Tuesday, March 31, 2009

SƠN TRUNG * CỘNG SẢN TIẾM DANH

CÔNG AN VÀ GIÁO GIAN LỘ DIỆN HIỆN NAY: TIẾM DANH VÀ GIẢ DANH
Sơn Trung


Cộng sản cho tôn giáo là thuốc phiện, đã hành hạ, khủng bố những người có tín ngưỡng, sát hại các lãnh tụ tôn giáo không theo chúng như đức Huỳnh Giáo chủ. Từ 1945, chúng đã phá hủy nơi chùa chiền lấy đình miếu làm cơ sở ủy ban , kho hàng hay cơ sở hợp tác xã. Sau 1975, ai theo chúng thì vào trong Phật giáo quốc doanh như Minh Châu, Trí Thủ, Võ Đình Cường. Ai không theo chúng, vẫn giữ bảng hiệu Phật giáo VNTN như Quảng Độ, Huyền Quang, Không Tánh thì bị khủng bố. Cộng sản nhắm tiêu diệt tôn giáo nhưng vẫn lợi dụng tôn giáo làm tay sai cho chúng, và phỉnh lừa nhân dân vì một số tín đồ vẫn tin ở các vị tu hành.


Nay Cộng sản bán nước và cướp đất của nhân dân ngày càng công khai và trắng trợn. Chúng đã cướp Việt Nam Quốc Tự của Phật Giáo và rất nhiều chùa viện, cơ sở khác (để đem bán cho doanh nhân ngoại quốc) cũng như Tòa Khâm Sứ Hà Nội , Thái Hà cùng nhiều đất đai, cơ sở của Công Giáo. Chúng đem đất đai và lãnh hải của tổ quốc để bán cho Trung Cộng, nay mai khắp Việt Nam sẽ là cơ sở kinh tế của Trung Cộng mà thực tế là căn cứ quân sự từ Lạng Sơn cho đến Cà Mâu. Một số tu sĩ bị quản thúc nhưng một số xuất nhập tự do như Phạm Minh Mẫn, Thanh Từ, Trí Dũng. .

Như vậy rõ ràng là họ có sứ mạng dặc biệt, là quyên góp tiền và ra chỉ thị cho bọn nằm vùng phá hoại hải ngoại.Họ không những làm tay sai cho Việt Cộng mà còn làm tay sai cho Trung Cộng trong chủ trương bành trướng toàn cầu. Họ là tai mắt, là tình báo cho Trung cộng tại Âu Mỹ chuẩn bị thế chiến thứ ba tiêu diệt Mỹ để độc bá xưng hùng. Nếu Trung Cộng chưa công khai tấn công Mỹ bây giờ về quân sự, chúng cũng tấn công về kinh tế và chính trị. Những cái vòi của con bạch tuộc Trung Cộng thì rất kinh khủng. Hồ Chí Minh và bọn trung ương đảng đều là người Tàu hoặc bán mạng cho Tàu để được vinh thân phì gia.


Một số giám mục và linh mục đã làm tay sai cho cộng sản như Phạm Minh Mẫn, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, nhưng cũng có nhiều giám mục và linh mục như Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Hữu Lễ, Nguyễn Văn Lý, Đinh Xuân Minh, Phan Văn Lơi , Nguyễn Hữu Giải. . . đã tích cực tranh đấu cho dân chủ và tự do Việt Nam. Lúc 18h ngày 9.9.2008, trong nhà khách của Tu viện Thái Hà xuất hiện rất nhiều linh mục. Trong và ngoài nhà thờ giờ này cũng đã hết chỗ trống, có khoảng 65 linh mục quyết tâm tranh đấu cho Thái Hà.


Một số mục sư Tin Lành bị khủng bố, bị bắt giam như các Mục sư Trần Mai, Đinh Thiên Tứ, Trần Đình Ái , Hồ Tấn Lộc, Tô Đình Trung , Đinh Mộng, Đinh Văn Rập bị nhốt tù và nhiều lần đem ra giữa dân để đấu tố. . . trong khi một số mục sư làm tay sai cho cộng sản, quyên tiền dưới danh nghĩa cứu trợ mà thật tế là dâng đô la cho cộng sản. Một số khá lớn các tổ chức từ thiện do người Việt hải ngoại đứng tên (phiá sau là CS) đều là thi hành NQ-36 VC lừa bịp mị dân, lợi dụng lòng từ tâm của mọi người để moi tiền bỏ túi hay ăn chia với VC. (Đỗ Vẫn Trọn gây quỹ cứu Mù; Vũ Thành An gây quỹ Từ Thiện Teresa; Cô Tim, Ngôi nhà May mắn; Mục sư Nguyễn Xuân Bảo cứu đói; Trúc Giang, nhóm Sưỡi Ấm; Quốc Nam cứu Làng bán máu; Võ Thành Đông, cứu trợ thương phế binh v.v…).Phật giáo Việt Nam chiếm 80% dân số Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã cùng dân tộc Việt Nam đấu tranh cho Độc Lập và Tự Do cho Nhân Dân Việt Nam từ Đinh Lê Lý Trần Lê.
Trong cuộc chiến vứa qua, một số Cộng sản đã len lỏi vào các tôn giáo. Phật giáo đã bị cộng sản ẩn nấp phá hoại. Sau 1975, các tăng ni chân chính đã cùng nhân dân Việt Nam chống lại chủ nghĩa cộng sản đã đàn áp nhân dân, bóp nghẹt tự do tôn giáo, mặc dầu một số tăng ni cúi đầu tuân lệnh cộng sản, hoặc họ là cộng sản nằm vùng.Cộng sản đã dùng tiền bạc, âm mưu lừa đảo và khủng bố đối với Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tại quốc nội, Lê Mạnh Thát, Tuệ Sỹ đã đầu hàng cộng sản. Tại hải ngoại một số đã ló đuôi giáo gian tiếp tay cho cộng sản bán nước phản dân như Trần Quang Thuận, Bùi Ngọc Đường, Vĩnh Hảo đã làm rầm rộ cho nhóm Thân Hữu Già Lam.
Các giáo gian đã về ủng hộ Đại lễ Vesak LHQ 2008 do Hà Nội đăng cai tổ chức hoặc công khai/gián tiếp cổ võ, như Thích Giác Nhiên (Mỹ), Minh Tâm, Tánh Thiệt, Như Điển, (Âu Châu) , Như Huệ, Bảo Lạc, Quảng Ba (Úc châu), và một số Giáo Gian Tiếm Danh khác chẳng những ủng hộ VESAK Hà Nội mà còn đánh phá Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và đã ca ngợi Huynh Trưởng GĐPT Cộng Sản Võ Đình Cường cũng như ca sĩ bán mình cho CS Trịnh Công Sơn: cầm chịch nhóm này là các sư Tiếm Danh Canada (Tâm Hòa, Bổn Đạt v.v.; xin xem website: phapvan.org các tháng 5, 6/2008)...

Rõ rệt là họ đã đầu hàng cộng sản, họ đã tiếp tay giặc, theo bọn ác, đâu còn tư cách kẻ tu hành thiện nhân. Một số không về Việt Nam , ở lại nằm vùng đánh phá hải ngoại . Việc hai vị Huyền Quang và Quảng Độ ban hành Giáo chỉ số 9 là kịp thời chận đứng âm mưu tráo trở của bọn giáo gian và bọn tay sai đội lốt sư, trước mưu đồ "đảo chánh" tiêu diệt GHPGVNTN Truyền Thống của bọn ác.Thế lực cộng sản và giáo gian đã lan ra hải ngoại, ban đầu họ còn náu mặt, nay thì nhiều ông công khai chống Hoà Thượng Quảng Độ và Phật Giáo Thống Nhất quốc nội và Văn Phòng 2 -VHĐ. Một số ông đã không còn ở trong GHPGVNTN nhưng vẫn xưng là GHPGVNTN. Một số lập giáo phái mới mà vẫn xưng là GHPGVNTN, và một số TIẾM DANH lại ra mặt công kích Phật Giáo Thống Nhất lãnh đạo bởi HT Quảng Độ và lực lượng nhân dân yêu nước chống cộng sản độc tài bán nước, hại dân. Nay bốn ông Minh Tâm, Minh Huệ, Trí Chơn và Bổn Đạt lập một tổ chức mới mà vẫn xưng là GHPGVNTN (Liên Châu) nhằm đánh lận con đen.Đường lối cộng sản là dùng bọn này để đánh phá Phật giáo để làm cho thiên hạ tưởng là " sư đánh sư" mà thật ra là cộng sản khủng bố làm mọi cách triệt hạ và dứt điểm những tăng ni không theo chúng. Chúng sẽ gây chia rẽ, phao tin nhảm, và vu khống. Tất cả bọn họ nằm trong kế hoạch Nghị Quyết 36 đồng khởi, rồi họ sẽ bị tiêu diệt như bọn Việt Cộng ló lên sau tết Mậu thân (1968) (thật đáng đời cho bọn ngu xuẩn này khi chúng bị đưa ra làm mồi để bị "thịt" trong trận Mậu Thân, cũng như bọn TIẾM DANH GHPGVNTN hiện nay vậy, kể cả Mạnh Thát, Tuệ Sỹ trong nước, sẽ bị CS cho về vườn hoặc "dứt điểm" sau khi Giáo Hội Thống Nhất bị xáp nhập vào Giáo Hội Quốc Doanh theo kế hoạch thôn tính Giáo Hội Truyền Thống của Hà Nội).Triều Thanh đã phỏng vấn ông Võ Văn Ái về Thông Bạch của HT Thích Minh Tâm và cái gọi là GHPGVNTN Liên Châu, VÀ GS Võ Văn Ái đã trả lời đầy đủ.( Xin quý độc giả đọc bản tin ở phần tiếp theo để hiểu rõ diễn tiến cuộc xâm lăng của Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo Việt Nam Thống Nhất).


Cộng sản nhiều tiền, nhiều lính, có thể huy động hàng trăm, hàng ngàn công an đóng vai sư để lừa bịp nhân dân trong nước và quốc tế. Nay mai có thể chúng lập một giáo hội ma có hàng ngàn tu sĩ ký tên như Thích Trung Cộng, Thích Đô La, Thích Bán Nước, Thích Cướp Đất, Thích Dâm Dục . . ra đời để đánh phá hải ngoại. Chúng đã đưa hàng ngàn công an, gián điệp và tay sai ra hải ngoại, việc đánh phá, uy hiếp, lừa bịp không khó. Tuy chúng mạnh, chư tăng chân chính và bất khuất cùng đồng bào Phật tử yêu Tổ Quốc, yêu Nhân Dân và Đạo Pháp vẫn anh dũng tranh đấu chống cộng sản độc tài phản quốc hại dân.Tại hải ngoại, những tăng ni chân chính, những cư sĩ thuần thành như hòa thượng Hộ Giác, Chánh Lạc, Võ Văn Ái và tuyệt đại đa số đồng bào hải ngoại đã thể hiện tinh thần Bi Trí Dũng chống lại cộng sản. Trong nước,Hòa Thường Huyền Quang và Quảng Độ đã nêu gương sáng , tranh đấu không lùi bước dù tuổi già sức yếu. Nay hoà thượng Huyền Quang viên tịch, hòa thượng Quảng Độ và Không Tánh vẫn cương quyết cứu nguy Dân Tộc và Đạo Pháp.
Tinh thần Phật giáo bất diệt. Lớp này ngã xuống, lớp khác lại đứng lên, công cuộc chiến đấu chống cộng sản không bao giờ ngừng cho đến khi nào dân ta được giải phóng khỏi ách cai trị của cộng sản. Đồng bào Phật tử và chư tăng ni chân chính kết đoàn với các tôn giáo bạn như Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và anh em Phật giáo Tây Tạng quyết chống lại ách thống trị cộng sản.Hòa Thượng Thích Không Tánh là một vị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam Thống nhất kề cận hòa thượng Quảng Độ. Phóng viên đài SBTN đã phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh tại Sài Gòn ngày8-3-2009. Hòa thượng đã tố cáo âm mưu cộng sản đã dùng một số công an nằm vùng và giáo gian hải ngoại để đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ( 3-8-2009 Chuyen Chua Ai Biet - Phong Van Hoa Thuong... )
Cuộc phỏng vấn gồm ba phần, xin nghe tại các địa chỉ:http://www.youtube.com/v/4__t6IlcmvI&hl=en&fs=1http://www.youtube.com/watch?v=4__t6IlcmvIHoặc tại:
http://vanhoavn.blogspot.com/2009/03/tin-tuc-phat-giao-viet-nam-thong-nhat.htmlhttp://son-trung.blogspot.com/2009/03/tin-tuc-phat-giao-viet-nam-thong-nhat.htmlNay đài Phát thanh Phật giáo đã nói lên tiếng nói bất khuất và oai hùng của Phật giáo Việt Nam . Xin nghe chương trình phát thanh Phật giáo vào thứ sáu hàng tuần http://daiphatgiao.free.fr/listen/2009-03-13.htmlCộng sản và dân chủ tự do , cộng sản và trí thức, cộng sản và tôn giáo là những thế lực đối chọi nhau vì chánh và tà bất lưõng lập. Những ai đi ngược lại chân lý này tức là những kẻ gian trá, cộng sản đội lốt tu hành, hoặc trí thức cam tâm làm nô lệ, hoặc kẻ gian ác bán nước hại dân.
Sơn Trung

No comments: