Tuesday, May 12, 2009

TRUNG CỘNG TÀN SÁT THỦY QUÂN CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUNG CỘNG BẮN THỦY QUÂN CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG!

NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÁC ÔNG CỘNG SẢN CÓ NGHE GÌ KHÔNG?
THẤY GÌ KHÔNG ?
CÓ CẢM ĐƯỢC NỖI NHỤC CỦA NÔ LỆ!
HAY CÁC ÔNG CAM LÒNG BÁN NƯỚC, BÁN ĐẤT ĐỂ ĐƯỢC VINH THÂN PHÌ GIA?


No comments: