Monday, March 15, 2010

RFA * HÒA THƯỢNG QUẢNG ĐỘ

**

Phúc đáp thư của Hòa thượng Quảng Độ
2010-03-15

Bà Loretta Sanchez, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ và bà Therese Jebsen, Giám đốc Sáng hội Rafto, vừa trả lời phỏng vấn RFA về bức thư của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về vấn đề nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo.


Photo courtesy of USCIRF

Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới trong lần tiếp xúc và chụp ảnh chung với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện trước đây.

Ca ngợi sự dũng cảm

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ vừa qua, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, viết ba bức thư gửi đến ba nhân vật phụ nữ đã từng đến thăm viếng Việt Nam và ưu tư cho vấn đề nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo : Đó là các bà Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, Loretta Sanchez, bà Therese Jebsen, Giám đốc Điều hành Sáng hội Rafto, Vương quốc Na Uy, và bà Luật sư Nathalie Muller-Sarallier thuộc Luật sư đoàn Paris là vị Luật sư vừa đến Việt Nam đầu năm nay để bênh vực cho ba nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và Lê Công Định.

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.


Hòa thượng ngợi ca “Sự dũng cảm của người Phụ nữ suốt 2000 năm lịch sử Việt Nam không ngừng tham gia và nêu gương trong cuộc đấu tranh cho nền độc lập và tự chủ trước bạo quyền xâm lược. Những Phụ nữ như Hai Bà Trưng vào năm 40 Tây lịch đã đứng lên giải phóng đất nước khỏi bàn tay xâm lược Bắc phương”.

Hòa thượng cũng nhắc nhở tới “Những thanh nữ trẻ bị tù đày gần đây qua các phiên tòa giả trá chỉ vì họ nói lên lý tưởng nhân quyền và dân chủ”, hay biết bao phụ nữ bị giày xéo “trong nạn bán dâm, hoặc bị kỳ thị hằng ngày về các quyền chính trị, kinh tế và xã hội”. Rồi Hòa thượng đề cao “Trong số những người phụ nữ khác thường, gây phấn khởi cho cuộc đấu tranh của chúng tôi còn có những phụ nữ quốc tế”.

Nghị hội Quốc tế

Do đó Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi ba bà hãy tổ chức một Nghị hội Quốc tế để báo động thảm cảnh đàn áp nhân quyền, tình trạng phi dân chủ và không có tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Chúng tôi đã gọi điện thoại đến văn phòng Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn hỏi cảm tưởng bà Loretta Sanchez và được bà hồi đáp bằng bản tuyên bố sau đây:

Tôi ủng hộ cho ý kiến tổ chức Nghị hội Quốc tế của Hòa thượng mà tôi nghĩ rằng tiềm năng của Nghị hội sẽ có tác động lớn.

Dân biểu Loretta Sanchez

“Tôi rất mừng được tin Hòa thượng Thích Quảng Độ. Vì chính phủ Việt Nam không cấp chiếu khán cho tôi vào Việt Nam nên từ lâu tôi không còn dịp trở lại Việt Nam hầu thăm Hòa thượng. Tôi có được tin Hòa thượng bị bệnh, nay nhận được thư ngài tôi rất yên tâm. Nhờ công đức Hòa thượng mà thế giới quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Tôi cảm nhận một trọng trách lớn khi được Hòa thượng lưu ý đến tôi.”

“Tôi ủng hộ cho ý kiến tổ chức Nghị hội Quốc tế của Hòa thượng mà tôi nghĩ rằng tiềm năng của Nghị hội sẽ có tác động lớn. Thảm trạng nhân quyền Việt Nam không còn là cuộc đấu tranh riêng biệt, mà đang làm xúc động tới toàn thể cộng đồng nhân loại. Vì lý do này mà cộng đồng thế giới cần phải chung vai đấu cật gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam để thay đổi cảnh trạng. Thiếu sự kết hợp này, những nỗ lực của chúng ta sẽ bị manh mún làm mất đi sự hiệu quả tối hậu”.


Bà Loretta Sanchez, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ trong lần gặp gỡ Cô  Đỗ Thủy Tiên, con gái nhà văn Trần Khài Thanh Thủy. Photo courtesy of  house.gov
Bà Loretta Sanchez, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ trong lần gặp gỡ Cô Đỗ Thủy Tiên, con gái nhà văn Trần Khài Thanh Thủy. Photo courtesy of house.gov

Chúng tôi cũng phỏng vấn bà Therese Jebsen, Giám đốc Điều hành Sáng hội Rafto ở Vương quốc Na Uy và được bà trả lời như sau :

Ỷ Lan: Xin chào bà Therese Jebsen, xin bà cho biết cảm tưởng khi nhận được thư của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ?

Therese Jebsen: Tôi vô cùng xúc động khi nhận được thư Hòa thượng. Nhận được thư tay của Hòa thượng là điều hết sức đặc biệt. Ngài là một ví dụ sang giá của người bảo vệ nhân quyền, rất dũng cảm và đại biểu cho tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Tôi xem Hòa thượng là một trong những người bảo vệ nhân quyền lỗi lạc nhất hiện nay. Thật là một đặc ân hi hữu. Đề nghị tổ chức một Nghị hội Quốc tế là sáng kiến quan trọng. Tôi sẽ bàn với các vị đồng viện trong Sáng hội Rafto để đóng góp cho việc tổ chức này.


Mục tiêu của Sáng hội Rafto là thông báo cho tất cả những người đã được Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto để cùng nhau thảo bàn tìm phương cách hậu thuẫn Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Bà Therese Jebsen

Ỷ Lan: Kế hoạch thực hiện sẽ ra sao thưa bà?

Therese Jebsen: Tôi sẽ thảo luận với Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez và Luật sư Nathalie Muller-Sarallier. Tôi đã chuyển thư Hòa thượng cho các vị đồng viện trong Sáng hội Rafto. Họ xúc động lắm. Một trong những mục tiêu của Sáng hội Rafto là thông báo cho tất cả những người đã được Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto để cùng nhau thảo bàn tìm phương cách hậu thuẫn Hòa thượng Thích Quảng Độ. Sáng kiến của Hòa thượng nhắm vào nhân dân trong thế giới với những với những hoàn cảnh khác biệt, đặc biệt là giới phụ nữ, là rất quản trọng, và tôi nghĩ sang kiến này rất độc đáo và đầy xây dựng kêu gọi giới phụ nữ lưu tâm đến nghĩa vụ của người phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi đang cùng nhau thảo luận để tìm ra phương cách thực hiện lời đề nghị của Hòa thượng.

Ỷ Lan: Xin cảm ơn Bà Therese Jebsen.

Theo dòng thời sự:

No comments: