Saturday, February 6, 2010

TIN BUỒN

*Được tin

GIÁO SƯ LÊ VĂN

Nguyên Khoa Trưởng Đại Học Sư Phạm Huế
Nguyên Phó Khoa Trưởng Đại Học Sư Phạm Sàigòn
Nguyên Sáng lập viên Trường Trung Học Kiểu Mẫu, thuộc Đại Học Sư Phạm
Nguyên Hội viên sáng lập Hiệp Hội Văn Hoá Giáo Dục Đông Nam Á (South East Asian Culture and Education Foundation), Hoa Kỳ
Nguyên Chủ biên tập san Dòng Việt, California, Hoa Kỳ
Nguyên Hội viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Cố Vấn, Trưởng Ban Sư phạm Giáo dục Viện Việt-Học, California, Hoa Kỳ
Đã thất lộc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 83 tuổi

Chúng tôi xin chia buồn cùng tang quyến
Viện Việt Học
Tạp chí Dòng Việt
nguyện cầu anh linh Giáo sư được an nghỉ nơi Cõi Vĩnh hằng.


TẠP CHÍ BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG
NGUYỄN THIÊN THỤ

*


No comments: