Monday, March 9, 2009

GIA HỘI * TINH THẦN CHỐNG CIỘNG

TINH THẦN CHỐNG CỘNG

Một vài vị cho rằng cộng sản đâu tồn tại nữa! Cộng sản đã đổi mới , đã áp dụng phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, họ đã thành tư bản đỏ.
Có người bảo ngày nay cộng sản biến thành quân chủ cha truyền con nối.

Lời nói này mang hai ý nghĩa. Một là lạc quan tếu, hai là tuyên truyền cho cộng sản hoăc quan niệm sai lầm.

Nếu nói như vậy cũng đúng, và ta có thể kết luận trên thế gian này về mặt lý thuyết là không có giai cấp vô sản tại Nga, Trung Quốc , Việt Nam, Triều Tiên. Và không có giai cấp vô sản vì chẳng ai chôn sống tư bản và xây dựng một xã hội tiến bộ gấp năm, gấp mười tư bản. Đảng cộng sản hay chủ nghĩa cộng sản là bịp bợm vì nay đã rõ cộng sản không tự do dân chủ, không phục vụ dân vô sản, dân lao động, mà chúng trở thành tư sản đỏ, Mafia và ăn cướp.

Trước 1975, một số người cho rằng cộng sản đã tiến bộ!

Lúc bấy giờ tôi lên dạy tại Đại Học Cao Đài, buổi chiều đi về Saigon, trên xe có Viện trưởng nguyên Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc , và một vài chức sắc. Nhìn buổi chiều thôn dã cô quạnh, tôi nói:
-Buổi chiều này mà có cọp ra chặn đường thì nguy hiểm lắm !
Ngài Viện Trưởng bảo:
-Cộng sản bây giờ tiến bộ lắm!
Một vị chức sắc nói:
-Họ không dám làm gì Cao Đài đâu! Cụ Hồ rất tôn trọng ngài Hộ Pháp.

Tôi nghe hai vị này phát biểu mà lòng đắng cay! Tôi hiểu trong hoàn cảnh Ngô Đình Diệm đàn áp các tôn giáo khiến cho một số người chạy sang Cộng sản, hoặc bị cộng sản lợi dụng. Đó là sai lầm của Ngô Đình Diệm và Mỹ đã đẩy dân vào tay Cộng sản!

Sau 1975, hai vị đi tù một thời gian, còn Viện Đại Học Cao Đài cũng như Tòa Thánh bị cộng sản chiếm cứ!


Đó là những lý luận và những thực tế cho nhân dân ta, bao gồm trí thức, nhà tu hành, lãnh tụ chính trị và tôn giáo.

Cho đến ngày hôm nay, không ai có thể chối cãi thực tế có cờ búa liềm, tuyên ngôn đảng cộng sản, có bọn Bolchevic, có Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh giết hàng trăm triệu người, gây đau khổ cho nửa nhân loại, trong đó có ta, những thuyền nhân Việt Nam.Bản chất gian ác, lưu manh của chúng không đổi dù chúng thay hình đổi dạng, mang những mặt nạ khác nhau. Có lẽ Cộng sản ngày nay đổi khác, không còn đi dép râu, đội nón cối, ở nhà tâp thể mà nay mặc áo vest, đi xe hơi hạng đắt tiền, ở biệt thự, chủ nhân các công ty nhà hàng, nắm trong tay hàng triệu, hàng tỷ mỹ kim. Nhưng ngày nay, tội ác bán nước, tôi ác cướp đất đã rõ rệt, và một ngày một trắng trợn công khai, làm sao có thể bảo cộng sản không còn nữa!Mao Hồ chết nhưng chính sách tàn ác vẫn được thi hành, những thủ hạ gian manh của chúng vẫn cầm quyền, vẫn còn bè lũ cộng sản ,vẫn còn cờ máu. Con rắn cộng sản chỉ thay cái vỏ rắn nhưng nọc rắn vẫn còn nguyên.

Thực tế cộng sản đã cướp hết mọi thứ tự do của con người, chúng còn đưa ra một thứ lý thuyết bịp bợm. Như vậy là chúng ta phải đánh tan cộng sản trên thực tế và lý thuyết.
Không cần kính chiếu yêu, chúng ta vẫn nhận diện kẻ ác.
Thiện các xưa nay vẫn đối đầu.
Chúng biến hóa thiên hình vạn trạng vẫn không thoat khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai!


No comments: