Tuesday, March 23, 2010

THƠ VƯƠNG TÂN

*
Thơ Vương Tân

Mùa Xuân Nhân Loai


Gửi Nguyễn Khải

Tung hê tât cả để làm người
Tự mình cứu chuộc và sám hối
May ra chêt còn nhắm mắt đươc
Tìm thây mặt trời trong bóng tối
Tìm thấy sự thật trong gian dôi
Tìm thây tình yêu trong lừa gạ t
Tìm thây con ngươi trong xã hội
Tìm thây ngọt bùi trong chua chát
Và tìm thây ta trong mắt em
Mùa xuân sẽ về theo nhiêu ngả
Mùa xuân se về cho đã thèm
Mọi đường có đi thì có đên
Ta tung hê ta vê vai ngươi
Ta thờ thân thánh ta thờ ngư'i
Con người tự do con người sông
Ngàn trươc ngàn sau cũng thế thôi
Ta nghe chim hót lòng ta vui
Ta thây em cươi hoa nở tươi
Mây bay mây bay rôi trăng sáng
Ta hát ngao và ta huyên thiên
Cuộc đời nào phải chỉ cơm áo
Cuộc đời còn có chuyẹn khác riêng
Mọi ngươi cần sông theo ý mình
Như cỏ như hoa như trăng gió
Con đường nhiêu ngả con đường vui
Trăm năm cuộc thê có khóc cười
Cuộc đời đồng phục cuộc đời chán
Từ Thưc vê trân vì nản tiên
Thiên đường chỉ đẹp khi ở xa
Thiên đường kề bên thì hụt hẩng
Yêu em yêu cả cái tính ghen
Hãy quăng đi hêt lao vào sông
Se thây đời ta có tiêng cười
Tăc lưỡi tung hê làm lại hêt
Ba nghìn thê giới cũng như không
Làm l ại làm hoài yêu đến chêt
Có em có cả cõi thân tiên
Mùa xuân sông l ại trong trời chêt
Ta hát tình ca ta nhậu say
Một ly hai ly buông xuôi hêt
Dám sống dám yêu và dám chêt
Ta còn thấy ta cõi nhân gian
Ta còn thây ta không mù lòa
Ta còn thây trời xuân sắp sang
Mọi người nhìn nhau rôi ngắm hoa
Mọi người nhìn nhau rôi cười xòa
Cuộc đời có ngày và có đêm
Gạ t nhau làm gì thêm ưu phiên
Thiên đường địa ngục ở hai bên
Hãy sông và yêu như chưa từng
Hãy sông và yêu như người thương
Nghìn năm mây bay mây lang thang
Ta còn làm người ta yêu thương
Ta còn làm người ta vân vương
Ta còn làm người ta chán chường
Và ta tiêp tục đ i lên đường
Hát ngao và nói cười vung vít
Rao giảng tình yêu và nhân ái
Rao giảng ban tay luôn rộng mở
Rao giảng tình người bền mãi mãi
Con ngươi nhiêu ngả đến với nhau
Nụ cươi và hoa là tương lai

VTVN Tháng 3, 2010 vtvn2005. blogspot.com
TẠP CHÍ VIỄN TƯỢNG VIỆT NAM tháng 3-2010.

*

No comments: