Wednesday, May 5, 2010

NHẠC NGHIÊU MINH

*
Nhân tuần lễ Từ Mẫu sắp tới, NM xin gởi đến
quý bạn yêu nhạc Mẹ và mến tặng các bậc
Hiền-Mẫu-Việt-Nam-Mến-Yêu.
NM

No comments: