Friday, January 1, 2010

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * CHÍNH LUẬN

*

HÒAN TÒAN ỦNG HỘ

BÀ LORETTA SANCHEZ

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 22.12.2009

Có người cho đây là việc tại Tiểu Bang California, nhất là vùng Nam Cali, không cần động chạm tới.

Nếu chỉ có việc ông TRẦN THÁI VĂN ra tranh cử ở vùng Nam Cali, thì chúng tôi không động chạm tới làm gì bởi lẽ chúng tôi không biết Ông Trần Thái Văn là ai, rồi Nam Cali cũng xa Thụy sĩ. Nhưng chúng tôi muốn lên tiếng về việc tranh cử này chỉ vì Bà Loretta SACHEZ đã trở thành một chiến hữu đầy nhiệt huyết cùng đồng hành đấu tranh cho Quê Hương Việt Nam để có TỰ DO, DÂN CHỦ và CÔNG LÝ. Chiến hữu Loretta SANHCEZ không những chỉ được biết đến ở California, mà còn khắp các Tiểu Bang khác và khắp các Cộng đồng Việt Nam trên Thế giới từ Canada, Âu châu và Úc châu. Tại Lưỡng viện Liên Bang Hoa kỳ, ai cũng biết Bà xả thân bênh vực cho Tự do, Dân chủ và Công lý tại Việt Nam. Những nhà Dân chủ đang nằm trong tù tại Việt Nam cũng phải nhớ ơn sự tận tâm lên tiếng bênh đỡ của Bà.

Bài phân tích của Ông TRẦN BÌNH NAM dưới đây rất khách quan và với tâm tình tha thiết đến cuộc đấu tranh tại Quê Hương Việt Nam mà Bà Loretta SANCHEZ là một chiến hữu thực tâm và xả thân đồng hành với chúng ta.

Ông Trần Thái Văn ra cùng một đơn vị nhằm hạ một chiến hữu đang xả thân đấu tranh cho Quê Hương Việt Nam. Nếu Ông Trần Thái Văn hạ được Bà Loretta SANCHEZ, có thể CSVN hài lòng bởi lẽ CSVN ngại sợ những nhân vật đồng minh gốc nước ngòai cùng đấu tranh với người Việt. Hạ Bà Loretta SANCHEZ, một đồng minh gốc nước ngòai đang cùng mình đấu tranh, đó là việc làm đáng tiếc. Bà Loretta SANCHEZ mang trái tim Việt Nam, Ông Trần Thái Văn mang trái tim Việt Nam, nhưng tiếng nói của Ông tại Quốc Hội Liên Bang yếu hơn tiếng nói của Bà Loretta SANCHEZ bởi lẽ những Dân Biểu Liên Bang có thể nghĩ rằng Dân Biểu Trần Thái Văn gốc người Việt tỵ nạn Cộng sản, nên bây giờ lên tiếng. CSVN cũng có thể ngụy biện cắt nghĩa rằng việc lên tiếng của Dân Biểu Trần Thái Văn chỉ là thái độ “quá khích” chống chế độ VN hiện hành từ những người tỵ nạn. Nhưng nếu việc lên tiếng tại Quốc Hội Liên Bang do Bà Loretta SANCHEZ, thì những Dân Biểu khác không thể nghĩ giống như nghĩ về Dân Biểu Trần Thái Văn và CSVN cũng không thể ngụy biện cắt nghĩa như cắt nghĩa về Dân Biểu Trần Thái Văn.

Vấn đề sang chính Việt Nam để trực diện đối chọi với Cộng sản, cũng có những khác biệt giữa Bà Loretta SANCHEZ và Ông Trần Thái Văn. Bà Loretta SANCHEZ đã không ngại sợ vấn đề an ninh, đã can đảm về tận Việt Nam để trực diện đối chọi. Trong khi đó, vì nghĩ đến an ninh mà Ông Trần Thái Văn gốc Việt Nam, liệu Ông có đủ can đảm về tận Việt Nam để trực diện đối chọi hay không. Ông Trần Thái Văn gốc Việt Nam và CSVN có nhiều mưu chước ngụy tạo lắm. Ông Trần Thái Văn không có đủ can đảm như Bà Loretta SANCHEZ gốc nước ngòai đâu.

Nếu vì quyền lợi đấu tranh cho Quê Hương Việt Nam, thì chúng ta chọn Bà Loretta SANCHEZ, một chiến hữu đồng minh gốc nước ngòai, đã tận tụy đồng hành với chúng ta.

Theo thiển kiến, chúng tôi nghĩ rằng Ông Trần Thái Văn chỉ nghĩ đến việc lợi dụng số đông người Việt tại Nam Cali mà thăng quan tiến chức cho cá nhân của Ông ta, chứ không phải vì cuộc đấu tranh cam go hiện giờ cho Quê Hương Việt Nam. Nếu vì việc lợi dụng này mà tính tóan thăng quan tiến chức cho cá nhân, đồng thời mong hạ bệ Bà Loretta SANCHEZ, một chiến hữu đồng minh đang đấu tranh cho Việt Nam, thì Ông Trần Thái Văn đã tính tóan lầm. Một tính tóan lầm có thể sẽ mang họa cho chính cái danh của Ông sau này, nghĩa là việc thăng quan tiến chức của Ông thất bại và ngưng tại đó.

Bà Loretta SANCHEZ không phải là người riêng của vùng Nam Cali nữa. Bà đã trở thành một chiến hữu mà các Cộng đồng người Việt khắp nơi ngưỡng mộ:

=> Các Cộng đồng thuộc các Tiểu Bang khác tại Hoa kỳ

=> Các Cộng đồng thuộc Canada, Liên Âu và Úc châu

Nếu chỉ vì nhằm lợi dụng số đông người Việt tại Nam Cali mà Ông Trần Thái Văn lấy quyết định tranh cử cùng đơn vị nhằm hạ Bà Loretta SANCHEZ để thăng quan tiến chức cho cá nhân mình, thì đây là việc tính tóan sai lầm có thể làm Ông bị danh liệt vì tính tóan sai lầm này.

Các Tiểu Bang khác tại Hoa kỳ sẽ lên tiếng phản đối Ông. Chúng tôi tại các nước cũng lên tiếng phản đối việc tính tóan thăng quan tiến chức cá nhân của Ông mà làm hại cho cuộc đấu tranh chung cho Quê Hương Việt Nam.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 22.12.2009

*

No comments: