Tôi Có Người Yêu
Tôi có người yêu xưa như trái đất
Với con tim vẫn bơm máu mọi ngày
Dù trái đất đầy bão bùng sắp sập
Nhưng yêu là nguồn duyên nợ trả vay!
Tôi có người yêu như bình sứ cổ
Lên màu ngủ thái và rạn men lam
Tôi rước nghiệp về lúc hai mấy tuổi
Và giữ gìn như quốc ấn... gia cang!
Tôi có người yêu như pho tượng gỗ
Theo thời gian lên từng vết vân chàm
Tượng theo tôi qua thăng trầm bể khổ
Và bến bờ là gối đầu trăm năm
Và tôi, tên tiều phu gầy giữa phố
Nhớ rừng rú cùng chiếc búa rỉ mòn
May có em, con chim hồng ngoại sử
Còn líu lo giữa đất ám trời hôn!
Nghiêu Minh