Wednesday, February 17, 2010

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * CHÍNH LUẬN


*

NHỮNG ĐIỂM THỜI SỰ QUAN TRỌNG ĐÁNG GHI LẠI ĐỂ NHẬN ĐỊNH

NGUYỄN PHÚC LIÊN Geneva, 12.02.2010

*
Khủng hỏang Hy-lạp lan sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Liệu có ảnh hưởng sang Mỹ hay không ? “It began in Athens. It is spreading to Lisbon and Madrid. And America ?” (Financial Times 11.02.2010, p.9)

* Bernanke làm thế nào đưa FED ra khỏi chiến lược kích thích tài chánh.

(Financial Times 10.02.2010, p.3; The Wall Street Journal 11.02.2010, p.6; Financial Times 11.02.2010, p.4)

* Đồng Euro và Khủng hỏang Tài chánh Liên Âu.
Những công kích đồng Euro. (Le Monde 10.02.2010, p.1, p.8) * Cứu vớt phá sản Hy-lạp: Bộ trưởng Tài chánh G7 họp. Thượng đỉnh Liên Aâu họp bất thường để lấy quyết định. Những nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng lo sợ như Hy-lạp. (The Wall Street Journal 08.02.2010, p.5; Le Figaro 08.02.2010, p.22; Financial Times 09.02.2010, p.4; The Wall Street Journal 09.02.2010, p.4; Le Monde Economie 09.02.2010, p.2; The Wall Street Journal 10.02.2010, p.1; Financial Times 10.02.2010, p.1, p.16; Le Monde 11.02.2010, p.1, p.8; The Wall Street Journal 11.02.2010, p.1; TSR1, France 2, TF1 11.02.2010)

* Nạn sữa độc Melamine Trung quốc vẫn hòanh hành

(The Wall Street Journal 09.02.2010, p.10)

* Ý-đại-lợi (Thành phố Tuscan) xiết chặt thợ may dệt Trung quốc tràn sang:”

Enough is enough !” (Financial Times 09.02.2010, p.2)

* Trung quốc lợi dụng vụ Nguyên tử Iran để tăng cường thương mại với nước này

(Financial Times 09.02.2010, p.2)

* Nguyên tử Iran làm Tây phương nóng đầu và tìm cách trừng phạt.

(Le Figaro 08.02.2010, p.1; Le Monde 09.02.2010, p.1; Le Monde 10.02.2010, p.2; The Wall Street Journal 10.02.2010, p.12; Financial Times 10.02.2010, p.6)

* Tiền Thụy sĩ trở thành Tiền tỵ nạn Lịch sử cho Tài chánh

(Le Temps 08.02.2010, p.1)

* Trung Cộng: Con cái những lãnh tụ lớn được thăng quan tiến chức, nhất là trong cấp bậc về Kinh tế để sửa sọan cho Đại Hội đảng năm 2012.

(Le Temps 08.02.2010, p.5)

* So sánh việc thóat Khủng hỏang Kinh tế giữa Hoa kỳ và Liên Âu

(Le Monde 04.02.2010, p.1, p.6, p.13)

* Thượng viện Hoa kỳ và Chương trình Volcker về Kiểm sóat Ngân Hàng

(Financial Times 04.02.2010, p.4; The Wall Street Journal 03.02.2010, p.1; Financial Times 03.02.2010, p.3)

* Thái độ của Hoa kỳ qua những vụ: Google, Bán Vũ khí cho Đài Loan và Obama gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng.

(Le Monde 03.02.2010, p.4; Financial Times 03.02.2010, p.1; Le Monde 02.02.2010, p.6; Financial Times 01.02.2010, p.1, p.6; Le Figaro 01.02.2010, p.6)

* Thụy sĩ nhất quyết cho hai người Duy-ngô-nhĩ Tân Cương ra tù từ Guantanamo, mặc dầu Trung quốc cực lực phản đối. Tính các Độc lập của Dân Thụy sĩ khi quyết định không xây Tháp Hội đường Hồi Giáo trên Lãnh thổ họ, mặc dầu cả Thế giới Hồi Giáo phản đối và đòi kiện ra Tòa án La Haye.

(Le Temps 03.02.2010, p.9; Tribune de Geneve 02.02.2010, p.7)

* Vai trò Kinh tế Đài Loan được Hoa kỳ nâng đỡ để làm giảm cao ngạo của Trung quốc Lục địa.

(Financial Times 02.02.2010, p.12; Le Temps 02.02.2010, p.2, p.4)

* Thái độ của Davos 2010 dối với những công kích Tài chánh Tư bản của TT.Sarkozy

(Financial Times 02.02.2010, p.13; Le Monde 02.02.2010, p.1)

* Davos 2010 nhận định về những Quốc gia bắt đầu phát triển, những đe dọa cho Tây phương.

(Le Monde 02.02.2010, p.2; Le Figaro 01.02.2010, p.24)

* Thụy sĩ tháo gỡ những công kích về những người trốn thuế gửi tiển tại Thụy sĩ. Nhưng những người có tiền triệu, tiền tỉ tự hỏi: vậy thì cất tiền ở đâu cho vững ?

(Le Temps 02.02.2010, p.8; Tribune de Geneve 02.02.2010, p.1,p.3; Financial Times 01.02.2010, p.4; Le Temps 01.02.2010, p.1; The Wall Street Journal 01.02.2010, p.1; The Wall Street Journal 28.01.2010, p.23;)

* Ngân Sách Hoa kỳ và $1’600 tỉ nợ năm 2011.

(Le Monde 02.02.2010, p.15; Tribune de Geneve 02.02.2010, p.8)

* IMF phát biểu tại Davos 2010: Kiểm sóat Ngân Hàng phải được phối hợp chung, chứ không thể từng vùng.

(The Wall Street Journal 01.02.2010, p.5)

* Davos 2010 không hồ hởi cho lắm về khả năng thóat khủng hỏang Kinh tế Thế giới. Vấn đề chính yếu vẫn còn quanh quẩn ở nợ nần ngân sách các quốc gia và điều chỉnh các Ngân Hàng.

(Le Temps 01.02.2010, p.22)

* Trung quốc hờ hững việc trừng phạt nguyên tử Iran (The Wall Street Journal 01.02.2010, p.9)

* Hoa kỳ tăng cường quân sự trong vùng Vịnh Trung Đông vì Iran và Khủng bố

(Le Figaro 01.02.2010, p.8)

* Nông dân Trung quốc nổi dậy ủng hộ việc chống lại tham nhũng

(Le Monde 28.01.2010, p.7)

* Diễn văn của Sarkozy tại Davos muốn cải cách Tư bản chủ nghĩa. Đòi kiểm sóat Ngân Hàng, nhưng làm sao kiểm sóat được Ngân Hàng Trung quốc. Phản ứng của giới Ngân Hàng gia tại Davos.

(Le Temps 28.01.2010, p.15; The Wall Street Journal 28.01.2010, p.1; Financial Times 28.01.2010, p.4)

* Tây phương đã quá thổi phồng Kinh tế Trung quốc. Thực tế thì khác.

(Financial Times 28.01.2010, p.11)

NGUYỄN PHÚC LIÊN Geneva, 12.02.2010

No comments: