Friday, March 19, 2010

NGUYỄN THIÊN THỤ * TƯỞNG NIỆM THI SĨ HỮU LOAN

Thi sĩ Hữu Loan (1916- 2010)Thi sĩ Hữu Loan đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 18 tháng ba nặm 2010 tại Thanh Hóa. Từ trước 1975, nhân dân Việt Nam cả hai miền Nam Bắc đã ngưỡng mộ thi ca của ông, nhất là tôn kính khí tiết hào hùng bất khuất của ông trước uy quyền bạo lực. Ông quả xứng đáng được tặng bốn chữ vàng

UY VŨ BẤT KHUẤT


Trước đây, khi viết bộ Văn Học Sử Việt Nam Hiện Đại, tôi đã chọn thi sĩ Hữu Loan đại diện cho tài năng và khí tiết của văn nghệ sĩ Bắc Hà, cho nên trang bìa quyển hai đã để hình thi sĩ.
Nay, thi sĩ đã ra đi, tôi xin thành kính cầu chúc vong linh thi sĩ được tiêu dao miền Cực Lạc, được thấy Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc thật sự, và xin chia buồn cùng tang quyến vì từ nay quý vị không còn diễm phúc được sống cùng con người Vỹ Đại của Đất Nước ta trong môt ngôi nhà Hạnh Phúc.

Tôi xin có hai câu đối kính viếng vong linh thi sĩ:

1- Diễm lệ thi ca nam bắc hữu
Quật cường khí tiết cổ kim hy

豔 麗
屈 疆

(Bắc Nam nhiều kẻ có thi tài
Kim cổ it người rạng khí tiết!)


2. Màu Tím Hoa Sim, rực rỡ tài năng sáng tạo,
Nhân Văn Giai Phẩm, sục sôi ý chí đấu tranh.


TẠP CHÍ BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG
NGUYỄN THIÊN THỤ

Xin mời nghe Phương Dung ca bài Những Đồi Hoa Sim


*
NHẠC PHẠM DUY * MÀU TÍM HOA SIM
*


*

No comments: