Saturday, March 7, 2009

GIA HỘI * HÃY ĐẶT TRÁCH NHIỆM VỀ AI

HÃY ĐẶT TRÁCH NHIỆM VỀ AI

Gia Hội

Một số người Việt nay tỏ ra có lòng yêu dân, yêu nước và có lòng nhân đạo hết sức. Tôi vẫn biết rằng môt số người trong đó có thiện tâm, nhưng một số không phải vậy. Họ ở đâu xuất hiện, không thấy sinh hoạt trong cộng đồng, chưa thấy làm điều lành nào trong đời. Họ là cộng sản, là lưu manh, là bọn tay sai cộng sản mượn việc thiện để làm gian, làm ác.

Trước tiên, chúng ta phải đặt vấn đề trách nhiệm thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng.
-Thiên tai bão lụt:
Cộng sản ra lệnh quyền cứu trợ là độc quyền nhà nước, ai vi phạm thì bị phạt.
Như vậy là họ lãnh trách nhiệm rồi. Không lẽ mình nộp tiền cho họ bỏ túi?


-Đói nghèo, bệnh tật.
Cộng sản thu cả mấy tỷ tiền gửi về, tiền quốc tế viện trợ, mà họ không giúp dân nghèo. Họ xây biệt thư, mua xe hơi hàng triệu đồng, cướp nhà cửa ruộng đất nhân dân thế mà để dân nghèo khổ.
Trách nhiệm về cộng sản. Tại sao "họ ăn ốc mà ta phải đổ vỏ".


- Kampuchia.
Một số nhà báo, nhà láo oang oang nói về nỗi khổ của dân Việt ở Kampuchia. Họ là người do cộng sản đưa từ miền Bắc sang Kampuchia chiếm nước họ. Họ đã đem con bỏ chợ. Trách nhiệm là do cộng sản Việt Nam.

-Lao Động và hôn nhân.
Việc này là do dân chúng tự nguyện lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn.Nhiều bậc cha mẹ khuyên can nhưng họ cương quyết lấy ngoại quốc dù đui què, mẻ sứt. Vậy thì ai chịu trách nhiệm? Chính là do cộng sản bán nước buôn dân.


Nói chung, mọi đau khổ là do cộng sản gây ra, họ phải chịu trách nhiệm. Tại sao các anh chị không lớn tiếng yêu cầu họ chịu trách nhiệm và có phương pháp cấp cứu và giải trừ tai họa? Tại sao các anh chị lại dám thay mặt họ giải quyết vấn đề cho họ?

Đừng để họ lẫn tránh trách nhiệm. Những kẻ nhảy ra khua chiêng giống trống để làm chi? Đảng là người lãnh đạo mọi thắng lợi , các anh có phải đảng viên hay không mà nhảy vào gánh mướn? Nếu các anh chị là người Việt Nam, không phải cộng sản, các anh chị nên làm việc của mình, là họat động xây dựng cộng đồng, đấu tranh cho độc lập, tự do dân chủ tại Việt Nam.


Nếu các bạn về Việt Nam, nên thực lòng giúp đỡ anh chị em ruột, trao tận tay tiền bạc cho trẻ em và người nghèo khổ, bệnh tât. Chính bạn là người lương thiện, đừng tin một ai, nhất là đám cộng sản và bọn tay sai, trong đó bao gồm bọn hòa thượng và linh mục quốc doanh. Nếu không như vậy, tiền của bạn đóng góp sẽ thành tiền bao gái, tiền bia ôm, tiền mua xe hơi cho bồ nhí của sư ông, linh mục hay đồng chí bí thư huyện. . .

No comments: