Sunday, May 9, 2010

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 138
SƠN TRUNG
chủ biên
Hoàng Cầm (1922-2010)

TƯỞNG NIỆM HOÀNG CẦM

Kính chúc vong linh thi sĩ về miền An Lạc
Xin chia buồn cùng quý quyến.
Xin gửi câu đối:

Ai say tiệc Đêm liên hoan, ai thương xót Em bé lên sáu?
Anh về Bên kia sông Đuống, anh đi tìm chiếc Lá Riêu bông?


số 138
ngày 10 -5 -2010

No comments: