Friday, June 4, 2010

LÊ CHÂN *THƠ

*
Dang Thi Danh

Phong Trao Phu Nu Viet Nam HÐCN [mailto:pt.pnvnhdcn@gmail.com]
Sent: 30 mai 2010 18:14
To: Nguyen Thi Ngoc Hanh


Ðồng bào ơi máu dân lành loang chảy

2010/5/30

Nguyen Thi Ngoc Hanh

mc/compose?to=thingochanhnguyen@rocketmail.com">thingochanhnguyen@rocketmail.com>

Đồng bào ơi máu dân lành loang chãy
Lê Hữu Nam lê Xuân Dũng hy sinh
Bọn sói lang đang tàn sát dân mình
Ta liều chết để sanh linh được sống

Lê Hữu Nam tiếng Anh còn vang vọng
Máu của Anh viết trang sử sáng ngời
Hởi đồng bào Tổ quốc gọi nơi nơi
Hãy trổi dậy làm kinh hoàng qủy dử

Hãy đứng lên viết trang thanh sử
Dân tộc ta dân tộc quật cường
Lấy máu đào dựng lại yêu thương
Trừng trị bọn phãn dân hại nước

Hãy nối bước tiền nhân đi trước
Quyết điễm tô trang sử Việt Nam
Lê Hữu Nam ơi hởi Hữu Nam
Anh vẫn sống trong lòng dân tộc

Ba người bị bạo quyền tàn sát
Cả ba cùng huyết thống họ Lê
Lê Hữu Nam Lê Thị Thanh Lê Xuân Dũng
Có phải chăng hồn Lê lợi trong ta

Núi chí Lính dựng lại cờ vàng
Để người chết ngàn thu yên giấc
Hãy giành lại dân ta từng tấc đất
Để Hữu Nam Lê Xuân Dũng được ngủ yên

Lê Chân
Paris ngày 30 tháng 05 2010


*

Dang Thi Danh


Đừng than khóc van xin bọn cướp
Hãy vùng lên gây bão tố rung trời
Bão truyền tin Tổ quốc lâm nguy
Bão trổi dậy gợi hồn tử sĩ

Bão sinh ra bao anh hùng thế kỷ
Bão giông ơi rung chuyển cả đất trời
Bão lan tràn cùng khắp nơi nơi
Bão nổi dậy mây mù tan biến

Trong Bão táp bàn tay là ánh đuốc
Đuốc hiên ngang ngùn ngụt biển khơi
Đuốc tự tim người việt Nam ơi
Cơn Quốc biến đuốc thiêng sáng rọi

Mộng cứu nước dầu bọc thân da ngựa
Quyết phơi gan trãi mật cứu sơn hà
Khó được nhìn ngày độc lập quốc gia
Ta quyết sống cuộc đời Oanh liệt đã

Lê Chân
Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành cứu Nước*

No comments: