cảnh cáo mưu đồ CSVN dùng tay sai Nhơn và Hợp thanh trừng hàng ngũ Giáo dân

Đức Tin và Lương Tâm Công Giáo

kết tinh ở Thánh Giá Đồng Chiêm

Ngày 06.01.2010, CSVN phạm thánh đối với Công Giáo, không phải chỉ đối với Đồng Chiêm, mà còn đối với Giáo Hội Công Giáo VN, đối với Giáo Hội Công Giáo Hòan vũ và đối với tất cả các Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Tin Lành, Chính Thống Giáo và Anh Giáo. Tất cả các Giáo Hội này lấy THÁNH GIÁ làm biểu tượng hữu hình cho ĐỨC TIN vào ơn cứu rỗi mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể nhận lấy tội trần gian trên Thánh Giá. Chính trên cây Thánh Giá, Philatô cho ghi INRI (Giêsu Nazaret, Vua Dân Do Thái), nhận Vương Quyền của Chúa Giêsu.

Tại Tòa Khâm sứ, tại Xứ Thái Hà, CSVN có thể lấy ra vấn đề Đất đai để hạ thấp ý tưởng đấu tranh cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH. Tại Tam Tòa, CSVN cũng nại ra vấn đề di tích Chiến tranh. Nhưng tại Đồng Chiêm, không có vấn đề đất đai hay di tích chiến tranh mà CSVN đã bạo hành đánh đập Giáo dân, nhất là đàn bà.

Tại Đồng Chiêm, CSVN đã phạm một sai lầm rất lớn, đó là động chạm đến THÁNH GIÁ, biểu tượng hữu hình của ĐỨC TIN THIÊN CHÚA GIÁO. Thực vậy, trung tâm điểm của Đức Tin Thiên Chúa Giáo là cây Thánh Giá.

Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể và đã chịu chết trên cây THÁNH GIÁ để cứu Nhân lọai. Đó là trung tâm của Đức Tin vào sự Cứu Rỗi mà mọi người theo Thiên Chúa Giáo nhìn vào đó để hành đạo. Thập tự giá thời Đế quốc La Mã là một hình phạt cho những người bị kết án tử hình. Chúa Giêsu đã biến thập tự giá hình phạt mà ai cũng sợ hãi thời La Mã thành cây THÁNH GIÁ biểu tượng tình Thương yêu cứu rỗi Nhân Lọai. Cây THÁNH GIÁ được kính trọng bởi mọi Tín đồ Thiên Chúa Giáo: Công Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành cũng như Anh Giáo.

Ngòai việc cây THÁNH GIÁ biểu tượng hữu hình cho Đức Tin, cây THÁNH GIÁ còn là phương tiện mà Chúa Giêsu thiết lập Vương quyền. Năm 1925, Đức Giáo Hòang PIO XI đã tuyên bố LỄ CHÚA GIÊSU VUA, Vương quyền trên THÁNH GIÁ. Thánh Bộ Phụng Tự đã trích Phúc Aâm Thánh Gioan (Jn 18, 33-37), theo đó Vương quyền của Ngài được tuyên xưng trong mùa Phục Sinh và kết thúc trên cây THÁNH GIÁ. Philato đã cho viết tấm bảng INRI (Giêsu Nazaret, Vua dân Do Thái) đóng trên cây THÁNH GIÁ.

Phạm đến cây THÁNH GIÁ là phạm vào sự thánh, vào ĐỨC TIN GIÁO DÂN, vào VƯƠNG QUYỀN CHÚA GIÊSU.

Ngay thời Vua, Chúa cấm đạo, các Vua, Chúa cũng đã hiểu ý nghĩa phạm sự thánh này. Các Vua Chúa chỉ yêu cầu Tín hữu bước qua cây THÁNH GIÁ, là được tha chết. Giáo dân biết rằng bước qua cây THÁNH GIÁ là chối bỏ ĐỨC TIN.

Tại Dồng Chiêm, CSVN đập phá cây THÁNH GIÁ, tức là mạ lỵ chính ĐỨC TIN người Thiên Chúa Giáo vậy.

Biến cố Đồng Chiêm càng làm tăng LỰC LƯỢNG đấu tranh của khối Công Giáo vậy.

Đối thoại với những kẻ chủ trương

«Đối thoại giả tạo«

Một số ngợm Giáo gian Quốc doanh thường đưa ra hai tiếng « Đối Thọai » để trốn trách nhiệm hoặc để làm tay sai CSVN lừa đảo Giáo dân khi Giáo dân đòi CÔNG LÝ và SỰ THẬT. CSVN không bao giờ thành thực khi tuyên bố những lời kêu gọi như «Hòa Giải Hòa Hợp« , « Đoàn Kết Dân Tộc « , «Đối Thoại« , … Chúng đánh đĩ những lời đẹp đẽ ấy nhằm mục đích kêu gọi những người làm Chính trị nhẹ dạ hay muốn nhẩy bàn độc, hoặc những kẻ ham danh vọng nhất thời, đến ngồi dưới trướng của chúng để làm đầy tớ bảo vệ quyền lực độc tài của chúng.

Chúng tôi quả quyết như vậy vì chủ trương trước sau gì của CSVN vẫn là Tập trung Chỉ huy mọi sinh hoạt xã hội vào quyền hành của chúng.

=> Tập trung Chỉ huy Ngôn luận : Thông tin Báo chí phải do Nhà Nước. Mọi ý kiến phát biểu không theo chủ trương của đảng đều bị thanh trừng. Làm thế nào nói đến Đối thoại khi người dân không được phát biểu những ý nghĩ khác với đảng

=> Tập trung Chỉ huy Tôn Giáo : Tôn giáo là một Tổ chức gồm đông Tín hữu. CSVN lo sợ những Tổ chức đông người có khả năng phản đối lại những sai trái của mình, nên chúng tìm đủ mọi cách thay thế vào những Lãnh đạo Tôn giáo cương trực, can đảm dám nói lên sự thực bằng những Lãnh đạo tay sai của mình nhằm dẹp sự phản kháng có thể của Tổ chức Tôn giáo. Quốc doanh hóa Lãnh đạo Tôn giáo theo chủ trương như vậy. Đây là Tập trung Chỉ huy Tôn giáo. Làm sao có Hoà Giải Hoà Hợp, có Đối Thoại khi mà Nhà nước CSVN chủ trương vô hiệu hóa Lương Tâm Tôn Giáo.

=> Tập trung Chỉ huy Kinh tế : Tuyên bố chấp nhận Kinh tế Tự do và Thị trường. Nhưng thực chất là nền Kinh tế Độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế để dễ tham nhũung, ăn cướp của chung thành của riêng cho đảng và đảng viên. Làm sao có Đối thoại, Hòa Hợp Hòa Giải khi mà CSVN dùng quyền lực độc tài để làm bất công Kinh tế. Thực vậy, Dự thảo Cương lĩnh từ Hội Nghị Trung Ương 12 CSVN đã viết rõ rệt: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

=> Tập trung Chỉ huy Đất đai: Nói đất đai thuộc về Nhân dân cho đẹp. Nhưng đảng CSVN giữ quyền quản trị đất đai với Chính trị độc tài. Việc Tập trung Chỉ huy Đất Đai này đã và đang gây ra biết bao bất công trắng trợn. Làm sao có Hòa Hợp Hòa Giải Dân tộc, có Đối Thoại khi Dân Oan mất Nhà Đất bị võ lực đàn áp lúc tụ họp khiếu kiện,

Việc đánh đĩ những chiêu bài Hòa Giải Hòa Hợp, Đối Thoại rành rành như vậy, thế mà một số Giám mục quốc doanh vẫn ngoác mồm nói đến “Đối Thoại “ với nhà nước CSVN mà không biết thẹn. Đây chỉ là những tay sai của CSVN rêu rao như vậy trong thời gian Giáo dân họp nhau Cầu Nguyện ĐÒI CÔNG LÝ. Những Giám mục tay sai CSVN rêu ra vì nhằm mục đích triệt hạ TGM KIỆT và GM THUYÊN đã can đảm nói lên SỰ THẬT về bất công của CSVN. Đây là sự hèn hạ của những Giám mục quốc doanh muốn đánh đĩ hai chữ Đối Thoại nhằm triệt hạ những Giám mục can đảm, cương trực.

Hãy vạch trần tính các gian giảo, đánh đĩ đê hèn này của những Giám mục rêu rao “Đối Thoại “.

Vạch trần tính cách Giáo gian

của Gm.Nhơn và Gm Hợp

Ngày 12.07.2004, Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Quốc Hội bù nhìn, chính thức công bố Pháp Lệnh Tín Ngưỡng,Tôn Giáo. Theo Văn Bản công bố này, thì Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo (PLTNTG) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15.11.2004.

Luật sư TRẦN THANH HIỆP phản ứng đầu tiên, đã phải than lên: “Nếu cái sản phẩm mà Uỷ ban Thường vụ đã nặn ra ngày 18-6-2004 không được thu hồi trước khi nó có thể tác hại thì từ ngày 15-11 trở đi, vĩnh biệt tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam .“

Trong bài Phỏng vấn ngày 04.08.2004 của UCA News, Hồng Y PHẠM MINH MẪN cũng đành phải công nhận tính cách trói buộc của PLTNTG. Hồng Y nói:’’ Vì thế---(thông qua Pháp Lệnh mới này)---họ cố làm cho các thứ cởi mở hơn. Nhưng tôi vẫn nhận thấy có cùng một hệ thống. Hồng Y muốn nói đến hệ thống XIN—CHO như cũ“.

Chính chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ Văn Bản Pháp Lệnh xem tính cách TRÓI BUỘC của Pháp Lệnh như thế nào. Một quy chế XIN—CHO trói buộc các Tôn Giáo phải tuân theo Chính trị Nhà Nước CSVN.

Những Phong trào CHỐNG LẠI Pháp Lệnh nổi lên, nhất là từ Giới Tôn Giáo ở Hải ngọai sau khi Pháp Lệnh được Nhà nước CSVN công bố.

Tại trong nước, thì CSVN xử dụng Mặt Trận Tổ Quốc cùng với đám ngợm Giáo gian quốc doanh lên tiếng hết lòng ca tụng Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo. Những cuộc Hội họp có tham dự của một số Giám mục được tổ chức. Họ muốn nói Pháp Lệnh là do nguyện vọng của các Lãnh đạo Tôn Giáo.

Tích cực hợp tác với Tổ chức ngợm trên đây, có những Giám Mục NGUYỄN VĂN NHƠN, Giám Mục LÊ PHONG THUẬN, GM. NGUYỄN TÍCH ĐỨC, GM. NGUYỄN THANH HOAN làm việc sát cánh với LM. THIỆN CẨM, LM.PHAN KHẮC TỪ, LM. NGUYỄN TẤN KHÓA.

Trong một bài nhận định lại viết ngày 16.12.2004 về sự hợp tác ủng hộ của một Giám mục, tôi đã viết như sau:

“Theo việc tuyên truyền của báo chí Nhà Nước và đặc biệt theo dõi báo Công Giáo và Dân Tộc, việc thai nghén quái thai hầu hết là do sự đóng góp tích cực của đám ngợm giáo gian quốc doanh. Báo chí đăng tải những cuộc Hội Họp đóng góp ý kiến cho Pháp Lệnh từ những Lãnh đạo Tôn Giáo. Họ tuyên truyền rằng Pháp Lệnh được thành hình là do ý kiến của chính Tôn Giáo. Người Nước Ngoài rất khó lòng phân biệt những Lãnh đạo chân chính và những Lãnh đạo Tôn Giáo quốc doanh. Khi trong những cuộc Hội Họp góp ý như vậy, có sự tham dự của những Giám Mục như Giám Mục NGUYỄN VĂN NHƠN, Giám Mục LÊ PHONG THUẬN, GM. NGUYỄN TÍCH ĐỨC, GM. NGUYỄN THANH HOAN, tham dự của các Linh Mục như LM. THIỆN CẨM, LM.PHAN KHẮC TỪ, LM. NGUYỄN TẤN KHÓA..., thì cái quái thai kia được bọc bằng chiếc áo chùng thâm Giám Mục, Linh Mục. Người Nước Ngoài nhìn thấy chiếc áo chùng thâm mà dễ lầm về cái quái thai ghê tởm Ma cà rồng bên trong. Thậm chí một số Giáo dân Việt Nam còn lầm về quái thai này vì có sự góp ý của Giám Mục, Linh Mục mà chính họ chưa có giờ nhìn tính cách quốc doanh của những Giám Mục và Linh mục ấy. Chính quyền Hoa Kỳ nhìn rõ thấy sự ghê tởm của quái thai này và đã quyết định xếp Việt Nam vào danh sách những quốc gia cần lưu tâm về Tôn Giáo.

Trước việc quyết định đó của Hoa kỳ và Cao trào chống Pháp Lệnh từ Quốc nội đến Hải ngoại, Cộng sản lại xử dụng đám bầy tôi giáo gian quốc doanh để tuyên bố nhố nhăng chống lại quyết định của Hoa kỳ và những Đoàn thể đấu tranh chống Pháp Lệnh. Trong kỳ Đại Hội của đám ngợm vào đầu tháng 10 vừa rồi, khi đề cập đến việc Hoa kỳ xếp Việt Nam vào những nước đáng quan tâm về Tôn Giáo, Linh mục Nguyễn Tấn Khóa đã long trọng tuyên bố rằng Nhà Nước cần Mặt Trận Tổ Quốc can thiệp giải quyết những vấn đề Tôn Giáo. Linh mục muốn nhấn mạnh đến sự quan trọng của Điều 7 được cho vào Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Ngợm Nguyễn Tấn Khóa, Linh mục, Chủ tịch Uûy Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, cũng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, đã tuyên bố ngày 24.09.2004 (đăng trên báo NHÂN DÂN: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới đúng là cơ quan trọng yếu để quan tâm đến vấn đề tôn giáo Việt Nam chứ không phải là Bộ Ngoại giao Mỹ. Tôn giáo luôn là nạn nhân của những thế lực thù địch với Việt Nam lợi dung. Cần phải có thời gian và sự can thiệp mạnh mẽ, hữu hiệu hơn nữa của Mặt trận Tổ quốc để đem lại lòng tin cho nhân dân, cho đồng bào có đạo đối với Đảng và Nhà nước. Mặt trận phải có mặt kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn có thể xảy ra giữa những vị lãnh đạo tôn giáo với chính quyền một số nơi, không để "cái xảy nảy cái ung" khiến các thế lực thù địch lợi dung.”

Trong Buổi hội thảo hướng dẫn thi hành Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo được tổ chức ngày 8-10-2004 tại Hội trường Ban Dân vận Mặt trận Trung ương phía Nam, Giám Mục NGUYỄN VĂN NHƠN đã hồ hởi trông đợi việc rặn đẻ ra quái thai Ma cà rồng ghê tởm: “Người Công giáo dấn thân phục vụ xã hội cũng chính là phục vụ người đồng đạo... Tôi nghĩ các tôn giáo sẽ có nhiều đóng góp tốt đẹp hơn nữa nếu được tạo nhiều điều kiện thuận lợi và phù hợp. Các tôn giáo đang trông đợi Pháp lệnh TNTG và Nghị định triển khai tạo nên một sự an tâm và tin tưởng”. (Trích Công giáo và Dân tộc, số 1479, tuần lễ 15.10 – 21.10.2004, tr. 14).

Riêng về Gm NGUYỄN THÁI HỢP, thì rất nhiều người đã biết Nguyễn Thái Hợp theo Công sản từ những năm còn là Sinh viên.

Tôi, NGUYỄN PHÚC LIÊN, và Tiến sĩ HỒ NAM TRÂN (Hồng Lĩnh) đã biết khuynh hướng theo Cộng sản của Lm. NGUYỄN THÁI HỢP, dòng Đa-Minh, từ thời Linh mục còn là sinh viên như chúng tôi học tại Thụy sĩ vào những năm 1967, nghĩa là cách đây 43 năm. Chúng tôi là sinh viên Công giáo đi dự Thánh Lễ và do Linh mục cử hành. Linh mục đã lợi dụng bài giảng trong Thánh Lễ để nói về Cộng sản. Chúng tôi đã muốn bợp tai Linh mục khi Linh mục giảng nói bênh vực Cộng sản. Nhưng vì bài giảng ở trong Thánh Lễ, nên chúng tôi không thể lôi Linh mục xuống để bợp tai.

Linh mục thích đánh cờ tướng. Một lần chúng tôi định rủ Linh mục đến phòng của tôi đánh cờ tướng và định trong dịp này, chúng tôi giữ chặt người Linh mục lại để một nữ sinh viên, Cô PHẠM THỊ TÀI, tát vào mặt Linh mục một cái về cái tội nói bênh vực Cộng sản.

Những sinh viên thời ấy còn sống để chứng nhận Linh mục theo khuynh hướng bênh vực Cộng sản: NGUYỄN PHÚC LIÊN (Geneva), HỒ NAM TRÂN (Lausanne), PHẠM XUÂN CẢNH (Lausanne), ĐINH QUANG NGỌC (Geneva), ĐINH VĂN BAN (Geneva), PHẠM THỊ TÀI (Hoa kỳ), NGUYỄN THỊ THANH (Paris), Linh mục VIỆT-CHÂU (Giám đốc Báo Dân Chúa Hoa kỳ), Giám mục VÕ ĐỨC MINH (Nha Trang).

Tại sao Lm HỢP đã có một thời gian dài học tại Nam Mỹ và làm việc tại đây ?

Vào những năm Linh mục học tại Fribourg, phong trào “Thần học Giải phóng “ được phát động mạnh tại Nam Mỹ. Chính tôi đã được nghe một Giám mục từ Nam Mỹ đến Thụy sĩ nói ở Đại học về “Thần học Giải phóng“. Linh mục Hợp đã đi Nam Mỹ học và làm việc tại đây vì “Thần học Giải phóng“ này. Xin lưu ý rằng “Thần học Giải phóng “ sau này đã bị Vatican cấm ngặt.

Tẩy chay và Cô lập hóa Giáo gian Nhơn và Hợp

Kêu gọi Giáo dân đi Nhà Thờ đông đảo thì khó, chứ làm gương xấu để Giáo dân không đến Nhà Thờ dự Lễ thì dễ dàng.

Trong âm mưu thay thế TGM NGÔ QUANG KIỆT và GM CAO ĐÌNH THUYÊN bằn hai ngợm Giáo gian quốc doanh NHƠN và HỢP, người ta thấy có sự cấu kết tội lỗi giữa CSVN và một số Giám mục Việt Nam với Vatican mà ĐÔ Cao Minh Dung làm nội gián. Bao nhiêu nguyện vọng chính đáng của Giáo dân, Linh mục, Nam Nư Tu sĩ đưa lên đều bị bỏ xọt rác.

Đó là màn bi kịch do Giáo quyền và Thần quyền độc tài áp đặt lên đầu Giáo dân mà không đếm xỉa đến ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM Công giáo của Giáo dân. Nhưng 3’000’000 Ngô Quang Kiệt và 500’000 Cao Đình Thuyên vẫn còn đó để tẩy chay và co lập hóa những giáo gian Pharisiêu tay sai của CSVN vô thần

Hai tỉ dụ tẩy chay

Tỉ dụ thứ nhất tại Hà Nội: Tẩy chay Lễ cử hành bởi Gm.Giáo gian Nhơn:

“VRNs (19.05.2010) – Hà Nội – Thánh lễ giỗ lần thứ 20 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn đã diễn ra hồi 18g00 ngày 18/5/2010 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đồng tế với Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn là quý Đức cha Đặng Đức Ngân, Đức cha Nguyễn Văn Yến và các linh mục trong TGP Hà Nội.

Hiện diện trong thánh lễ, Giám mục và linh mục đông hơn giáo dân! Mọi người yêu công lý sự thật đã giăng biểu ngữ và không hiểu tại sao điện toàn khu vực tòa TGM mục tắt hết, tối như đêm ba mươi.”

Tỉ dụ thứ hai tại Vinh: Không thèm tiếp Lm Tổng Đại Diện

Tôi quen một người bạn tại Geneva. Oâng là cựu tu sĩ thuộc Giáo phận Vinh. Oâng học trước Lm Nguyễn Đình Thi một lớp. Du học tại Paris và sau đó làm việc tại Liên Hiệp Quốc Geneva. Nhân nói về tinh thần Giáo dân Vinh, ông kể cho tôi câu chuyện như sau. Một họ đạo tại Vinh có vấn đề tranh chấp với quyền lực Cộng sản địa phương. CSVN nhờ một Linh mục có quyền cao trong Giáo phận đến để giải quyết vấn đề. Linh mục này được Công an dùng xe nhà nước chở đến họ đạo, Hội đồng Giáo xứ đã nói với Linh mục ấy như sau :

«Công an dùng xe nhà nước chở Cha đến đây, thì chúng con không tiếp Cha và Công an. Cha hãy bảo Công an chở Cha về nhà. Còn nếu Cha đến đây một mình, không bằng xe của Công an, thì chúng con sẵn sàng tiếp đón Cha ! »

Tẩy chay hai Giáo gian Nhơn và Hợp

để cho Hội Đồng GMVN và Vatican một bài học

CSVN có thể sai khiến một số Giám mục ngợm Giáo gian Quốc doanh để thao túng Hội Đồng GMVN để cả HĐGMVN phải yên tiếng, thì Giáo dân có quyền tẩy chay cả Hội Đồng GMVN để các Giám mục chân chính thấy rằng việc yên tiếng của mình là tòng phạm với tội lỗi. Cũng vậy, chúng ta cũng coi thường cả Vatican để nghe theo cố vấn của tay sai CSVN nằm vùng mà xé bỏ những nguyện vọng chính đáng của Giáo dân, mà nhắm mắt theo đề nghị của Thế quyền ác độc đưa hai Giáo gian về thay thế những Chủ chăn chân chính.

Việc cứng rắn tẩy chay Hội đồng GMVN, các Giáo gian Nhơn và Hợp để chứng tỏ cho Vatican và các Giám mục VN biết rằng việc làm của họ đang gây tác hại lên ĐỨC TIN và LƯƠNG TÂM của Giáo dân Công giáo VN. Làm cho họ mỗi ngày mỗi thấm lời răn dậy và hình phạt mà Chúa Giêsu đã nói tới cách đây 20 Thế kỷ:

« Khốn cho các người ! Các người rảo khắp đất liền và biển cả để rủ cho một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi». (Mt. 23, 15)

“Những ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.” (Mt. 18, 6).

Đối thoại và vạch rõ những âm mưu CSVN tại Vatican

Nguy hại hơn hết là CSVN xử dụng những ai Cố vấn về việc Bổ nhiệm hay Thuyên chuyển Giám mục từ Vatican.

Thực vậy:

Giám mục Việt Nam cúi đầu nhận lệnh ĐƯỜNG LỐI Vatican, nhưng ĐƯỜNG LỐI ấy bị khuynh đảo như thế nào do Đ.Ô.CAO MINH DUNG, thân CSVN và nhất là có sự mờ ám đàn bà liên hệ mật thiết với Linh mục ĐỖ THÀNH CHÂU (đang sống ở Hoa Kỳ) mà CSVN xử dụng như chìa khóa bắt ép Đ.Ô. CAO MINH DUNG pải tuân theo chỉ thị của chúng để cố vấn việc Bổ nhiệm và Thuyên chuyển Giám mục VN.

Đức Ông Francesco CAO MINH DUNG thay thế Đức Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG trong việc cố vấn bổ nhiệm và thuyên chuyển Giám mục ở Việt Nam. Chúng tôi nhận đựơc Bản Tin sau đây về Đức Ông CAO MINH DUNG.

Bản Tin dưới đây do một Linh mục đã trọng tuổi từ Huế gửi. Khi cần Linh mục này sẵn sàng đưa tên tuổi của mình ra để chịu trách nhiệm về Bản Tin. Bây giờ thì Độc giả biết Linh mục đó là Lm.PHAN VĂN LỢI. Cái thiện ý của Linh mục PHAN VĂN LỢI làm làm thế nào để CSVN không xử dụng CÁI TẨY để bắt ĐÔ Cao Minh Dung thực hiện chủ trương Quốc doanh hóa Hàng Giám mục VN từ những quyết định của Vatican.

(Bản Tin viết dưới dạng VietNet (VIQR) được chuyển sang UNICODE, do Nguyễn Phúc Liên, để độc giả dễ đọc)

« Anh ....... thân mến,

Xin cảm ơn Anh đã hồi âm. Chúng tôi sẽ cầu nguyện theo ý của Anh.

Về Dức Ông Dung (dưới tôi 6 lớp) thì quả thật từ lâu chúng tôi đã rất thất vo.ng. Bản thân cũng như gia đình Dung rất được CS o bế và ngược lại Dung cũng rất thân thiết với cán bộ CS. Mỗi lần về Huế (đặc biệt qua hai đám tang thân mẫu và thân phụ), Dung bao giờ cũng gặp mặt, tặng quà (hàng triệu đồng) cho mấy tên Công an tôn giáo (như trung tá Phạm Đức Thuận và trung tá Nguyễn Hồng Lam...). Lần đám tang thân mẫu của Dung, Đức Cha Thể ban đầu không muốn chủ sự lễ an táng (như ý Dung mời), nhưng khi nghe Dung nói là chính quyền và công an tôn giáo tỉnh đã đến phân ưu, Đức Cha liền thay đổi thái độ, nhân làm chủ tế.

Lần Dung về Hà Nội ngày 15-02-2009 cùng với Đức Ông Parolin và Đức Ông Nguyễn Văn Phương, chúng tôi đã nghe rằng Dung có lập trường đẩy Đức Cha Kiệt khỏi Hà Nộị Lần đó phái đoàn không ở Tòa Giám mục mà ở nhà khách chính phủ, và CS đã cho xe vào Huế chở mấy em của Dung ra Hà Nội cho Dung gặp, ở lại nhà khách chính phủ cùng với Dung.

Mỗi lần về Huế, Dung chỉ gặp Đức Cha Thể và gặp những cha nào có lập trường thỏa hiệp với CS thôi, không bao giờ gặp cha Giải (thầy dạy), cha Lý và ..... (cùng cha bảo trợ, cùng giáo xứ, cùng chủng viện). Thậm chí hôm đám tang thân phụ (ông Cao Minh Hiếu), Dung cũng không mời cha Giải và ...... đồng tế vì sợ liên lụỵ

……….

(Tôi, Nguyễn Phúc Liên, cắt đi hai hàng của Bản Tin quá tế nhị chưa tiện đưa lên Diễn Đàn lúc này. Xin xem thêm CHÚ THÍCH)

.............

Tôi đồng ý với Anh là một nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh phải luôn giữ lập trường trung lập. (đặc biệt là khi liên hệ mới một chính quyền gian trá như CS), và nên để một chức sắc nước ngoài phụ trách Việt Nam thì tốt hơn».

CHÚ THÍCH

(của Nguyễn Phúc Liên về hai dòng cắt đi trong Bản Tin) :

Hai dòng này liên hệ đến vấn đề đàn bà liên quan đến một người rất thân của Đức Ông CAO MINH DUNG. Đây là phạm vi mà Công sản xử dụng như một CÁI TẨY bắt ép đối thủ phải chấp nhận những điều kiện. Vấn đề này liên hệ đến Linh mục ĐỖ THÀNH CHÂU (đang sống ở Hoa kỳ). Chúng tôi muốn liên lạc với Lm. ĐỖ THÀNH CHÂU để chính Ngài khẳng định hay liên lạc với Đức Ông CAO MINH DUNG thì tốt hơn. Thiện ý của Linh mục đưa tin (Lm.PHAN VĂN LỢI) là tránh cho ĐÔ Cao Minh Dung đừng vì CÁI TẨY mà CSVN giữ về đàn bà con gái để làm cho Đức Oâng phải làm theo chủ trương của chúng, chứ là việc tố cáo chuyện đàn bà con gái một cách đơn thuần. Đó là mục đích chính của việc đưa tin của Lm.PHAN VĂN LỢI với đầy thiện ý cho Giáo Hội và cho chính ĐÔ Cao Minh Dung. Chính Lm.PHAN VĂN LỢI đã viết tỏ tường thiện ý của mình trong bản tin mà tôi nhận được: “Tôi đồng ý với Anh là một nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh phải luôn giữ lập trường trung lập. (đặc biệt là khi liên hệ mới một chính quyền gian trá như CS), và nên để một chức sắc nước ngoài phụ trách Việt Nam thì tốt hơn».

Vậy thì :

1) MỘT LÀ Linh mục ĐỖ THÀNH CHÂU, người thân đặc biệt, tự động liên lạc với Đ.Ô. CAO MINH DUNG nói rằng Đ.Ô. CAO MINH DUNG phải rút khỏi VỊ TRÍ khuyên Vatican về việc bổ nhiệm hay thuyên chuyển Giám Mục Việt Nam theo ý muốn của CSVN.

2) HAI chúng tôi vạch trần cho công chúng, dùng áp lực Giáo dân để Linh mục ĐỖ THÀNH CHÂU tích cực khuyên ĐÔ CAO MINH DUNG làm cách nào cho CSVN khỏi có cơ hội xử dụng CÁI TẨY trên Đức Ông làm hại Giáo Hội Việt Nam.

Nếu chúng ta không hành động tối thiểu ngăn chặn ĐÔ.CAO MINH DUNG cố vấn tại Vatican, thì với quyền chấp nhận hay không của CSVN cho ai lên làm Giám mục, Hàng Giám Mục Việt Nam sẽ bị CSVN quốc doanh hóa mau chóng.

Xin qúy Giáo dân, qúy Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ có cơ hội liên hệ trực tiếp với Vatican, hãy tìm mọi cách ngăn cản ĐÔ.CAO MINH DUNG tiếp tay cho CSVN quốc doanh hóa Hàng Giám mục VN.

Nội dung Bản Tin của Lm.PHAN VĂN LỢI, thái độ tích cực của Lm.ĐỖ THÀNH CHÂU hay sức ép của Công luận đều nhằm thiện ý cho Giáo Hội và cho chính ĐÔ Cao Minh Dung.

Cảnh cáo mưu đồ CSVN dùng tay sai Nhơn và Hợp

thanh trừng hàng ngũ Giáo dân

Khi CSVN nhất quyết tìm đủ mọi cách để lọai TGM NGÔ QUANG KIỆT ra khỏi địa bàn Hà Nội và tìm người thay thế ngoan ngõan làm theo Chính trị của họ, đó chưa phải là mục đích tối hậu của CSVN.

Mục đích tối hậu của CSVN là giải tán cho bằng được LỰC LƯỢNG GIÁO DÂN, LINH MỤC, NAM NỮ TU SĨ hiệp nhất thành một khối ĐÒI CÔNG LÝ và SỰ THẬT. Chúng sợ LỰC LƯỢNG này cũng như sợ tất cả mọi Lực Lượng quần chúng khả dĩ đối kháng lại Chính trị độc tài đè nén của chúng.

Những kẻ Chăn chiên giả đang nộp con chiên cho lang sói. Chúng ta kêu gọi Giáo dân hãy phản công lại những kẻ Chăn chiên giả này để bảo vệ lấy ĐỨC TIN của mình.

Chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề BẢO VỆ AN NINH THÂN XÁC cho những thành phần cốt cán của LỰC LƯỢNG GIÁO DÂN, LINH MỤC, NAM NỮ TU SĨ. Những kẻ Chăn chiên giả không phải là chỉ giao Linh hồn Con chiên cho Ma qủy, mà còn giao THỂ XÁC của Con chiên cho CSVN dầy vò, bỏ tù.

Thực vậy, tiến trình thanh trừng của CSVN đối với LỰC LƯỢNG GIÁO DÂN, LINH MỤC, NAM NỮ TU SĨ như sau:

1) Lọai được TGM NGÔ QUANG KIỆT rồi, chúng thay thế vào đó Gm Giáo gian quốc doanh Nguyễn Văn Nhơn ngoan ngõan làm theo Chính trị của chúng hoặc tối thiểu án binh bất động khi chúng tiếp tục thanh trừng ở những giai đọan kế tiếp.

2) Giai đọan tiếp là CSVN lọai những Linh mục dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, nơi tụ họp Giáo dân Cầu Nguyện. Chúng trả thù các Linh mục dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Nếu TGM KIỆT đi rồi, mà còn các Linh mục dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà nằm đó, thì chúng vẫn sợ Giáo dân tụ họp lại Cầu Nguyện.

3) Giai đọan ba là chúng tìm trong Linh mục đòan Hà Nội, những Nam Nữ Tu sĩ đã tác động tích cực trong những buổi nhóm họp cầu nguyện của Giáo dân. Chúng đã quay phim, chụp hình, ghi âm phát biểu của những Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ tích cực ấy. Chúng tìm những cớ để thanh trừng, bắt tội, bỏ tù…

4) Giai đọan bốn là chúng tìm ra trong hàng ngũ Giáo dân những Thanh niên đã tích cực tổ chức cho Giáo dân tụ lại Cầu Nguyện.

Tóm lại, CSVN sẽ diệt tận gốc LỰC LƯỢNG GIÁO DÂN, LINH MỤC, NAM NỮ TU SĨ để trừ hậu họa cho chúng trong lâu dài.

Một số Giám mục như Hồng y MẪN, Gm NHƠN vân vân chỉ hy vọng hão vào Thương lượng, Đối thọai. Khi CSVN đã diệt được tận gốc Lực Lượng Giáo dân rồi, thì những lời đối thọai, thương lượng của Giáo quyền chỉ như gió thỏang qua không được Cộng sản nghe nữa. Những Giám mục này, ngay cả Vatican đã hy vọng hão. Thực vậy, muốn lời nói đối thọai, thương thảo của mình có giá trị, được kính nể, thì phải có LỰC LƯỢNG GIÁO DÂN mạnh đứng đàng sau hậu thuận. Thánh Gandhi bất bạo động, nhưng phải có Khối dân khổng lồ sẵn sàng bạo động đứng đáng sau, thì Nước Anh mới nghe và trả Độc Lập cho Ấn Độ.

Vấn đề AN NINH THÂN XÁC của những thành phần cốt cán của LỰC LƯỢNG GIÁO DÂN, LINH MỤC, NAM NỮ TU SĨ không thể trao phó trong tay những Giám mục mơ mộng đối thọai ảo tưởng.

Chính LỰC LƯỢNG GIÁO DÂN, LINH MỤC, NAM NỮ TU SĨ phải tự lo BẢO VỆ AN NINH CHO THÂN XÁC MÌNH. Khi một Linh mục hay một Giáo dân bị bắt, bị bỏ tù… thì lúc đó mới kêu gào trách móc Hồng y Mẫn, Gm Nhơn hay Vatican hay sao?

Họ cao chạy xa bay, hết đối thọai, nhưng thân xác mình ngồi tù !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 03.06.2010

No comments: