Wednesday, July 29, 2009

SIRIK MATAK, TẤM GƯƠNG ANH HÙNG


(H1: Từ trái qua phải : Sisowath Sirik Matak,
Lon Nol, and In Tam)


Vào tháng 4 năm 1975 , khi quân đội Cộng sản đang trên đường tiến vào Nam vang
thì người Mỹ đã mời Thủ tướng Sirik Matak và toàn bộ chính phủ Miên nên ra đi, vì
ở lại thì sẽ bị Khờ Me Đỏ sát hại.
Ngày 16 tháng 4 năm 1975, Thủ tướng Sirik Matak đã viết một lá thơ vô cùng cảm động
gởi cho Đại sứ Mỹ tại Nam Vang là ông John Gunther Dean . Lá thơ đầy nghĩa khí và
tiết tháo của một người anh hùng “sinh vi tướng, tử vi thần” như sau :
Phỏng Dịch.-

Nam Vang ngày 16 tháng 4 năm 1975.

Thưa Ngài và Bạn,
Tôi thành thật cảm tạ ngài đã viết thư và còn đề nghị giúp tôi phương tiện đi tìm tự do .
Than ôi ! Tôi không thể bỏ đi một cách hèn nhát như vậy !
Với Ngài (đại sứ John Gunther Dean) và nhất là với xứ sở vĩ đại của Ngài , không bao giờ
tôi lại tin rằng quý vị đã nhẫn tâm bỏ rơi một dân tộc đã lựa chọn tự do .
Quý vị từ chối bảo vệ chúng tôi và chúng tôi chẳng thể làm được gì hết .
Ngài ra đi, tôi cầu chúc Ngài và xứ sở của Ngài được hạnh phúc dưới bầu trời này ..
Nhưng xin Ngài nhớ cho rằng nếu tôi phải chết ở đây và ở lại đất nước tôi yêu dấu thì tuy
đó là điều tệ hại , nhưng tất cả chúng ta đều sinh ra và cũng sẽ chết vào một ngày nào đó .
Tôi chỉ ân hận một điều là đã quá tin và chót tin ở nơi quý vị, những người bạn Hoa Kỳ !
Xin Ngài nhận những cảm nghĩ chân thành và thân hữu của tôi .
Sirik Matak

~~~~~~~~~~~~ ~
Sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, tổng cộng có 150 người trong chính phủ Miên
đã di tản theo ngưỡi Mỹ .
Còn lại toàn bộ chính phủ Miên đều bị giết hết .


Riêng gia đình ông Sisowath Sirik Matak, từ con cháu đến các người giúp việc
trong nhà ông đều bị Khmer Đỏ sát hại.__._,_.___

No comments: