Wednesday, June 24, 2009

BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 112

IRAN NHÀ TRÊN NÚI

Những ngôi nhà này ở tại Đông Bắc Iran trên núi Sahand ở Kandovan. Các ngôi nhà này làm trong hang đá do núi lửa tạo thành. Những ngôn nhà này có lịch sử hơn 700 năm.


BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG


Số 112

25-6-2009THƠ CÁ KÈO


Minhnghieu@aol.com
(TungJohn30)
Gởi Người Xóm Xưa
Nước lên, qua bắt cua đồng
Nướng thơm cho bậu, lấy lòng bậu thương
Một mai qua có ...qua đường
Xin bậu để chút náu nương trong lòng
Ví dầu cây ớt trổ bông
Bậu đi nhổ hết nuôi nhồng mau kêu
Nhồng kêu tên bậu mỗi chiều
Qua nghe não nuột thiếu điều ...chết theo!
Qua như chiền chiện hàng keo
Nhìn sang đám mía xóm nghèo bậu qua
Áo Hồng Ngự, quần mỹ a
Qua kêu tên bậu, (như con) nhồng già bậu nuôi!...
Nghiêu Minh


Wednesday, June 24, 2009 5:03 AM
From:
Add sender to Contacts
To:
Minhnghieu@aol.com
(bobby-lee)
Lý Sự Buồn
Bắt thang lên tới bà chằng
Xin cho tôi đuổi mấy thằng ...theo em
Tôi mua rau muống trộn hèm
Cá trê tôi nướng dầm thêm mắm gừng
Mời em một bữa cơm thường
Cho em nhớ mãi, mà thương ...tôi hoài!
Em không thương, tại tôi say
Hay nhiều lý khác (tôi) không hay ...của mình!
Xuống thang, tức tưởi làm thinh
Mình làm mình chịu, (bà) chằng tinh...cũng cười!
Em về đô thị xinh tươi
Cá trê nguội lạnh...(tôi) tự mời ...tôi ăn!
Nghiêu Minh


No comments: