Sunday, January 24, 2010

THƠ THANH THANH*

MẮT ANH

Em xem giùm mắt anh:

Có cái gì là lạ

Vừa xanh như trăng thanh

Vừa hồng như lửa hạ

Vừa vàng như nắng hanh.

Em xem giùm mắt anh

Có cái gì lấp lóa,

Nhưng không là vảy cá

Cũng không là thong-manh.

Em xem giùm mắt anh

Có cái gì kỳ dị:

Không phải là cận thị

Không phải là viễn thị

Không phải là loạn thị;

Giác-mạc vẫn trong lành,

Mắt vẫn sáng long lanh.

*

Thật ra, anh biết rành

Không cần tìm loanh quanh

Vì nó là tâm bệnh:

Hình em trong mắt anh!

Thật ra, anh không đau

Không cần tìm bệnh lý:

Anh cần em chú ý

Cốt để được gần nhau.

Em là một nụ cười,

Em là đóa hồng tươi

Cho lòng anh thắm mãi,

Cho anh tin yêu đời...

THANH-THANH


*

No comments: