Wednesday, May 20, 2009

THƠ NGHIÊU MINH


Bài Thơ Lỡ Vận
Thưa em, qua ở miệt vườn
Như con cá lội từ mương ra ...đìa!
Gặp em qua nhớ sớm khuya
Nhưng ngại thác đổ xẻ chia thân này
Em về phố núi mưa bay
Qua trên mương cạn biết ngày nào (gặp) nhau
Thôi thì xin gởi lời chào
Chúc em huyên náo đi vào ...náo huyên!
Thưa em, qua ghé "cõi trên"
Như con chim cút bay chuyền cành khô
Hết giồng đất qua ruộng gò
Thấy em như phượng hát hò cùng mây
Viết thư lá mít chưa đầy
Nên ngại không gửi, cột dây làm ...bùa
Thôi thì chúc em nắng mưa
Dềnh dàng xe ngựa vui đùa ...ngựa xe!
Nghiêu Minh

No comments: