Tuesday, March 31, 2009

SƠN TRUNG * CỘNG SẢN TIẾM DANH

CÔNG AN VÀ GIÁO GIAN LỘ DIỆN HIỆN NAY: TIẾM DANH VÀ GIẢ DANH
Sơn Trung


Cộng sản cho tôn giáo là thuốc phiện, đã hành hạ, khủng bố những người có tín ngưỡng, sát hại các lãnh tụ tôn giáo không theo chúng như đức Huỳnh Giáo chủ. Từ 1945, chúng đã phá hủy nơi chùa chiền lấy đình miếu làm cơ sở ủy ban , kho hàng hay cơ sở hợp tác xã. Sau 1975, ai theo chúng thì vào trong Phật giáo quốc doanh như Minh Châu, Trí Thủ, Võ Đình Cường. Ai không theo chúng, vẫn giữ bảng hiệu Phật giáo VNTN như Quảng Độ, Huyền Quang, Không Tánh thì bị khủng bố. Cộng sản nhắm tiêu diệt tôn giáo nhưng vẫn lợi dụng tôn giáo làm tay sai cho chúng, và phỉnh lừa nhân dân vì một số tín đồ vẫn tin ở các vị tu hành.


Nay Cộng sản bán nước và cướp đất của nhân dân ngày càng công khai và trắng trợn. Chúng đã cướp Việt Nam Quốc Tự của Phật Giáo và rất nhiều chùa viện, cơ sở khác (để đem bán cho doanh nhân ngoại quốc) cũng như Tòa Khâm Sứ Hà Nội , Thái Hà cùng nhiều đất đai, cơ sở của Công Giáo. Chúng đem đất đai và lãnh hải của tổ quốc để bán cho Trung Cộng, nay mai khắp Việt Nam sẽ là cơ sở kinh tế của Trung Cộng mà thực tế là căn cứ quân sự từ Lạng Sơn cho đến Cà Mâu. Một số tu sĩ bị quản thúc nhưng một số xuất nhập tự do như Phạm Minh Mẫn, Thanh Từ, Trí Dũng. .

Như vậy rõ ràng là họ có sứ mạng dặc biệt, là quyên góp tiền và ra chỉ thị cho bọn nằm vùng phá hoại hải ngoại.Họ không những làm tay sai cho Việt Cộng mà còn làm tay sai cho Trung Cộng trong chủ trương bành trướng toàn cầu. Họ là tai mắt, là tình báo cho Trung cộng tại Âu Mỹ chuẩn bị thế chiến thứ ba tiêu diệt Mỹ để độc bá xưng hùng. Nếu Trung Cộng chưa công khai tấn công Mỹ bây giờ về quân sự, chúng cũng tấn công về kinh tế và chính trị. Những cái vòi của con bạch tuộc Trung Cộng thì rất kinh khủng. Hồ Chí Minh và bọn trung ương đảng đều là người Tàu hoặc bán mạng cho Tàu để được vinh thân phì gia.


Một số giám mục và linh mục đã làm tay sai cho cộng sản như Phạm Minh Mẫn, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, nhưng cũng có nhiều giám mục và linh mục như Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Hữu Lễ, Nguyễn Văn Lý, Đinh Xuân Minh, Phan Văn Lơi , Nguyễn Hữu Giải. . . đã tích cực tranh đấu cho dân chủ và tự do Việt Nam. Lúc 18h ngày 9.9.2008, trong nhà khách của Tu viện Thái Hà xuất hiện rất nhiều linh mục. Trong và ngoài nhà thờ giờ này cũng đã hết chỗ trống, có khoảng 65 linh mục quyết tâm tranh đấu cho Thái Hà.


Một số mục sư Tin Lành bị khủng bố, bị bắt giam như các Mục sư Trần Mai, Đinh Thiên Tứ, Trần Đình Ái , Hồ Tấn Lộc, Tô Đình Trung , Đinh Mộng, Đinh Văn Rập bị nhốt tù và nhiều lần đem ra giữa dân để đấu tố. . . trong khi một số mục sư làm tay sai cho cộng sản, quyên tiền dưới danh nghĩa cứu trợ mà thật tế là dâng đô la cho cộng sản. Một số khá lớn các tổ chức từ thiện do người Việt hải ngoại đứng tên (phiá sau là CS) đều là thi hành NQ-36 VC lừa bịp mị dân, lợi dụng lòng từ tâm của mọi người để moi tiền bỏ túi hay ăn chia với VC. (Đỗ Vẫn Trọn gây quỹ cứu Mù; Vũ Thành An gây quỹ Từ Thiện Teresa; Cô Tim, Ngôi nhà May mắn; Mục sư Nguyễn Xuân Bảo cứu đói; Trúc Giang, nhóm Sưỡi Ấm; Quốc Nam cứu Làng bán máu; Võ Thành Đông, cứu trợ thương phế binh v.v…).Phật giáo Việt Nam chiếm 80% dân số Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã cùng dân tộc Việt Nam đấu tranh cho Độc Lập và Tự Do cho Nhân Dân Việt Nam từ Đinh Lê Lý Trần Lê.
Trong cuộc chiến vứa qua, một số Cộng sản đã len lỏi vào các tôn giáo. Phật giáo đã bị cộng sản ẩn nấp phá hoại. Sau 1975, các tăng ni chân chính đã cùng nhân dân Việt Nam chống lại chủ nghĩa cộng sản đã đàn áp nhân dân, bóp nghẹt tự do tôn giáo, mặc dầu một số tăng ni cúi đầu tuân lệnh cộng sản, hoặc họ là cộng sản nằm vùng.Cộng sản đã dùng tiền bạc, âm mưu lừa đảo và khủng bố đối với Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tại quốc nội, Lê Mạnh Thát, Tuệ Sỹ đã đầu hàng cộng sản. Tại hải ngoại một số đã ló đuôi giáo gian tiếp tay cho cộng sản bán nước phản dân như Trần Quang Thuận, Bùi Ngọc Đường, Vĩnh Hảo đã làm rầm rộ cho nhóm Thân Hữu Già Lam.
Các giáo gian đã về ủng hộ Đại lễ Vesak LHQ 2008 do Hà Nội đăng cai tổ chức hoặc công khai/gián tiếp cổ võ, như Thích Giác Nhiên (Mỹ), Minh Tâm, Tánh Thiệt, Như Điển, (Âu Châu) , Như Huệ, Bảo Lạc, Quảng Ba (Úc châu), và một số Giáo Gian Tiếm Danh khác chẳng những ủng hộ VESAK Hà Nội mà còn đánh phá Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và đã ca ngợi Huynh Trưởng GĐPT Cộng Sản Võ Đình Cường cũng như ca sĩ bán mình cho CS Trịnh Công Sơn: cầm chịch nhóm này là các sư Tiếm Danh Canada (Tâm Hòa, Bổn Đạt v.v.; xin xem website: phapvan.org các tháng 5, 6/2008)...

Rõ rệt là họ đã đầu hàng cộng sản, họ đã tiếp tay giặc, theo bọn ác, đâu còn tư cách kẻ tu hành thiện nhân. Một số không về Việt Nam , ở lại nằm vùng đánh phá hải ngoại . Việc hai vị Huyền Quang và Quảng Độ ban hành Giáo chỉ số 9 là kịp thời chận đứng âm mưu tráo trở của bọn giáo gian và bọn tay sai đội lốt sư, trước mưu đồ "đảo chánh" tiêu diệt GHPGVNTN Truyền Thống của bọn ác.Thế lực cộng sản và giáo gian đã lan ra hải ngoại, ban đầu họ còn náu mặt, nay thì nhiều ông công khai chống Hoà Thượng Quảng Độ và Phật Giáo Thống Nhất quốc nội và Văn Phòng 2 -VHĐ. Một số ông đã không còn ở trong GHPGVNTN nhưng vẫn xưng là GHPGVNTN. Một số lập giáo phái mới mà vẫn xưng là GHPGVNTN, và một số TIẾM DANH lại ra mặt công kích Phật Giáo Thống Nhất lãnh đạo bởi HT Quảng Độ và lực lượng nhân dân yêu nước chống cộng sản độc tài bán nước, hại dân. Nay bốn ông Minh Tâm, Minh Huệ, Trí Chơn và Bổn Đạt lập một tổ chức mới mà vẫn xưng là GHPGVNTN (Liên Châu) nhằm đánh lận con đen.Đường lối cộng sản là dùng bọn này để đánh phá Phật giáo để làm cho thiên hạ tưởng là " sư đánh sư" mà thật ra là cộng sản khủng bố làm mọi cách triệt hạ và dứt điểm những tăng ni không theo chúng. Chúng sẽ gây chia rẽ, phao tin nhảm, và vu khống. Tất cả bọn họ nằm trong kế hoạch Nghị Quyết 36 đồng khởi, rồi họ sẽ bị tiêu diệt như bọn Việt Cộng ló lên sau tết Mậu thân (1968) (thật đáng đời cho bọn ngu xuẩn này khi chúng bị đưa ra làm mồi để bị "thịt" trong trận Mậu Thân, cũng như bọn TIẾM DANH GHPGVNTN hiện nay vậy, kể cả Mạnh Thát, Tuệ Sỹ trong nước, sẽ bị CS cho về vườn hoặc "dứt điểm" sau khi Giáo Hội Thống Nhất bị xáp nhập vào Giáo Hội Quốc Doanh theo kế hoạch thôn tính Giáo Hội Truyền Thống của Hà Nội).Triều Thanh đã phỏng vấn ông Võ Văn Ái về Thông Bạch của HT Thích Minh Tâm và cái gọi là GHPGVNTN Liên Châu, VÀ GS Võ Văn Ái đã trả lời đầy đủ.( Xin quý độc giả đọc bản tin ở phần tiếp theo để hiểu rõ diễn tiến cuộc xâm lăng của Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo Việt Nam Thống Nhất).


Cộng sản nhiều tiền, nhiều lính, có thể huy động hàng trăm, hàng ngàn công an đóng vai sư để lừa bịp nhân dân trong nước và quốc tế. Nay mai có thể chúng lập một giáo hội ma có hàng ngàn tu sĩ ký tên như Thích Trung Cộng, Thích Đô La, Thích Bán Nước, Thích Cướp Đất, Thích Dâm Dục . . ra đời để đánh phá hải ngoại. Chúng đã đưa hàng ngàn công an, gián điệp và tay sai ra hải ngoại, việc đánh phá, uy hiếp, lừa bịp không khó. Tuy chúng mạnh, chư tăng chân chính và bất khuất cùng đồng bào Phật tử yêu Tổ Quốc, yêu Nhân Dân và Đạo Pháp vẫn anh dũng tranh đấu chống cộng sản độc tài phản quốc hại dân.Tại hải ngoại, những tăng ni chân chính, những cư sĩ thuần thành như hòa thượng Hộ Giác, Chánh Lạc, Võ Văn Ái và tuyệt đại đa số đồng bào hải ngoại đã thể hiện tinh thần Bi Trí Dũng chống lại cộng sản. Trong nước,Hòa Thường Huyền Quang và Quảng Độ đã nêu gương sáng , tranh đấu không lùi bước dù tuổi già sức yếu. Nay hoà thượng Huyền Quang viên tịch, hòa thượng Quảng Độ và Không Tánh vẫn cương quyết cứu nguy Dân Tộc và Đạo Pháp.
Tinh thần Phật giáo bất diệt. Lớp này ngã xuống, lớp khác lại đứng lên, công cuộc chiến đấu chống cộng sản không bao giờ ngừng cho đến khi nào dân ta được giải phóng khỏi ách cai trị của cộng sản. Đồng bào Phật tử và chư tăng ni chân chính kết đoàn với các tôn giáo bạn như Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và anh em Phật giáo Tây Tạng quyết chống lại ách thống trị cộng sản.Hòa Thượng Thích Không Tánh là một vị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam Thống nhất kề cận hòa thượng Quảng Độ. Phóng viên đài SBTN đã phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh tại Sài Gòn ngày8-3-2009. Hòa thượng đã tố cáo âm mưu cộng sản đã dùng một số công an nằm vùng và giáo gian hải ngoại để đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ( 3-8-2009 Chuyen Chua Ai Biet - Phong Van Hoa Thuong... )
Cuộc phỏng vấn gồm ba phần, xin nghe tại các địa chỉ:http://www.youtube.com/v/4__t6IlcmvI&hl=en&fs=1http://www.youtube.com/watch?v=4__t6IlcmvIHoặc tại:
http://vanhoavn.blogspot.com/2009/03/tin-tuc-phat-giao-viet-nam-thong-nhat.htmlhttp://son-trung.blogspot.com/2009/03/tin-tuc-phat-giao-viet-nam-thong-nhat.htmlNay đài Phát thanh Phật giáo đã nói lên tiếng nói bất khuất và oai hùng của Phật giáo Việt Nam . Xin nghe chương trình phát thanh Phật giáo vào thứ sáu hàng tuần http://daiphatgiao.free.fr/listen/2009-03-13.htmlCộng sản và dân chủ tự do , cộng sản và trí thức, cộng sản và tôn giáo là những thế lực đối chọi nhau vì chánh và tà bất lưõng lập. Những ai đi ngược lại chân lý này tức là những kẻ gian trá, cộng sản đội lốt tu hành, hoặc trí thức cam tâm làm nô lệ, hoặc kẻ gian ác bán nước hại dân.
Sơn Trung

SƠN TRUNG * CỘNG SẢN VÀ TÔN GIÁO

CHÍNH SÁCH CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO
Sơn Trung

Mục tiêu của cộng sản là độc chiếm quốc gia và bá chủ toàn cầu. Trước đây Liên Xô và nay là Trung Cộng đang vùng dậy tiêu diệt các nước , mà cụ thể và trước tiên là các nước lân cận. Tây Tạng, Bắc Hàn, Mông Cổ, Việt Miên Lào và châu Phi đã và đang nằm trong miệng con cọp đói Trung Quốc. Có thể Trung Cộng, Bắc Hàn, Liên Xô và các nước Trung Đông cực đoan đang chuẩn bị cuộc thế chiến tấn công Âu Mỹ. Cuộc tấn công về quân sự chưa biết bùng nổ lúc nào, nhưng cuộc chiến tranh kinh tế đang khởi đầu.

Đề tài hôm nay là nói về mục tiêu gần của cộng sản độc chiếm quốc gia. Trong một quốc gia, ngoài đảng cộng sản, không một thế lực tôn giáo, chính trị nào được tồn tại. Nếu có thỏa hiệp chỉ là tạm thời, là khi cộng sản còn yếu. Khi đã có thế lực, cộng sản sẽ giết hết những ai mà chúng nghi ngờ, dù những người này theo chúng, hoặc không có tội tình gi. Cải cách ruộng đất ,Cải tạo công thương nghiệp, Chỉnh đốn đảng một là cướp tài sản của nhân dân, hai là giết những ai chúng muốn giết để đem lại độc quyền cho độc đảng. Các lãnh tụ tôn giáo, các lãnh tụ chính trị, các trí thức đều phải quy hàng cộng sản, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Việt Nam Quốc Dân đảng, Đại Việt Quốc Dân đảng, Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên chúa giáo, Tin Lành từ trước đến nay đều bị bách hại là vì tham vọng độc chiếm của cộng sản. Để thực hiện âm mưu độc quyền toàn trị, cộng sản đã thực hiện nhiều chính sách như chính sách khủng bố, chính sách lợi dụng và chính sách phá hoại. Chính sách này thông suốt từ Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

I. CHÍNH SÁCH KHỦNG BỐ

Ngay từ tháng 8-1945, đức Huỳnh giáo chủ và các tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài, và các đảng viên cộng sản theo Trotsky đều bị Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn trong Nam tàn sát, còn các đảng Việt Nam Quốc Dân đảng, Đại Việt Quốc Dân đảng đều bị Võ Nguyên Giáp tiêu diệt trong vụ Ôn Như Hầu (Hà Nội).Các ngài Thiện Minh, Quảng Độ, Huyền Quang, Không Tánh, Nguyễn Văn Lý, Phamn Văn Lợi. . . lớp bị giết, lớp ngồi tù sau 1975.Tại Tây Tạng, các nhà sư bị đánh đập, bỏ tù và giết hại.

( Trung cộng đánh các sư Tây Tạng)


(Công an theo dõi sinh hoạt các sư Tây Tạng và tra tấn thành viên Pháp Luân công tại Trung Quốc)


(Công an giả sư tại Tây Tạng)
II.CHÍNH SÁCH LỢI DỤNG.Mậc dầu tôn giáo bị thù ghét, cộng sản vẫn nhận thấy cần lợi dụng tôn giáo vì lợi ích của họ.

1. Ẩn náu. Chúng khoác áo tu hành hay làm nhân viên phục vụ tại các cơ sở tôn giáo để che mắt nhà cầm quyền.

2. Lợi dụng: Họ cậy nhờ các nhà tu hành đưa vào các cơ quan nhà nước như các gián điệp cộng sản tại dinh Độc lập suốt thời Ông Diệm cho đến 1975.

3. Tuyên truyền: họ dùng bọn tay sai hoặc công an giả sư để lừa dối đồng bào và quốc tế.

4. Kinh tài. Ông Phạm Minh Mẫn, Thanh Từ và Trí Dũng già 80-90 vẫn ra hải ngoại đem tiền về dâng cộng sản dưới chiêu bài từ thiện và xây cất cơ sở tôn giáo.Ngày nay, cộng sản xây chùa chiền, tu sửa đền miếu, nhà thờ cũng do mục đich kinh doanh du lịch và xin tiền Unesco mà bỏ túi.III. CHÍNH SÁCH PHÁ HOẠI

Trước 1975, chúng triệt hạ các chùa chiền nhà thờ, lấy các nơi thờ tự làm ủy ban nhân dân, nhà kho Hợp Tác xã, hoặc giở làm cầu đường, hầm trú ẩn.
Chúng bắt người tu hành vào quân đôi hay lao công chiến trường hay lao động trong các nông trường. Chúng khủng bố, phê bình những ai theo tôn giáo, chúng cấm họ theo đại học. Chúng đối xử bất công với những ai có tín ngưỡng.
Chúng dùng bọn quốc doanh trong đường lối triệt hạ tôn giáo. Ngoài ra chúng dùng công an giả sư để kìm kẹp chư tăng, và phá hoại hình tượng thiêng liêng của Phật giáo.

(Công an Trung Cộng giả sư tại Trung Quốc)http://z15.invisionfree.com/qghcoz/index.php?showtopic=751


Chúng còn mở đại học và Cao đẳng Phật giáo, cho hàng ngàn thanh niên trong đó có công an để làm sư giả, đóng chốt trong các chùa chiền quốc nội và hải ngoại. Chúng cho các công an này vận tăng bào nhưng làm những hành vi phản tăng quy như đi chơi với gái, ăn mặn, uống rưọu công khai, xem đá bóng, đón tiếp các nữ giai nhân. . . Mục đích của chúng là làm cho quần chúng hiểu lầm họ là sư mà không nghĩ đó là cộng sản giả sư, rồi sinh ra chán ghét Phật giáo, xa lánh lánh Phật giáo.


Trước và sau 1975, chúng ẩn nấp trong các nơi tu hành để gây tiếng xấu cho Phật giáo. Tại Tây Tạng cũng như Việt Nam quốc nội và hải ngoại dùng đã chiếm đóng các chùa chiền, hãm hại các vị tu hành không theo chúng. Các vị sư và cư sĩ không theo chúng như Huyền Quang, Quảng Độ, Không Tánh, Chánh Lạc, Viên Lý, Võ Văn Ái. . . trong thực tế đã và đang trải qua những cơn khủng bố, vu khống và phá hoại của bọn cộng sản và tay sai như nhóm Già Lam, Liên Châu, Về Nguồn. . ..


Tuy cộng sản phá hoại là vậy, Phật giáo Thống Nhất vẫn tồn tại. Tại Trung Quốc dân chúng đêm đêm vẫn đọc chú Đại Bi, và ngày ngày luyện Pháp Luân công.
Một ngày không xa, Phật giáo sẽ cùng các tôn giáo bạn lật đổ bạo quyền cộng sản để giành lại độc lập và tự do cho tôn giáo và dân tộc.


==

Monday, March 30, 2009

GIÁO GIAN VÀ CỘNG SẢN TIẾM DANH
Kính chuyển : http://www.mediafire.com/download.php?ajw5zqumtnm

ĐI SÂU VÀO VẤN ĐỀ "TIẾM DANH" TRONG PHẬT GIÁO HIỆN NAY
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TẠI PARIS GỬI ĐẾN ĐỘC GIẢ CÁC TÀI LIỆU SAU:Triều Thanh phỏng vấn GS Võ Văn Ái về thực chất bản Thông bạch ngày 1.1.2009 của Hòa thượng Thích Minh Tâm & góp ý của Phật tử Đặng Tấn Hậu và GS Nguyễn Thiên Thụ (Sơn Trung) về "Tiếm Danh" của Quốc Doanh Hải Ngoại. Tài liệu tham khảo thêm của Phật Tử Lê Nguyễn Minh Đức về thảm trạng mưu đồ Tuệ Sỹ .

DẪN NHẬP CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ CỦA CÁC PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000:


Vạch trần và phá vỡ âm mưu thâm hiểm và bỉ ổi của CS nhằm tiêu diệt các giáo hội truyền thống mà quan trọng nhất là GHPGVNTN lãnh đạo bởi Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là mục tiêu hàng đầu của các nhà ái quốc VN . Kể từ khi Diễn Đàn Quốc Tế phát động chiến dịch "VẠCH TRẦN QUỐC DOANH HẢI NGOẠI TIẾM DANH" bằng cách đăng tải bài: "VẤN ĐỀ TIẾM DANH TRONG TÔN GIÁO VÀ SỰ BÁN ĐỨNG LINH HỒN CỦA QUỐC DOANH HẢI NGOẠI HIỆN NAY" của tác giả Từ Đình Trần Bá Đàm (trúng Giải Ba Giải Xuân Kỷ Sửu 2009 của Phong Trào Hiến Chương 2000) trên báo Đối Lực số 110 tháng 2/2009, và được phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn internet trong thời gian cuối tháng 2 đầu tháng 3/2009; tòa soạn đã xin thêm ý kiến một số vị về vấn đề "TIẾM DANH" của Quốc Doanh Hải Ngoại và về bài viết trúng Giải của ông Từ Đình Trần Bá Đàm. Để đi đến tận cùng của vấn đề "TIẾM DANH" và bọn qủy GIÁO GIAN, chúng tôi đăng tải bài góp ý của ông ĐẶNG TẤN HẬU, một Phật tử và thức giả có trình độ đã góp nhiều công sức cho Giáo Hội PGVNTN Truyền Thống tại Canada -- Đại diện bởi Hòa Thượng THÍCH THIỆN TÂM, thuộc Văn Phòng 2 - VHĐ (khác với nhóm "TIẾM DANH") và bài của GS NGUYỄN THIÊN THỤ (bút hiệu SƠN TRUNG), nguyên Giảng Sư Đại Học Văn Khoa Sài Gòn trước 4/1975, tác giả bộ "VĂN HỌC HIỆN ĐẠI" gồm 4 cuốn, xuất bản ở Hải Ngoại năm 2006, khoảng trên 2000 trang. Đây là hai thức giả về lãnh vực tôn giáo, xã hội; có nhiều đóng góp cho lãnh vực nghiên cứu hoặc cho hoạt động tranh đấu hiện nay.

Phần góp ý của hai tác giả trên là phần mào đầu trước khi dẫn vào cuộc phỏng vấn GS VÕ VĂN ÁI (do Triều Thanh thực hiện) về bản Thông Bạch ngày 1.1.2009 của Hòa Thượng THÍCH MINH TÂM, đầu não của cái gọi là "TĂNG NI HẢI NGOẠI" và "VỀ NGUỒN", và bây giờ là cái gọi là "GHPGVNTN Liên Châu"; cùng một Tài Liệu Tham Khảo của Lê Nguyễn Minh Đức về thảm trạng mưu đồ Tuệ Sỹ trong tình hình Phật Giáo hiện nay.I. GÓP Ý CỦA PHẬT TỬ VÀ TÁC GIẢ ĐẶNG TẤN HẬU (TORONTO) VỀ VẤN ĐỀ "TIẾM DANH" VÀ VỀ BÀI VIẾT CỦA TỪ ĐÌNH TRẦN BÁ ĐÀM:

Kính gởi tiến sĩ Nguyễn Bá Long,


Tôi cảm ơn ông đã hỏi ý kiến về bài viết của ông Trần Bá Đàm với đề tài "Tiếm Danh …". Tôi đồng ý định nghĩa của ông Trần Bá Đàm về danh từ "Tiếm Danh". Tôi thành thật tán dương ông Trần Bá Đàm đã chịu khó tìm hiểu về tổ chức của Giáo Hội mà một số phật tử VN vẫn chưa nắm vững nên còn bị những người tiếm danh lường gạt dài dài.

Đề tài tiếm danh đã có nhiều người luận bàn; nhất là gần đây, ký giả Triều Thanh đã phỏng vấn ông Võ Văn Ái về Thông Bạch ngày 1.1.2009 của HT Thích Minh Tâm. Đại khái, nhóm Tiếm Danh đầu tiên có những vị ở trong GHPGVNTN, sau ly khai ra khỏi Giáo Hội lập thành nhóm Về Nguồn, Tăng Ni VN Hải Ngoại, Thân Hữu Già Lam, Cộng Đồng Phật Giáo VNHN Hoa Kỳ; rồi tiếm danh trở lại với danh xưng GHPGVNTN; cuối cùng là GHPGVNTN Liên Châu để nhập nhằng đánh lận con đen.

Chúng ta không khỏi thất vọng khi thấy các vị hòa thượng (tôi xin nhấn mạnh hòa thượng) như HT Thích Minh Tâm (Pháp), HT Thích Như Điển (Đức), HT Thích Bảo Lạc (Úc Châu) v.v đã được Giáo Hội nuôi dưỡng, giáo dục và cho xuất ngoại du học; bây giờ, chính những vị này đã phản lại Giáo Hội. Hành động này thật đáng chê trách vì thiếu tinh thần đạo đức.

Đạo Phật là đạo bi-trí-dũng. Người xuất gia lập hạnh bồ tát được xưng tán là bậc đại sĩ dấn thân cứu giúp muôn loài. Thử hỏi ai đang chà đạp tự do, dân chủ và nhân quyền tại VN? Ai đã, đang và sẽ tiếp tục bán đất, bán lãnh hải cho Trung Cộng? Thế mà những người "tiếm danh" nở nào cam tâm chạy theo thế quyền đề cao có tự do tôn giáo tại VN chỉ vì miếng đỉnh chung (đi ngược lại đường hướng của Giáo Hội).

Tóm lại, vấn đề tiếm danh thời nào cũng có. Hồ Chí Minh đã từng tiếm danh hai chữ Việt Minh (VIỆT Nam Độc Lập Đồng MINH Hội)để che dấu bộ mặt thật cộng sản. Cha ông chúng ta đã bị CSVN lường gạt nên đã lãnh những đại họa như cải cách ruộng đất, trăm hoa đua nở và học tập mút mùa trong nhà tù CSVN.

Vài hàng vắn tắt trả lời câu hỏi của ông,


Kính thư,


Đặng Tấn Hậu

Ghi Chú:

Nơi đây, Giáo Hội được hiểu là Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất (khác với Giáo Hội Quốc Doanh nằm dưới sự chỉ đạo của Mặt Trận Tổ Quốc, cũng là cánh tay nối dài của đảng CSVN).


II. GÓP Ý CỦA GS NGUYỄN THIÊN THỤ (SƠN TRUNG, OTTAWA) VỀ CÔNG AN VÀ GIÁO GIAN LỘ DIỆN HIỆN NAY: TIẾM DANH VÀ GIẢ DANH

Sơn Trung


Cộng sản cho tôn giáo là thuốc phiện, đã hành hạ, khủng bố những người có tín ngưỡng, sát hại các lãnh tụ tôn giáo không theo chúng như đức Huỳnh Giáo chủ. Từ 1945, chúng đã phá hủy nơi chùa chiền lấy đình miếu làm cơ sở ủy ban , kho hàng hay cơ sở hợp tác xã. Sau 1975, ai theo chúng thì vào trong Phật giáo quốc doanh như Minh Châu, Trí Thủ, Võ Đình Cường. Ai không theo chúng, vẫn giữ bảng hiệu Phật giáo VNTN như Quảng Độ, Huyền Quang, Không Tánh thì bị khủng bố. Cộng sản nhắm tiêu diệt tôn giáo nhưng vẫn lợi dụng tôn giáo làm tay sai cho chúng, và phỉnh lừa nhân dân vì một số tín đồ vẫn tin ở các vị tu hành.

Nay Cộng sản bán nước và cướp đất của nhân dân ngày càng công khai và trắng trợn. Chúng đã cướp Việt Nam Quốc Tự của Phật Giáo và rất nhiều chùa viện, cơ sở khác (để đem bán cho doanh nhân ngoại quốc) cũng như Tòa Khâm Sứ Hà Nội , Thái Hà cùng nhiều đất đai, cơ sở của Công Giáo. Chúng đem đất đai và lãnh hải của tổ quốc để bán cho Trung Cộng, nay mai khắp Việt Nam sẽ là cơ sở kinh tế của Trung Cộng mà thực tế là căn cứ quân sự từ Lạng Sơn cho đến Cà Mâu. Một số tu sĩ bị quản thúc nhưng một số xuất nhập tự do như Phạm Minh Mẫn, Thanh Từ, Trí Dũng. . .Như vậy rõ ràng là họ có sứ mạng dặc biệt, là quyên góp tiền và ra chỉ thị cho bọn nằm vùng phá hoại hải ngoại.

Họ không những làm tay sai cho Việt Cộng mà còn làm tay sai cho Trung Cộng trong chủ trương bành trướng toàn cầu. Họ là tai mắt, là tình báo cho Trung cộng tại Âu MỹÕ chuẩn bị thế chiến thứ ba tiêu diệt Mỹ để độc bá xưng hùng. Nếu Trung Cộng chưa công khai tấn công Mỹ bây giờ về quân sự, chúng cũng tấn công về kinh tế và chính trị. Những cái vòi của con bạch tuộc Trung Cộng thì rất kinh khủng. Hồ Chí Minh và bọn trung ương đảng đều là người Tàu hoặc bán mạng cho Tàu để được vinh thân phì gia.

Một số giám mục và linh mục đã làm tay sai cho cộng sản như Phạm Minh Mẫn, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, nhưng cũng có nhiều giám mục và linh mục như Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Hữu Lễ, Nguyễn Văn Lý, Đinh Xuân Minh, Phan Văn Lơi , Nguyễn Hữu Giải. . . đã tích cực tranh đấu cho dân chủ và tự do Việt Nam. Lúc 18h ngày 9.9.2008, trong nhà khách của Tu viện Thái Hà xuất hiện rất nhiều linh mục. Trong và ngoài nhà thờ giờ này cũng đã hết chỗ trống, có khoảng 65 linh mục quyết tâm tranh đấu cho Thái Hà.

Một số mục sư Tin Lành bị khủng bố, bị bắt giam như các Mục sư Trần Mai, Đinh Thiên Tứ, Trần Đình Ái , Hồ Tấn Lộc, Tô Đình Trung , Đinh Mộng, Đinh Văn Rập bị nhốt tù và nhiều lần đem ra giữa dân để đấu tố. . . trong khi một số mục sư làm tay sai cho cộng sản, quyên tiền dưới danh nghĩa cứu trợ mà thật tế là dâng đô la cho cộng sản. Một số khá lớn các tổ chức từ thiện do người Việt hải ngoại đứng tên (phiá sau là CS) đều là thi hành NQ-36 VC lừa bịp mị dân, lợi dụng lòng từ tâm của mọi người để moi tiền bỏ túi hay ăn chia với VC. (Đỗ Vẫn Trọn gây quỹ cứu Mù; Vũ Thành An gây quỹ Từ Thiện Teresa; Cô Tim, Ngôi nhà May mắn; Mục sư Nguyễn Xuân Bảo cứu đói; Trúc Giang, nhóm Sưỡi Ấm; Quốc Nam cứu Làng bán máu; Võ Thành Đông, cứu trợ thương phế binh v.v…).

Phật giáo Việt Nam chiếm 80% dân số Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã cùng dân tộc Việt Nam đấu tranh cho Độc Lập và Tự Do cho Nhân Dân Việt Nam từ Đinh Lê Lý Trần Lê.

Trong cuộc chiến vứa qua, một số Cộng sản đã len lỏi vào các tôn giáo. Phật giáo đã bị cộng sản ẩn nấp phá hoại. Sau 1975, các tăng ni chân chính đã cùng nhân dân Việt Nam chống lại chủ nghĩa cộng sản đã đàn áp nhân dân, bóp nghẹt tự do tôn giáo, mặc dầu một số tăng ni cúi đầu tuân lệnh cộng sản, hoặc họ là cộng sản nằm vùng.

Cộng sản đã dùng tiền bạc, âm mưu lừa đảo và khủng bố đối với Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tại quốc nội, Lê Mạnh Thát, Tuệ Sỹ đã đầu hàng cộng sản. Tại hải ngoại một số đã ló đuôi giáo gian tiếp tay cho cộng sản bán nước phản dân như Trần Quang Thuận, Vĩnh Hảo đã làm rầm rộ cho nhóm Thân Hữu Già Lam.

Các giáo gian đã về ủng hộ Đại lễ Vesak LHQ 2008 do Hà Nội đăng cai tổ chức hoặc công khai/gián tiếp cổ võ, như Thích Giác Nhiên (Mỹ), Minh Tâm, Tánh Thiệt, Như Điển, (Âu Châu) , Như Huệ, Bảo Lạc, Quảng Ba (Úc châu), và một số Giáo Gian Tiếm Danh khác chẳng những ủng hộ VESAK Hà Nội mà còn đánh phá Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và đã ca ngợi Huynh Trưởng GĐPT Cộng Sản Võ Đình Cường cũng như ca sĩ bán mình cho CS Trịnh Công Sơn: cầm chịch nhóm này là các sư Tiếm Danh Canada (Tâm Hòa, Bổn Đạt v.v.; xin xem website: phapvan.org các tháng 5, 6/2008)... Rõ rệt là họ đã đầu hàng cộng sản, họ đã tiếp tay giặc, theo bọn ác, đâu còn tư cách kẻ tu hành thiện nhân. Một số không về Việt Nam , ở lại nằm vùng đánh phá hải ngoại . Việc hai vị Huyền Quang và Quảng Độ ban hành Giáo chỉ số 9 là kịp thời chận đứng âm mưu tráo trở của bọn giáo gian và bọn tay sai đội lốt sư, trước mưu đồ "đảo chánh" tiêu diệt GHPGVNTN Truyền Thống của bọn ác.

Thế lực cộng sản và giáo gian đã lan ra hải ngoại, ban đầu họ còn náu mặt, nay thì nhiều ông công khai chống Hoà Thượng Quảng Độ và Phật Giáo Thống Nhất quốc nội và Văn Phòng 2 -VHĐ. Một số ông đã không còn ở trong GHPGVNTN nhưng vẫn xưng là GHPGVNTN. Một số lập giáo phái mới mà vẫn xưng là GHPGVNTN, và một số TIẾM DANH lại ra mặt công kích Phật Giáo Thống Nhất lãnh đạo bởi HT Quảng Độ và lực lượng nhân dân yêu nước chống cộng sản độc tài bán nước, hại dân. Nay bốn ông Minh Tâm, Minh Huệ, Trí Chơn và Bổn Đạt lập một tổ chức mới mà vẫn xưng là GHPGVNTN (Liên Châu) nhằm đánh lận con đen.

Đường lối cộng sản là dùng bọn này để đánh phá Phật giáo để làm cho thiên hạ tưởng là " sư đánh sư" mà thật ra là cộng sản khủng bố làm mọi cách triệt hạ và dứt điểm những tăng ni không theo chúng. Chúng sẽ gây chia rẽ, phao tin nhảm, và vu khống. Tất cả bọn họ nằm trong kế hoạch Nghị Quyết 36 đồng khởi, rồi họ sẽ bị tiêu diệt như bọn Việt Cộng ló lên sau tết Mậu thân (1968) (thật đáng đời cho bọn ngu xuẩn này khi chúng bị đưa ra làm mồi để bị "thịt" trong trận Mậu Thân, cũng như bọn TIẾM DANH GHPGVNTN hiện nay vậy, kể cả Mạnh Thát, Tuệ Sỹ trong nước, sẽ bị CS cho về vườn hoặc "dứt điểm" sau khi Giáo Hội Thống Nhất bị xáp nhập vào Giáo Hội Quốc Doanh theo kế hoạch thôn tính Giáo Hội Truyền Thống của Hà Nội).

Triều Thanh đã phỏng vấn ông Võ Văn Ái về Thông Bạch của HT Thích Minh Tâm và cái gọi là GHPGVNTN Liên Châu, VÀ GS Võ Văn Ái đã trả lời đầy đủ.( Xin quý độc giả đọc bản tin ở phần III tiếp theo để hiểu rõ diễn tiến cuộc xâm lăng của Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo Việt Nam Thống Nhất).


Cộng sản nhiều tiền, nhiều lính, có thể huy động hàng trăm, hàng ngàn công an đóng vai sư để lừa bịp nhân dân trong nước và quốc tế. Nay mai có thể chúng lập một giáo hội ma có hàng ngàn tu sĩ ký tên như Thích Trung Cộng, Thích Đô La, Thích Bán Nước, Thích Cướp Đất, Thích Dâm Dục . . ra đời để đánh phá hải ngoại. Chúng đã đưa hàng ngàn công an, gián điệp và tay sai ra hải ngoại, việc đánh phá, uy hiếp, lừa bịp không khó. Tuy chúng mạnh, chư tăng chân chính và bất khuất cùng đồng bào Phật tử yêu Tổ Quốc, yêu Nhân Dân và Đạo Pháp vẫn anh dũng tranh đấu chống cộng sản độc tài phản quốc hại dân.

Tại hải ngoại, những tăng ni chân chính, những cư sĩ thuần thành như hòa thượng Hộ Giác, Chánh Lạc, Võ Văn Ái và tuyệt đại đa số đồng bào hải ngoại đã thể hiện tinh thần Bi Trí Dũng chống lại cộng sản. Trong nước,Hòa Thường Huyền Quang và Quảng Độ đã nêu gương sáng , tranh đấu không lùi bước dù tuổi già sức yếu. Nay hoà thượng Huyền Quang viên tịch, hòa thượng Quảng Độ và Không Tánh vẫn cương quyết cứu nguy Dân Tộc và Đạo Pháp.

Tinh thần Phật giáo bất diệt. Lớp này ngã xuống, lớp khác lại đứng lên, công cuộc chiến đấu chống cộng sản không bao giờ ngừng cho đến khi nào dân ta được giải phóng khỏi ách cai trị của cộng sản. Đồng bào Phật tử và chư tăng ni chân chính kết đoàn với các tôn giáo bạn như Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và anh em Phật giáo Tây Tạng quyết chống lại ách thống trị cộng sản.

Hòa Thượng Thích Không Tánh là một vị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam Thống nhất kề cận hòa thượng Quảng Độ. Phóng viên đài SBTN đã phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh tại Sài Gòn ngày8-3-2009. Hòa thượng đã tố cáo âm mưu cộng sản đã dùng một số công an nằm vùng và giáo gian hải ngoại để đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ( 3-8-2009 Chuyen Chua Ai Biet - Phong Van Hoa Thuong... )

Cuộc phỏng vấn gồm ba phần, xin nghe tại các địa chỉ:

http://www.youtube.com/v/4__t6IlcmvI&hl=en&fs=1

http://www.youtube.com/watch?v=4__t6IlcmvI

Hoặc tại:

http://vanhoavn.blogspot.com/2009/03/tin-tuc-phat-giao-viet-nam-thong-nhat.html

http://son-trung.blogspot.com/2009/03/tin-tuc-phat-giao-viet-nam-thong-nhat.html

Nay đài Phát thanh Phật giáo đã nói lên tiếng nói bất khuất và oai hùng của Phật giáo Việt Nam . Xin nghe chương trình phát thanh Phật giáo vào thứ sáu hàng tuần http://daiphatgiao.free.fr/listen/2009-03-13.html

Cộng sản và dân chủ tự do , cộng sản và trí thức, cộng sản và tôn giáo là những thế lực đối chọi nhau vì chánh và tà bất lưõng lập. Những ai đi ngược lại chân lý này tức là những kẻ gian trá, cộng sản đội lốt tu hành, hoặc trí thức cam tâm làm nô lệ, hoặc kẻ gian ác bán nước hại dân.

Sơn Trung


III. BÀN VỀ THỰC CHẤT BẢN THÔNG BẠCH NGÀY 1.1.2009 CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM (PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ)


PARIS, ngày 11.3.2009 (PTTPGQT) -
Khoảng 12, 13 vị Tăng sĩ đến từ Hoa Kỳ, Canada, Châu âu họp nhau tại Úc và tung ra bản Thông bạch ngày 1.1.2009 thiết lập cái gọi là "Văn phòng Điều hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Liên châu" trụ sở đặt tại chùa Khánh Anh ở Pháp. Việc thành lập một tổ chức mới trong cộng đồng người Việt Hải ngoại là chuyện bình thường. Vì ở hải ngoại đã có hàng nghìn tổ chức khác nhau được thành lập trong mấy mươi năm qua. Nhưng việc làm dư luận thắc mắc là nội dung vu cáo của Thông bạch này.Thứ nhất, Thông bạch tố cáo Viện Hóa Đạo trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Đạo hoạt động không đúng Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ;

Thứ hai, Thông bạch tố cáo những văn kiện của Viện Hóa Đạo gây ra đại nạn chia rẽ Phật giáo và không đúng với "sinh hoạt dân chủ ở xã hội ngày nay" ;Thứ ba, Thông bạch tố cáo những người Việt "nhân danh chống Cộng" gây rối sự tu học của các chùa viện, Tăng Ni, Phật tử ở hải ngoại.Sự thật như thế nào ? Những lời tố cáo của ba Hòa thượng Thích Minh Tâm, Thích Như Huệ, Thích Trí Chơn và Thượng tọa Thích Bổn Đạt ký tên dưới Thông bạch có đúng với thực tại Phật giáo và đất nước ngày nay không ?

Ký giả Triều Thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đã phỏng vấn ông Võ Văn Ái trong mục "Câu Chuyện Cuối Tuần" về tất cả những thắc mắc nói trên. Cuộc phỏng vấn đã được phát đi trong chương trình tối thứ sáu 6.3.2009. Toàn bộ cuộc phỏng vấn thu thanh dài 34 phút. Nhưng thời lượng phát thanh của Đải Phật giáo Việt Nam giới hạn 30 phút, vì vậy đã có một số đoạn bị cắt. Trong thông cáo báo chí hôm nay, chúng tôi chép lại sau đây toàn bộ cuộc phỏng vấn không cắt bỏ để bạn đọc theo dõi :


Triều Thanh :

Thưa ông Võ Văn Ái, gần đây có 3 Hòa thượng và một Thượng tọa họp nhau tại Úc châu rồi cho ra đời bản Thông bạch về việc thành lập Văn phòng Điều hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Liên châu. Ông nghĩ sao về nội dung Thông bạch và sự ra đời ngoài khuôn khổ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ?


Võ Văn Ái :

Chúng ta đang sống tại các nước văn minh, dân chủ, tôi nghĩ rằng ba Hòa thượng Như Huệ, Minh Tâm, Trí Chơn và Thượng tọa Bổn Đạt có toàn quyền thành lập tổ chức mới theo ước vọng, ý kiến và lập trường riêng của họ. Ta theo hoặc không theo thì được, nhưng chẳng ai có quyền cấm cản, phê bình, chỉ trích. Vì đây là chuyện riêng tư, cá nhân của họ. Họ đâu có nhân danh chúng ta mà chúng ta lên tiếng ?


Triều Thanh :

Nhưng bức Thông bạch nói trên nhân danh Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để hình thành tổ chức và dời đô về chùa Khánh Anh ở Pháp kia mà ?


Võ Văn Ái :

Việc này đã giải quyết qua Thông bạch số 31 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), ký ngày 24.8.2008, tuyên cáo Thượng tọa Thích Bổn Đạt và 2 Hòa thượng Thích Như Huệ, Thích Minh Tâm tiếm danh GHPGVNTN khi dùng cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu châu. Còn Hòa thượng Thích Trí Chơn thì đã ly khai GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ khi cùng với 7 vị khác đứng ra thành lập tổ chức mới mang tên "Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ" do Hòa thượng Thích Giác Nhiên đứng đầu. Hòa thượng Gíac Nhiên là người đã về Việt Nam cộng tác với nhà cầm quyền Cộng sản.

Tiếm danh có nghĩa dùng danh xưng một giáo hội lịch sử và có pháp lý, nhưng lại không tuân thủ Hiến chương, đường lối, lập trường, kỷ cương của Giáo hội này.


Triều Thanh :

Nhưng thưa ông, trong Thông bạch của ba Hòa thượng và một Thượng tọa ký tên, họ khẳng định họ tuân thủ Hiến chương GHPGVNTN, lại còn tố cáo Viện Hóa Đạo trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Đạo ở hải ngoại "không đi đúng Hiến chương, mà còn trái nguyên tắc sinh hoạt dân chủ của xã hội ngày nay" ?


Võ Văn Ái :

Sinh hoạt dân chủ của xã hội ngày nay là gì ? Dân chủ là dân chủ, làm gì có thứ dân chủ ngày xưa và dân chủ ngày nay ? Thế là bốn vị Minh Tâm, Như Huệ, Trí Chơn, Bổn Đạt phủ nhận nền dân chủ Lục hòa do Phật chế cách nay gần ba nghìn năm sao ? Tạm thời ta thử xem xét thứ "dân chủ của xã hội ngày nay" mà bốn vị đang mường tượng để tố cáo Viện Hóa Đạo, và xem bốn vị hành xử dân chủ tới cỡ nào. Sự việc cụ thể là khi nhà cầm quyền Hà Nội tiến công đợt mới nhằm xóa sổ GHPGVNTN, phản ứng chuyến viếng thăm và cứu trợ Dân oan của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Văn phòng 2 Quốc hội ở Saigon hôm 17.7.2007, thì Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang và toàn Ban chỉ đạo VHĐ nhận giấy công an triệu đi làm việc.

Báo hiệu một chiến dịch đàn áp, bắt bớ như đã xẩy ra các năm 1977 và 1982. Để đối ứng tình hình, Đức Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành Giáo chỉ số 9 thiết lập Văn phòng II Viện Hóa Đạo ở hải ngoại cáng đáng cuộc đấu tranh của Phật giáo một khi hai Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo trong nước bị truy quét bức tử.Trước tình hình sinh tử của Giáo hội, Hòa thượng Thích Hộ Giác, Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, biên thư gửi chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử mời về tham dự Đại hội bất thường ngày 10.11.2007 tại chùa Bửu Môn, thành phố Port Arthur, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, để cùng nhau trao đổi và tìm phương đối phó. Thế nhưng 4 vị nói trên cùng 7 vị khác tại Hoa Kỳ không về tham dự nhằm tìm phương cứu nguy Giáo hội trong nước.

Chẳng những thế, hai Hòa thượng có chức vụ trong Giáo hội, Thích Thắng Hoan và Thích Tín Nghĩa cùng với một số vị khác tổng cộng 8 người, biên thư công khai đưa lên mạng Internet tẩy chay Đại hội. Chưa đủ, họ còn châm biếm Giáo chỉ số 9 là "Giáo chỉ giả", nói lời bất kính với Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đánh phá các Cận sự trọng yếu của Giáo hội. Hành xử vô nguyên tắc, vô chính phủ như thế đâu có thể gọi là "nguyên tắc sinh hoạt dân chủ của xã hội ngày nay", phải không ? Bốn vị này ở Pháp, ở Hoa Kỳ, Canada, Úc châu mấy chục năm qua mà không biết nguyên tắc tối thiểu của dân chủ là trao đổi, bàn bạc thông qua một Đại hội ? Nội chừng đó đủ biết bốn vị Như Huệ, Minh Tâm, Trí Chơn, Bổn Đạt dân chủ hay phản dân chủ.


Triều Thanh :

Xin ông cho biết GHPGVNTN trong nước và hải ngoại đã làm gì hớ hênh khiến ba Hòa thượng và một Thượng tọa kết án "làm không đúng Hiến chương" và "bị thúc đẩy bởi các thế lực chính trị bên ngoài" ?


Võ Văn Ái :

Các bậc cao tăng như Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, làm sao có thể có những hành xử gọi là "hớ hênh" ? Quá trình 34 năm tù đày, quản chế ngay trên mảnh đất quê hương nhằm bảo vệ Giáo hội và đạo pháp trước tà thuyết ngoại lai Mác – Lê, khiến Hà Nội phải kiên dè, công luận thế giới ca ngợi, là một bằng chứng, mà bốn vị nói trên không thể nói ngược. Nhất là khi sự tu luyện, kiến thức, tuổi tác của bốn vị đứng vào hàng con em của hai Ngài.Muốn tố cáo hai Ngài, tức hàng giáo phẩm lãnh đạo Viện Tăng thống, Viện Hóa Đạo, và Văn phòng II VHĐ "bị thúc đẩy bởi các thế lực chính trị bên ngoài", thì phải viện dẫn chứng cớ cụ thể. Không thể nói bâng quơ, kết án bừa bãi kiểu công an cộng sản.

Phải trưng dẫn thế lực nào, tên gì, ở đâu, thúc đẩy Hội đồng Lưỡng Viện hoạt động phản lại Hiến Chương hay phản bội lập trường cố hữu của GHPGVNTN? Không minh chứng được tức nói ngoa, đặt điều vu khống, nếu không là hàm huyết phún nhân.Là người bàng quan, chúng ta vẫn có thể thấy đâu là sự thật đằng sau sự vu khống này. Hãy đọc lại tất cả những văn kiện do Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang viết đầu thập niên 90, đặc biệt là hai văn kiện lịch sử "Tuyên cáo Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn" ngày 20.11.93, và "Ngày Sám hối và Chúc sinh toàn quốc" ngày 21.4.00, rồi đem so với tất cả các Giáo chỉ, Thông điệp, Thông bạch, Thông tư của Hội đồng Lưỡng Viện trong nước từ ấy đến nay, năm 2009, xem lập trường và đường hướng của Giáo hội có nhích một ly nào không, mà dám lên giọng nói rằng "bị thúc đẩy bởi các thế lực chính trị bên ngoài" ? Chính bốn vị này mới thay đổi, thoát ly khỏi lập trường cố hữu của GHPGVNTN và hoạt động ngược với Hiến chương.


Triều Thanh : Thế nhưng, thưa ông Võ Văn Ái, bốn vị này khư khư bám vào Hiến chương GHPGVNTN để đề cao tổ chức họ. Ông trả lời như thế nào đây ?


Võ Văn Ái :

Hiến chương mà họ nói đi nói lại trong Thông bạch thành lập Văn phòng bốn châu chỉ quanh quẩn ở Lời Nói Đầu mà thôi. Mục đích họ đề ra qua Thông bạch là : "Liên kết các Giáo hội để phục vụ nhân loại và dân tộc theo tinh thần Lời Mở Đầu của Hiến chương của GHPGVNTN đã minh định". Phục vụ nhân loại như thế nào ? Phục vụ dân tộc ra sao ? Nói nghe lớn lối, nhưng thực tế bốn vị này không cho người đọc biết nhân loại ở đâu ? dân tộc họ phục vụ là dân tộc nào ? Dân tộc Việt Nam của con cháu Vua Hùng, hay dân tộc Xã hội chủ nghĩa, dân tộc Xô viết Nghệ Tĩnh ?

Hiến chương GHPGVNTN bản tu chính ngày năm 1973 tại Đại hội khóa 5 ở Saigon, ngoài Lời Nói Đầu chỉ có tính cách dẫn nhập mà bốn vị bấu víu, còn có thêm 11 chương, 40 điều xác định cơ cấu tổ chức, cách thế điều hành Giáo hội, và quyền hạn của các nhân sự thuộc hai Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo cùng những nguyên tắc họp hành, biểu quyết. Ấy là chưa nói ngoài Hiến chương còn có bản Nội quy Viện Hóa Đạo. Điều này có nghĩa họ phải tuân thủ 11 chương, 40 điều trong Hiến chương và 9 chương, 83 điều trong Nội quy Viện Hóa Đạo. Chứ không phải chỉ giỡn đùa để y cứ khơi khơi vào 7 chữ trong Lời Nói Đầu "phục vụ nhân loại và dân tộc".


Triều Thanh :

Nói như ông là có cả thảy 11 chương, 40 điều trong Hiến chương, và 9 chương, 83 điều trong Nội quy Viện Hóa Đạo. Vậy ông có thể cho biết, bốn vị Như Huệ, Minh Tâm, Trí Chơn, Bổn Đạt có tuân thủ hay vi phạm điều nào trong Hiến chương hay Nội qui Viện Hóa Đạo mà ông vừa dẫn không ?


Võ Văn Ái :

Bốn vị này chưa một lần nhắc đến Nội quy Viện Hóa Đạo gồm 9 chương, 83 điều. Có lẽ họ chưa biết tới văn kiện này.

Còn Hiến chương GHPGVNTN với 11 chương, 40 điều thì họ chỉ biết có Lời Nói Đầu qua 7 chữ "phục vụ nhân loại và dân tộc". Người đọc Thông bạch của bốn vị không hề biết bốn vị "phục vụ" như thế nào ? Nhân loại gồm những ai, và dân tộc họ phục vụ là dân tộc nào ?Nay bốn vị đã ly khai khỏi Giáo hội dân tộc, họ chỉ cố ý tiếm danh GHPGVNTN làm lá chắn để không bị 3 triệu người Việt tị nạn và tín đồ phê phán hay hỏi thăm.

Bốn vị này không ngừng khiếm nhã chỉ trích Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, nhưng bốn vị chẳng biết phép tắc quy định ở điều 5 trong Nội quy Viện Hóa Đạo. Quyền hạn của vị Viện trưởng được ấn định như sau :"Viện trưởng Viện Hóa Đạo điều khiển và thi hành các quyết định của Ban Chỉ đạo, Hội đồng Viện Hóa Đạo. Viện trưởng Viện Hóa Đạo thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trên phương diện pháp lý liên quan đến sự hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (…) Viện trưởng Viện Hóa Đạo bổ nhiệm tất cả nhân viên văn phòng Viện Hóa Đạo, tất cả các chức vụ quan trọng thuộc phạm vi các Tổng vụ, Viện trưởng Viện Đại học Phật giáo, Đại diện Miền, Tỉnh, Thị xã, Quận và các Đại diện tại ngoại quốc, sau khi được Ban Chỉ đạo chấp thuận".

Bốn vị Như Huệ, Minh Tâm, Trí Chơn, Bổn Đạt cũng như TẤT CẢ, tôi nhấn mạnh TẤT CẢ các Tăng Ni bốn châu do bốn vị cầm đầu, không có một vị nào có chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo hay Hội đồng Viện Hóa Đạo, thì lấy tư cách gì bốn vị dám cả gan phê bình Viện Hóa Đạo "không đúng Hiến chương mà còn trái nguyên tắc sinh hoạt dân chủ của xã hội ngày nay" ? Làm gì có thứ dân chủ cấp dưới phủ nhận cấp trên, Xã trưởng phủ nhận quyết định của Tổng thống hay Quốc hội ?


Triều Thanh :

Cám ơn lời ông giải thích rõ ràng, mà lâu nay chúng tôi khó hiểu, vì chỉ nghe phía ly khai tuyên bố. Thông bạch của ba Hòa thượng và một Thượng tọa quy trách nhiệm cho Viện Hóa Đạo và Văn phòng II Viện Hóa Đạo gây ra "đại nạn Phật giáo, không những gây chia rẽ trầm trọng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà còn ảnh hưởng đến phần lớn Tăng Ni của các Giáo hội và tổ chức Phật giáo khác tại hải ngoại". Ông trả lời thế nào về cáo buộc này ?


Võ Văn Ái :

Bốn vị làm Thông bạch do hoảng hốt nên gắp lửa bỏ tay người đó thôi ? Tôi xin hỏi : Ai gây chia rẽ trầm trọng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ? Cộng sản chứ ai khác, từ cuộc bố ráp năm 1977 cho tới dựng lập Giáo hội Phật giáo Nhà nước năm 1981 làm công cụ cho Đảng Cộng sản. Và nay Cộng sản dùng các món lợi dưỡng lôi kéo một số Sư và Phật tử thi hành chiến thuật "Sư đánh Sư, Phật tử nện Phật tử".

Lũng đoạn Phật giáo hải ngoại là Hòa thượng Thích Minh Tâm, chủ soái Nhóm Về Nguồn hợp đồng với nhóm Thân hữu Già Lam đánh phá GHPGVNTN chỉ vì GHPGVNTN không chịu thỏa hiệp với Cộng sản. Tôi nói có chứng cớ. Thời Hòa thượng Minh Tâm còn giữ chức vụ và còn là thành viên GHPGVNTN Hải ngoại, Hòa thượng đã không "sinh hoạt dân chủ như xã hội ngày nay", Hòa thượng bất chấp Hiến chương Giáo hội và Nội quy Viện Hóa Đạo, khi tự ý triệu tập cuộc họp Tăng Ni hải ngoại ngày 6 và 7.1.2007. Từ cuộc họp này, Hòa thượng cho thành lập một tổ chức mới mang tên "Tăng Ni Việt Nam Hải ngoại" và được bầu làm "Trưởng Ban Điều Hợp".

Đã có GHPGVNTN Hải ngoại tại các châu rồi thì tại sao lập tổ chức mới Tăng Ni Việt Nam Hải ngọại làm gì, nếu không là âm mưu phát triển thành các nhóm chống đối ở các các châu Âu, Mỹ, Úc, Canada, nhằm ly khai và đối đầu với GHPGVNTN Hải ngoại ? Tiếp đấy, nhóm "Tăng Ni Việt Nam Hải ngoại" tổ chức 3 ngày Về Nguồn (21, 22 và 23.9.2007) tại chùa Pháp Vân của Thượng tọa Tâm Hòa ở thành phố Toronto, Canada, chuẩn bị cho việc vận động chư Tăng Ni và Phật tử về Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak LHQ 2008 do Hà Nội đăng cai tổ chức.

Từ 5 năm qua, chứ không phải mới đây, chùa Pháp Vân của Thượng tọa Tâm Hòa là pháo đài chửi bới, mạ lỵ chư Tăng, Cư sĩ thành viên của GHPGVNTN, bất kính với Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tất cả những bài viết đều nặc danh, viết theo ngôn ngữ của nền văn hóa khạc nhổ Cộng sản tập trung đăng tải trên Trang Nhà chùa Pháp Vân.Do nhận thức tính chất ly khai và phản bội GHPGVNTN của hai nhóm đồng hợp Về Nguồn và Thân hữu Già Lam, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới thông qua các Cộng Đồng Tị nạn phản ứng chống đối mạnh mẽ.

Vì động ổ nên Ngày Về Nguồn ở chùa Pháp Vân, Canada, bỏ dự tính công khai hóa tổ chức Phật giáo mới ở hải ngoại đối đầu với GHPGVNTN, nên quay ra giải thích Ngày Về Nguồn chỉ là Ngày Hiệp Kỵ nhớ ơn lịch đại tổ sư và chư vị hữu công. Năm ngoái, 2008, Hòa thượng Minh Tâm lại lặn lội sang Mỹ chỉ huy đại hội Về Nguồn tại chùa Bát Nhã ở Santa Anna trong các ngày 18, 19.9.Sự kiện cụ thể này chứng minh rõ ai ly gián, ai phân hóa GHPGVNTN Hải ngoại, ai xé bỏ Hiến chương Giáo hội và ai phản tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Phật giáo ?


Triều Thanh :

Nhưng tại Đại hội Về Nguồn tháng 9 năm ngoái ở chùa Bát Nhã, "Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ" do Hòa thượng Thích Giác Nhiên đứng đầu với 15 vị, lại một lần nữa, trở về lấy lại danh xưng "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ" là tại làm sao, thưa ông ?


Võ Văn Ái :

Dễ hiểu trên hai phương diện ý thức và chiến thuật. Ý thức thì chứng tỏ tập thể 15 vị Tăng ấy bị giật dây nên chẳng ý thức mình làm gì. Cho nên nay ly khai GHPGVNTN đổi tên thành "Cộng đồng Phật giáo VN tại Hoa Kỳ". Rồi gần một năm sau lại trở về tiếm danh GHPGVNTN. Còn chiến thuật, thì những kẻ giật dây sau hậu trường thấy đỏ tưởng chín, tưởng là có thể lũng đoạn và thanh toán GHPGVNTN ở hải ngoại. Nào ngờ không thanh toán được, mà GHPGVNTN còn kiện toàn và phát triển.

Điều họ bất ngờ là không tiên liệu sự tự phát mạnh mẽ của đồng bào Phật tử và đồng bào các giới trong Cộng đồng hải ngoại hậu thuẫn GHPGVNTN. Bởi thế các chiến thuật gia giật dây sau hậu trường mới chỉ thị đường lối mới : không phá được từ bên ngoài thì trở vào lại bên trong trường kỳ mai phục chờ thời cơ.Phá từ bên ngoài là ly khai Giáo hội ra thành lập các nhóm Về Nguồn, Tăng Ni Việt Nam Hải ngoại, Thân hữu Già Lam. Còn trường kỳ mai phục bên trong là trở lại tiếm danh GHPGVNTN theo kiểu vừa thực hiện ở Úc trong cái đại hội trá hình gồm 12, 13 Tăng sĩ để thành lập cái gọi là "Văn phòng Điều hợp GHPGVNTN Liên châu" nhập nhằng đánh lận con đen.


Triều Thanh :

Ông nghĩ sao về số lượng 96 Tăng Ni và Phật tử tham dự đại hội Về Nguồn ở chùa Pháp Vân, thành phố Toronto bên Canada, năm 2007. Và nay nhích lên 104 Tăng Ni, Phật tử qua "Tuyên bố chung" của Hòa thượng Minh Tâm chống phá GHPGVNTN công bố ngày 9.9.2008 ?


Võ Văn Ái :

Đạo Phật là đạo của Trí tuệ và Từ bi, chưa bao giờ là đạo quân của những con số lính hay binh đoàn. 96 rồi 104 Tăng Ni, Phật tử chỉ là những con số, so với ba triệu người Việt hải ngoại có bao lăm ? Nhìn vào hai con số này người ta chỉ biết những tên quen thuộc của 15 vị ở Hoa Kỳ do Hòa thượng Thích Giác Nhiên cầm đầu, mà Hòa thượng Giác Nhiên thì ai cũng rõ mặt khi ngài đứng chụp hình trước Lăng ông Hồ Chí Minh nhân về dự Phật đản LHQ 2008 ở Hà Nội, ở Âu châu thì có các vị Minh Tâm, Tánh Thiệt, Như Điển, Úc châu thì các vị Như Huệ, Bảo Lạc, Quảng Ba. Đa số các vị kia chẳng ai biết họ là ai, họ chưa từng xuất hiện hay làm gì mấy mươi năm qua cho cuộc đấu tranh dân tộc đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền.

Hiện trạng các sư thuộc Giáo hội Nhà nước gửi ra nước ngoài gần đây hàng mấy trăm người, thì muốn có số trăm đâu khó. Vấn đề số trăm số nghìn không quan trọng bằng những con số ấy làm gì hữu dụng cho nhân sinh và đất nước. Năm 1981 cả nước chỉ có hai vị Đại sư đứng lên chống đối nhà nước độc tài Cộng sản là Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tôi xin hỏi : hai người là ít hay nhiều? Hồi Hòa thượng Minh Tâm tung bản "Tuyên bố chung" chống phá GHPGVNTN ngày 9.9.2008 với 104 chữ ký, có nhiều vị ở Âu châu nói với tôi là họ không hề được hỏi ý kiến, không hề được đọc Tuyên bố ấy. Các vị này nói Hòa thượng Minh Tâm để bừa tên họ vào cho đông thôi. Điển hình là Hòa thượng Thích Trí Minh điện thoại phản đối khi thấy tên ngài trong bản tuyên bố, nên mới được Hòa thượng Minh Tâm rút tên ngài ra. Nếu không, ta đã có 105 người.

Trường họp 96 vị ở đại hội Về Nguồn bên Canada cũng thế. Có một số các vị Tăng Ni nói với tôi là nghe quảng cáo có Hòa thượng Thích Hộ Giác tham dự nên họ mới đến. Tới chùa Pháp Vân không thấy Hòa thượng Hộ Giác, mới vỡ lẽ là bị lừa.Công tâm mà nói, 96 vị rồi lên 104 vị chẳng mang ý nghĩa gì. Vấn đề là chính nghĩa, là chất lượng, là chánh pháp chứ không là con số. Nhà cầm quyền Hà Nội không ngớt khoe Đảng và Nhà nước có tới 40.000 Tăng Ni phục vụ Đảng, và Đảng cai quản gần 20.000 ngôi chùa ở Việt Nam. Nhưng đó có là Chánh Pháp ? có là Phật giáo Việt Nam của hai nghìn năm lịch sử không ? Hỏi là đã trả lời.


Triều Thanh :

Thế thì xin ông cho biết chính nghĩa hay đường lối lập trường của bốn vị nói trên, nói khác đi, của Văn phòng Điều hợp của cái gọi là GHPGVNTN Liên châu đặt tại chùa Khánh Anh ở Pháp của Hòa thượng Minh Tâm là gì ?


Võ Văn Ái :

Xin hãy đọc Thông bạch của bốn vị phát hành tại Úc châu hôm 1.1.2009 tất rõ. Hiến chương GHPGVNTN mà họ bênh vực chỉ thu bé tối đa vào Lời Nói Đầu.

Lời Nói Đầu mà họ đề cao thu nhỏ vào 7 chữ "phục vụ nhân loại và dân tộc" nhưng không cho biết nhân loại ở đâu và dân tộc nào.Lập trường ghi trong Thông bạch rất đại khái. Tôi xin trích đọc :

Thứ nhất, "Đồng hành với nguyện vọng chung của Dân Tộc và Đất Nước, các Giáo Hội luôn đứng bên ngoài các tranh chấp chính trị và các thị phi thế tục. Phật Giáo quyết không làm công cụ cho bất cứ thể chế và các thế lực chính trị nào".Thứ hai, "Nếu các Giáo Hội cần lên tiếng thì chỉ là sự lên tiếng của những người con Phật với lý tưởng từ bi, trí tuệ, giải thoát, yêu chuộng công bằng và lẽ phải, mong đem lại an vui phúc lợi cho tha nhân, tuyệt nhiên không phải là của thế lực này đối đầu với thế lực khác".

Đọc xong tôi xin bình luận vì sao tôi nói lập trường này rất đại khái, chẳng có gì mới lạ mà lại tối nghĩa nếu không là phản nghĩa. Câu thứ nhất nói trên tự nó đã mâu thuẫn với chính nó. Nói chí nguyện của ba Hòa thượng và một Thượng tọa là "Đồng hành với nguyện vọng chung của Dân Tộc và Đất Nước", nhưng liền đó lại thụt lùi ba bước khi khẳng định bốn giáo hội Úc, Âu, Mỹ, Canada của ngài Minh Tâm là "các Giáo Hội luôn đứng bên ngoài các tranh chấp chính trị và các thị phi thế tục". Đứng bên ngoài, thì làm sao có thể "đồng hành với nguyện vọng chung của Dân tộc" ? Hóa ra Dân tộc mà bốn vị nhắc tới đang còn trên mặt trăng chăng ? Toàn thể dân tộc 85 triệu người hiện nay đang đối diện với nạn độc tài toàn trị gây thành tệ nạn khủng khiếp trong xã hội, đạo đức suy thoái, văn hóa suy đồi. Ấy là chưa kể tình trạng mất đất, mất biển, mất hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào tay Trung quốc. Nguy cơ mất nước là thao thức lớn của 85 triệu dân trong nước. Xin hỏi bốn vị "đồng hành" như thế nào trước nguyện vọng cầu cứu của 85 triệu người, khi các vị khư khư "đứng bên ngoài" ?

Câu thứ hai trong Thông bạch nói rằng "Nếu các Giáo Hội cần lên tiếng thì chỉ là sự lên tiếng của những người con Phật với lý tưởng từ bi, trí tuệ, giải thoát, yêu chuộng công bằng và lẽ phải, mong đem lại an vui phúc lợi cho tha nhân, tuyệt nhiên không phải là của thế lực này đối đầu với thế lực khác". Đọc nghe toàn những chữ cao xa, vĩ đại, nào là lý tưởng, tử bi, trí tuệ, giải thoát, công bằng, lẽ phải… thực chất chỉ là một câu nói inh tai của cái thùng rỗng, vì nó vô nghĩa, vô tâm và vô nhân đạo. Có ai bắt các vị phục vụ thế lực này chống thế lực kia đâu ?

Nhưng có cái thế lực khổng lồ đang đè nén chình ình trên các ngôi chùa, thảm sát, đàn áp chư Tăng Ni, Phật tử trong nước, thì bốn vị làm gì đây để "đem lại an vui phúc lợi cho tha nhân" ? Vì các vị là trưởng tử của Như Lai, phát nguyện đi theo con Đường Phật để giáo hóa và cứu khổ chúng sinh, nên quần chúng Phật tử và quần chúng các giới mới yêu cầu các vị phải lên tiếng và hành động cứu nguy dân Việt ra khỏi ba thảm trạng làm cho đất nước điêu linh, nhân dân khốn khó, Phật giáo biến thành công cụ chính trị cho đảng Cộng sản. Bản thảm trạng ấy là :

(1) Một chính quyền tự thị ; (2) Một chính quyền ly khai dân ; (3) Một chính quyền lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt.

Ngoài lập trường vu vơ, đại khái của bốn vị, phần "Dự định việc cần làm" trong Thông bạch cũng không thấy có chi mới. Điều mới mẽ nhất, nhưng có tính thụt lùi vào tháp ngà xa cách quần chúng khổ đau đang trầm thống kêu cứu. Đó là biến tất cả cuộc hành hoạt cao quý hai nghìn năm lịch sử Phật giáo vào việc cúng kiến Hiệp Kỵ như bốn vị đã thực hiện trong ba Ngày Về Nguồn tại pháo đài chùa Pháp Vân ở thành phố Toronto bên Canada tháng 9 năm 2007. Nay khẳng định lại trong Thông bạch của 4 vị như sau :"Kế thừa tinh thần truyền đăng tục diệm, để làm tỏ rạng dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam, của chư vị Lịch Đại Tổ Sư hai ngàn năm qua. Do vậy, ngày Hiệp Kỵ Chư Tổ là ý nghĩa cao đẹp trên tinh thần phụng hành của Tăng đoàn".


Triều Thanh :

Xin ông câu hỏi chót. Trong Thông bạch của bốn vị, từ phần dẫn nhập cho đến phần "Dự định việc cần làm", bốn vị kết án, tôi xin trích : "một thiểu số cực đoan, lạm dụng danh nghĩa bảo vệ Phật Giáo, nhân danh đấu tranh chống cộng, tiếp tục bôi nhọ, vu hãm, gây rối các sinh hoạt tu tập và hoằng pháp của Tăng Ni tại các tự viện hải ngoại, khiến cho nhiều Phật tử mới vào đạo phải hoang mang, ngờ vực, thối thất tâm bồ đề". Ông có đồng tình với lời kêu gọi hay tố cáo này không ?


Võ Văn Ái :

Tôi không đồng ý vì ba lẽ. Một là các văn kiện, phát ngôn của Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, chưa hề có một lời lẽ nào "bôi nhọ, vu hãm, gây rối các sinh hoạt tu tập và hoằng pháp của Tăng Ni tại các tự viện hải ngoại".

Trái lại, dưới các ngòi bút nặc danh trong các nhóm Về Nguồn, Tăng Ni Việt Nam Hải ngoại và Thân hữu Già Lam tung lên mạng Internet hàng chục bài chửi bới tục tằn, vu hãm nhân sự trong GHPGVNTN thì có. Ở đây chúng ta chứng kiến nỗi buồn của thời đại khi thấy ngôn ngữ từ hòa Phật giáo của chư Tăng, Phật tử được cải tạo theo nền văn hóa chửi bới của Cộng sản, xuống cấp thành thứ ngôn ngữ khạc nhổ, thứ ngôn ngữ chợ trời.Hai, là bốn vị khinh miệt quần chúng cư sĩ và khinh thường sự phê phán của đồng bào các giới trong Cộng đồng tị nạn.

Tôi có đọc trên mạng Internet một số bài viết của đồng bào các giới không là thành viên của GHPGVNTN. Những vị này, vì tấm lòng hào hiệp đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, họ hậu thuẫn Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng như hậu thuẫn Giáo chỉ số 9 của Giáo hội. Chẳng hạn như sự lên tiếng công khai của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu, Cộng đồng Người Việt Nam California, Cộng đồng Á châu, Tuyên cáo của Ủy ban phối hợp đấu tranh yểm trợ Quốc nôi ở miền Đông Hoa Kỳ, v.v…

Do tấm lòng hào hiệp này, có một số bài thống trách các giáo hội ly khai và tiếm danh của các vị Như Huệ, Minh Tâm, Trí Chơn, Bổn Đạt. Một số bài khác đưa chứng cớ về vấn đề hủ hóa phụ nữ của một số Hòa thượng, Thượng tọa trong bốn châu. Nếu các bài viết phê phán, từ lập trường dân tộc đến đạo hạnh cá nhân của các vị không đúng, xin các vị có văn thư minh thị không đúng ở chỗ nào. Tiến xa hơn nữa, các vị có thể dùng luật pháp để minh thị. Thay vì làm như thế, các vị im lặng trước các lời chất vấn, lại có tố cáo ngược đồng bào "bôi nhọ, vu hãm, gây rối". Thế là không thuyết phục.

Thứ ba, là bốn vị coi thường nếu không nói khinh miệt ba triệu người Việt nước ngoài khi hạ bút viết rằng "nhân danh đấu tranh chống cộng, tiếp tục bôi nhọ, vu hãm, gây rối các sinh hoạt tu tập và hoằng pháp của Tăng Ni". Làm gì có chuyện đó ?! Chống Cộng là điều xấu xa, sai lạc hay sao ? Thế CS trong nước thảm sát, đàn áp các sinh hoạt tu tập và hoằng pháp của Tăng Ni thì bốn vị tính sao ? Các vị làm gì trước thực tế ấy ? Không làm gì, thì cứ tụ thủ bàng quang như lâu nay, nhưng tại sao quay ra tố cáo các Cộng đồng chống Cộng đang hậu thuẫn Phật giáo? Không, không thể hồ đồ cả vú lấp miệng em như vậy được.
Triều Thanh :

Xin cám ơn ông VVA và xin hẹn quý thính giả ở Câu Chuyện Cuối Tuần vào thứ Sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.

http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=1178

* * *IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM QUAN TRỌNG VỀ GIÁO GIAN

Mưu đồ của Thượng tọa Tuệ Sỹ là đầu mối ly khai của một số Tăng sĩ ở hải ngoại hiện nay


Người viết: Phật Tử LÊ NGUYỄN MINH ĐỨC


Bài viết « Mưu đồ của Thẩy Tuệ Sỹ với GHPGVNTN » từ Huế gửi ra mà chúng tôi đăng tải dưới đây, là những dữ liệu làm sáng tỏ sự dương đông kích tây của các nhóm Thân hữu Già Lam, Về Nguồn, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại đang tìm cách phân liệt cộng đồng Phật giáo từ nhiều năm qua.

Động loạn khởi đầu khi Giáo chỉ số 2 của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 29.11.2005 về việc công cử thành phần nhân sự của Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo. Do Thượng tọa Tuệ Sỹ có những hành động chống phá đường hướng cố hữu của GHPGVNTN, và do Thượng tọa viết đơn xin từ chức, nên tên Thượng tọa không còn trong thành phần nhân sự của Giáo hội trong Giáo chỉ số 2. Thế là những thân hữu và đệ tử của Thượng tọa trong nhóm Thân hữu Già Lam rồi Về Nguồn khởi đầu cuộc phân liệt Giáo hội, mà những người chủ động có thể kể là các Thượng tọa Thích Nguyên Siêu, Thích Quảng Ba, Thích Tâm Hòa, Thích Bổn Đạt, Thích Nguyên Trí, Thích Vân Đàm..., các Hòa thượng Thích Minh Tâm, Thích Tìn Nghĩa, Thích Thắng Hoan, Thích Trí Chơn, v.v... và hai Cư sĩ Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận...

Nan đề của nhóm người tranh chấp nói trên được Hòa thượng Minh Tâm nêu ra trong buổi họp của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ ở chùa Diệu Pháp ngày 16.3.2006 là : « Tại sao Giáo chỉ số 2 ban hành mà không hỏi ý kiến họ ? ». Nói theo ngôn ngữ ngoài đời cho dễ hiểu, chẳng khác chi câu hỏi của một vị Tỉnh trưởng nói rằng : « Thông điệp của Tổng thống sao không hỏi ý kiến tôi trước khi phổ biến ?! ». Luận điệu của những vị này trong buổi họp ngày 16.3 đều đoan quyết như đinh đóng cột rằng : Hai Ngài Huyền Quang và Quảng Độ bị bưng bít trong nước nên không biết gì tình hình ở hải ngoại và khắp nơi. Thêm một số người thao túng, lũng đoạn Giáo hội, giả tạo những văn kiện của hai Ngài mà hai ngài không biết ». Trước luận điệu ấy, Hòa thượng Thích Trí Lãng giơ tay phát biểu : « Lâu nay nghe luân lưu những luồng tin như vậy, nên tôi đã điện thoại thỉnh ý Hòa thượng Viện trưởng Thích Quảng Độ và có xin ngài thu băng cuộc điện đàm này. Nay xin đại hội cho phép phát ra cho mọi người cùng nghe ».

Cuốn băng được phát 90 phút. Lời Hòa thượng Thích Quảng Độ ngược hẳn tất cả những luận điệu mà nhóm tranh chấp thổi phồng bấy nay, kể cả sự kiện Thượng tọa Tuệ Sỹ xin từ chức, hoặc những khi Viện Hóa Đạo có việc nguy biến, cần khẩn, phải họp bàn, thì Thượng tọa « nhập thất » không đến.

Buổi họp dấy lên như lửa, sau khi nghe cuốn băng thu, liền xuôi êm như nước. Tưởng như được giải quyết ổn thỏa. Nhưng không, nhóm người tranh chấp vẫn tiếp tục tiếng kèn trận thôi thúc : « Tại sao Giáo chỉ số 2 ban hành mà không hỏi ý kiến chúng tôi ? », « Hai Ngài bị bưng bít », « Giáo chỉ giả...Vân vân và vân vân »...

Bởi vậy bài viết « Mưu đồ của Thẩy Tuệ Sỹ với GHPGVNTN » đăng tải dưới đây cho thấy bàn tay và sợi dây từ trong nước đang giật liên hồi ra hải ngoại như một màn Múa Rối Nước :

Mưu đồ của Thầy Tuệ Sỹ với GHPGVNTN


BỐI CẢNH

1/.Lể Chung Thất Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống:

Khoảng cuối tháng 7/2008 Môn Đồ Pháp Quyến có xin Giáo Hội cho Môn Đồ Pháp Quyến được chủ động tổ chức LểChung Thất cho Đức Tăng Thống với mục đích "đền ơn đáp nghĩa". Nếu Lễ Chung Thất do Hội Đồng Lưỡng Viện tổ chức thì sẽ có một số thành phần "cấn cái" không đến tham dự được. Đồng thời Chính Quyền sẽ cản trở Phật Tử đến tham dự vì họ sợ tập trung đông đảo để công bố Di Chúc, Giáo Chỉ như GH đã tuyên bố trong Lễ Nhập Tháp.Hoà Thượng Viện Trưởng chấp thuận yêu cầu nói trên và để cho Lễ Chung Thất tại Nguyên Thiều do Môn Đồ Pháp Quyến tổ chức được nhẹ nhàng hoàn mãn, Hoà Thượng Viện trưởng quyết định tổ chức Khai Kinh tuần Chung Thất Đức Tăng Thống để công bố Di Chúc và Giáo Chỉ trong Lễ Lục Tuần ngày 17/8/2008 ( 17/7/Mậu Tý ) đồng thời uỷ quyền Văn phòng II Viện Hóa Đạo tuyên đọc Di Chúc, Giáo Chỉ và cử hành Lễ Suy Tôn cùng ngày nói trên tại chùa Pháp Luân, Hoa Kỳ.

Để thực hiện quyết định trên, ngày 17 tháng 8 năm 2008 ( 17/7/Mậu Tý ) Hội Đồng Lưỡng Viện đã tổ chức một phiên họp đặc biệt tại Văn Phòng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN ở Chùa Giác Hoa, đường Nơ Trang Long, Saigon. Phiên họp nầy có hai mục đích chính :

- Công bố Di Chúc và Giáo Chỉ của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN.

- Lễ Khai Kinh tuần Chung Thất Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN.

2/.Công bố Di Chúc và Giáo Chỉ:

Theo đề nghị của Hoà Thượng Thích Đức Chơn (Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sỉ, Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam) là nên công bố Di Chúc và Giáo Chỉ tại Chánh Điện ngay trong Lễ Khai kinh tuần Chung Thất. Nhưng Hoà Thượng Viện Trưởng giải thích rằng : « Hiện nay Công An đang bao vây dày đặc chung quanh Chùa Giác Hoa, nếu chúng ta đọc trước Chánh Điện họ có thể xông vào chụp giựt, Di Chúc và Giáo Chỉ bị mất hoặc rách nát, buổi lễ bất thành mà họ còn rêu rao trên báo đài là "đã phá vở được âm mưu của GHPGVNTN » gây hoang mang cho quần chúng Phật Tử thì chẳng ích lợi gì. Cho nên tôi đề nghị chúng ta nên công bố Di Chúc và Giáo Chỉ ngay trong buổi họp trước giờ hành lễ, còn lễ Khai kinh Tuần Chung Thất chỉ thuần tuý nghi lễ mà thôi.

Sau khi đọc xong sẽ uỷ nhiệm Văn Phòng II Viện Hoá Đạo công bố chính thức đồng thời làm lễ suy tôn trong buổi Lễ Chung Thất do Văn Phòng II tổ chức tai Chùa Pháp Luân, Hoa Kỳ cùng ngày 17/8/2008.

SỰ KIỆN:


Tại phiên họp Hội Đồng Lưỡng Viện sáng ngày 17/8/2008 tại Chùa Giác Hoa, sau khi công bố Di Chúc và Giáo Chỉ của Đức Tăng Thống, Hoà Thượng Thích Đức Chơn nêu ý kiến là trong Di Chúc Đức Tăng Thống kêu gọi hoà hợp, đoàn kết, vậy tại sao GH lại bỏ Thượng Toạ Tuệ Sỹ.


Thái độ của Hoà Thượng Viện Trưởng

Hoà Thượng Không Tánh và Thượng Toạ Thanh Quang đứng dậy xin trả lời nhưng Hoà Thượng Viện Trưởng nói rằng : « Không ai hiểu thầy Tuệ Sỹ bằng tôi, cho nên để tôi trả lời cho rõ ràng hơn ». Sau đó Ngài nói với HT Đức Chơn : "Thầy hãy nghe cho kỹ":

a/- Năm 1999 tôi ra thăm Hoà Thượng Huyền Quang, đang bị quản thúc tại Chùa Hội Phước Tỉnh Quãng Ngãi. Cuộc thăm viếng nầy có sự hiện diện của Thầy Hãi Tạng. Trong hoàn cảnh tù đày Ngài vô cùng cảm xúc, tôi trình bày lên Ngài công việc của Gíao hội, nhân đó xin Ngài chấp thuận thỉnh cử Thượng Toạ Tuệ Sỹ vào chức vụ Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thơ Ký Viện Hoá Đạo để có người gánh vác công việc Gíao hội trong công cuộc phục hoạt hiện tại. Ngài lắc đầu không đồng ý, Ngài nói, cử một chức Tổng Thư ký thử làm xem sao, chứ cử chi một lần hai chức lớn vậy? Tôi tiếp tục câu chuyện đến hồi vui vẻ tôi nhắc lại việc thỉnh cử nói trên, nhưng Ngài cũng không đồng ý. Sau đó tôi nhắc lại lần thứ 3 Ngài vẫn không đồng tình. Vì công việc đòi hỏi phải có người trong chức vụ nói trên, tôi khẩn thiết đề nghị thêm một lần nữa tức là lần thứ 4, Ngài ngồi yên lặng một lúc rồi nói : thôi được tôi giao toàn quyền cho Hoà Thượng quyết định.

Kể từ đó Thượng Toạ Tuệ Sỹ chính thức đảm trách chức vụ Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư Ký Viện Hoá Đạo. Một thời gian sau, khoảng năm 2001, thì Thượng Toạ từ chức. Năm 2003, tại Đại hội bất thường ở tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định, Thượng tọa được cử lại làm Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo.

b/.- Trong thời gian đảm trách chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Thượng Toạ có thông báo cho tôi rằng : « Nhà Nước sẽ chấp thuận cho GHPGVNTN được hoạt động với điều kiện thành phần lãnh đạo Gíao Hội không có Ôn và Ôn Huyền Quang, Ôn tính sao? » Tôi hỏi lại : "Vậy thì Thầy tính sao?" Thầy Tuệ Sỹ nói : "Không có Ôn và Ôn Huyền Quang thì ai lãnh đạo GH, chúng con làm việc với ai".

c/.- Sau đó một thời gian, Thầy Tuệ Sỹ lại thông báo cho tôi biết rằng : « Nhà nước sẽ cho GHPGVNTN được hoạt động nếu GHPGVNTN đăng ký ». Tôi giải thích cho Thầy Tuệ Sỹ hiểu rằng : « Đăng ký nghĩa là xin Nhà nước cho mình cái quyền được hoạt động. Cái quyền đó hiện nay mình đã có rồi, đó chính là pháp lý của GHPGVNTN, chưa ai giải thể Gíao hội, chưa có một sắc lệnh nào cấm Gíáo Hội hoạt động cả. Tại sao chúng ta lại thả hình mà bắt bóng. Nếu chúng ta làm đơn đăng ký rồi, họ cứ để hoài không giải quyết, chúng ta làm việc gì họ cũng sẽ lấy cớ là chưa giải quyết mà hoạt động là bất hợp pháp, đó là cái bẫy để họ đàn áp chúng ta một cách hợp pháp, Thầy thấy không ? ».

d/- Sau Đại Hội bất thường của GHPGVNTN tại Tu viện Nguyên Thiều và sự biến Lương Sơn, Thầy Tuệ Sỹ cũng như tôi, mỗi người bị quản thúc mỗi nơi. Thời gian này, Thầy đã ra quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Châu làm Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ mà không trình cho tôi biết. Trong Quyết Định nầy thay vì Thừa Uỷ Nhiệm Viện Trưởng VHĐ thì Thầy đã ghi Thừa Uỷ Nhiệm Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo, nghĩa là không có Viện Trưởng, và đóng ấn riêng của Thầy lên văn bản. Cùng với Quyết Định nầy Thầy Tuệ Sỹ đã ra quyết định tấn phong 4 Huynh Trưởng GĐPT lên cấp Dũng mà tôi chẳng hay biết gì cả.

e/- Thầy Tuệ Sỹ liên lạc với các Huynh Trưởng hải ngoại thành lập « Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới » mà tôi không biết gì cả. Đến khi mọi việc xong xuôi rồi Thầy mới sai Thầy Nguyên Vương đem điện thoại của Thầy đến cho tôi nghe, trong điện thoại Thầy yêu cầu tôi duyệt y Gia Đình Phật Tử trên Thế Giới. Tôi không chấp thuận vì 3 lý do:

- Việc tổ chức tôi không biết.

- Không thông qua Văn phòng II, cũng như Ban Đại Diện các Quốc Gia , các Châu Lục.

- Tổ chức nầy không có trong Hiến Chương GHPGVNTN.

f/- Khoảng giữa năm 2005 Thầy Tuệ Sỹ gởi đơn xin hoán chuyển công việc vì không thích hợp với chức vụ Phó Viện Trưởng. Nhân ngày giổ Tổ Nguyên Thiều, tôi triệu tập Hội Đồng Viện Hoá Đạo họp để giải quyết các công việc của Gíao hội, trong đó có vấn đề Thầy Tuệ Sỹ, nhưng Thầy không đến họp viện cớ bận nhập thất. Nhưng mấy hôm sau, Thầy lại ra Nha Trang để lo tang lễ cho Sư Bà Tâm Đăng. Tôi rất ngạc nhiên vì mấy hôm trước nghe Thầy Nhập Thất không dự họp được. Do đó, tôi cử Thầy Không Tánh ra đi đám, đồng thời gặp Thầy Tuệ Sỹ, để yêu cầu Thầy cho biết là nếu Thầy không đảm đương chức vụ Phó Viện Trưởng nữa thì Thầy muốn giữ chức vụ gì để Viện sắp xếp. Thầy Tuệ Sỹ đã nặng lời với Thầy Không Tánh: "Nói với Ôn Viện Trưởng tôi không làm chi hết, đừng để vào rồi sau nầy tôi từ chức thì mất mặt đó. Bây giờ tôi đang giúp cho thầy Lê Mạnh Thát". Tại đám tang nầy có Thầy Thanh Huyền, Thầy Đức Thắng, Thầy Phước An, Thầy Nguyên Giác, Thầy Phước Viên. Sau đám tang, cả 6 thầy đồng loạt từ chức làm cho Gíao hội vô cùng khó khăn.


Thái độ của Hoà thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư ký Viện Tăng thống kiêm Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo.

Sau khi Hoà thượng Viện Trưởng trả lời HT. Đức Chơn xong, nhiều vị trong Hội Đồng Lưỡng Viện muốn phát biểu thêm nhưng Hoà Thượng Thiện Hạnh yêu cầu im lặng. Hoà Thượng Thiện Hạnh nói với HT Đức Chơn: « Ôn về nói với Thầy Tuệ Sỹ rằng việc Thầy Tuệ Sỹ thì Thầy Tuệ Sỹ biết rõ hơn ai hết ». Nói như vậy Thầy Tuệ Sỹ sẽ hiểu. HT Thiện Hạnh cũng đã cho qúi Thầy biết 2 sự kiện quan trọng liên quan đến Thầy Tuệ Sỹ:

a/. Trong khi Thầy Tuệ Sỹ làm đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Viện Trưởng Viện Hoá Đạo và xin hoán chuyển đến một chức vụ khác phù hợp với khả năng, HT Thiện Hạnh đã gặp Thầy Tuệ Sỹ và nói với Thầy Tuệ Sỹ rằng: « Nếu Thầy thấy chức vụ Phó Viện Trưởng VHĐ không thích hợp thì tôi xin nhường chức vụ Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống cho Thầy, còn tôi Viện Hoá Đạo bố trí việc gì tôi làm việc nấy ». Thầy Tuệ Sỹ đồng ý. Tôi đã trình việc nầy lên Hoà Thượng Tăng Thống và Hoà Thượng Viện Trưởng, được cả hai ngài chấp thuận. Nhưng sau đó Thầy Tuệ Sỹ nói với Thầy Không Tánh những lời như trên làm cho tôi bị mất uy tín với Nhị Vị Lãnh Đạo Tối Cao GHPGVNTN.

b/. Sau khi không tham gia GHPGVNTN, Thầy Tuệ Sỹ đã nhiều lần vận động tôi nghỉ việc. Năm 2007 khi đưa Đức Tăng Thống vào điều trị tại bệnh viện Pháp Việt, tôi về nghỉ tại Già lam, Thầy Tuệ Sỹ nói với tôi rằng : « Ôn nên nghỉ việc đi, theo Di chúc của Hoà Thượng Huyền Quang mà Bùi Ngọc Đường đọc được thì Ôn không có chức vụ chi mô. Ôn nghỉ đi và cầu nguyện cho con và Lê Mạnh Thát. Sau nầy chúng con sẽ cung thỉnh Ôn trở lại. Tôi đã nói cho Thầy Tuệ Sỹ biết rằng tôi làm việc vì Gíao hội, vì tấm lòng của tôi đối với Nhị Vị Lãnh Đạo, xin Thầy hãy bỏ luận điệu ấy đi và xin Thầy suy nghĩ cho kỹ về hành động của mình ».

Thế nhưng khi tôi về Huế, Thầy Tuệ Sỹ lại gọi điện ra nhắc lại một lần nữa, sau đó có Bùi Ngọc Đường, Trần Quang Thuận về vận động tôi nghỉ theo ý đồ của Thầy Tuệ Sỹ như tôi đã nói trong bản Phúc Trình Phật Sự của Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống đã phổ biến.


Thái độ của Hoà Thượng Thích Như Đạt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự

Hoà Thượng Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Tăng Sự chỉ nói với Hoà Thượng Thích Đức Chơn một câu : « Xin Hoà Thượng xem lại việc Hoà Thượng theo lệnh ai mà đứng ra chủ trì lễ thắp nến cầu nguyện cho nhóm Nguyễn Châu – Bạch Hoa Mai hôm đám Ôn Tăng Thống ? ».

Chỉ một câu thôi nhưng làm cho mọi người nhớ lại cảnh tượng đêm 10/7/2008 tức là đêm cuối cùng Tang Lễ Đức Tăng Thống: ( đây là phần phụ lục để Phật Tử hiểu thêm )

- Hoà Thượng Thích Đức Chơn đích thân chủ lễ và châm nến cho nhóm Nguyễn Châu – Bạch Hoa Mai, bên cạnh Hoà Thượng có Thượng Toạ Hải Tạng đứng điều khiển.

- Hoà Thượng Tăng Sự đích thân ngồi trước Kim Quan tụng kinh từ 10g đêm cho đến 3g30 sáng, hai bên có 10 Thầy và 20 Huynh Trưởng túc trực không cho nhóm Châu - Mai vào Linh đài, đề phòng nhóm nầy gây ra biến động như việc đọc Điếu văn trước đó mấy hôm.

- Khi Hoà Thượng Đức Chơn châm nến cho nhóm Châu - Mai xong vừa trở về phương trượng, đang còn y áo trên người, Hoà Thượng Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống mời Hoà Thượng Đức Chơn ngồi xuống và khiển trách ngay " Tôi không chấp nhận việc làm của Thầy, một người trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo mà lại bao che, tiếp tay cho nhóm chống phá Giáo Hội ". Hoà Thượng Đức Chơn nói " Tụi hắn có lỗi chi". Hoà Thương Thiện Hạnh đáp : " Thầy muốn tôi kể tội bọn nó ra không ?" Hoà Thượng Đức Chơn làm thinh.

- Sau đó Hoà Thượng Thiện Hạnh ra trước Linh Đài nói với Thầy Hãi Tạng " Thầy vào đây thì phải có phép có tắc nghe chưa, thầy đừng có tự tung tự tác, tôi là Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, tôi đuổi Thầy ra khỏi đây chừ". Thầy Hãi Tạng làm thinh.


PHẦN KẾT

Qua tâm sự của Hoà Thượng Viện Trưởng Viện Hoá Đạo và Hoà Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống và Hoà Thượng Tăng Sự trả lời Hoà Thượng Đức Chơn, chúng ta thấy Hoà Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Hoà Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng thống đã hết lòng chìu Thầy Tuệ Sỹ chứ không hề bỏ Thầy. Thầy muốn chức gì Quí Ngài sẵn sàng bố trí vào chức đó. Nhưng tham vọng của Thầy Tuệ Sỹ đã thể hiện qua tiến trình như sau:

- Giai đoạn 1: Loại bỏ Nhị Vị Lãnh Đạo Tối Cao để chiếm vị thế : Như trên chúng ta thấy, từ lâu Thầy Tuệ Sỹ đã có quan hệ với Chính Quyền, nắm bắt được ý đồ của Chính Quyền là muốn loại bỏ Nhị Vị Lãnh Đạo Tối Cao. Để gây áp lực với Nhị Vị Lãnh Đạo.

Thầy đưa ra chiêu bài đăng ký của Chính Quyền để gài GHPGVNTN vào bẫy, để Nhị Vị Lãnh Đạo nãn lòng mà rút lui. Nếu kế hoạch nầy thành công, dĩ nhiên Phó Viện Trưởng Thích Tuệ Sỹ sẽ nghiễm nhiên ngồi vào ngôi vị lãnh đạo tối cao GHPGVNTN như cả Thầy lẫn chính quyền mong nuốn.

- Giai đoạn 2: Không chiếm được vị thế lãnh đạo thì tiếm quyền: Vì không đạt được mưu đồ loại bỏ Nhị Vị Lãnh Đạo để làm Viện Trưởng cho nên : Thầy bắt đầu tiếm quyền như quyết định công cử Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ, quyết định thăng Cấp Dũng, quyết định tổ chức « Gia Đình Phật Tử trên Thế giới » mà không trình cho HT Viện Trưởng biết. Có lẽ Thầy nghĩ rằng Hoà Thượng Viện trưởng sẽ bị quản thúc không có ngày tự do, cho nên dù có biết, Hoà Thượng cũng chẳng làm gì được.

- Giai đoạn 3: Không tiếm quyền được, Thầy bèn phá rối cho Giáo hội tan nát: bằng cách nhũng nhiểu chức vụ, vận động Quí Tổng Vụ trưởng đồng loạt từ chức… để cho Gíao hội không có nhân sự mà phải đi đến chổ tan rã.

- Giai đoạn 4: Khi Gíao hội tan rã, Thầy sẽ đứng ra tổ chức lại Gíao hội: Đây là tham vọng cuối cùng. Tham vọng nầy đã thể hiện trong câu nói khi Thầy vận động Hòa thượng Thiện Hạnh nghỉ việc : « Ôn nghỉ việc đi rồi cầu nguyện cho con và Lê Mạnh Thát, sau nầy chúng con sẽ cung thỉnh Ôn trở lại ».

Vì tham vọng ấy mà Thầy đã im lặng ( hay nói cách khác là ngấm ngầm hỗ trợ ) để cho Thân Hữu Già Lam, Về Nguồn, Tăng Ni Hải Ngoại suy tôn Thầy, tích cực chống lại GHPGVNTN. Vì tham vọng ấy mà Thầy bảo bọc nuôi dưỡng, dạy dổ Gia Đình Phật Tử của nhóm Nguyễn Châu - Bạch Hoa Mai để hậu thuẩn cho Thầy hôm nay và mai sau.


Cố Đô , Tuần Chung Thất Đức Đệ Tứ Tăng Thống (Vu Lan PL 2552 – 2008 - Mậu Tý)

Phật Tử LÊ NGUYỄN MINH ĐỨC

===

LỜI BÌNH CỦA VẠN MỘC CƯ SĨ.
Sau 1975, chúng ta đã thấy những bộ mặt gian trá, phản trắc. Có những kẻ quỳ mòn sân Ngô đình Cẩn, Ngô Đình Diệm mà sau lại xuống đường biểu tình chống tham nhũng!Khốn nỗi những kẻ đó lại là trí thức và kẻ khoác áo thầy tu! Bây giờ, năm 2008, một số sĩ quan, tướng tá,ca sĩ, nhạc sĩ VNCH lại quay về liếm gót giày cộng sản như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy.Thiệt là không biết liêm sỉ! Bỏ xứ ra đi lánh cộng sản, lần thứ nhất bỏ Bắc vào Nam lại gặp cộng sản tại Saigon. Lần thứ hai bỏ Việt Nam sang Mỹ, Úc lại gặp chúng ở Canbera và Cali! Thật là:
Gánh cực mà chạy lên non,
Cong lưng mà chạy, cực còn chạy theo!
Nhưng mà chúng đã trồi lên là chúng đã lộ diện. Đồng bào không chửi vào mặt chúng thì cũng nên xa lánh cái bọn gian xảo, tráo trở, phản dân hại nước này.Từ từ một ngày dân chúng vùng lên, chúng không còn đất chôn!Đồng bào ơi! Hãy nhớ mặt chúng,hãy ghi tên chúng,
Bộ đội, cán bộ thì tha,
Những tên sư giả đem ra bêu đầu!
Xem hình trên, Tuệ Sĩ mắt sáng, miệng rộng thi khôn ngoan, thông minh, gian giảo và nhiều tham vọng. Còn Lê Mạnh Thác tóc dài, mặc Âu phục có tự xưng là thiền sư nữa không?Sau 1975, tôi gặp Minh Châu, ông vẫn măc y vàng, ở trong chùa Vạn Hạnh nhưng thực chất là một cán bộ cộng sản cao cấp, tháng tháng đi họp ở Liên Xô! Thấy ông, tôi phải lánh xa vì không biết nên chào ông là hòa thương hay đồng chi! Nay thì tình thế rõ rệt, tên nào chống Ngài Quảng Độ,và GS Võ Văn Ái đích thị chúng là giáo gian, tay sai cộng sản!

===


SAU ĐÂY LÀ CUỘC HỌP BÁO CỦA VIỆN HÓA ĐẠO II Ở HẢI NGOẠI VỀ VẤN ĐỀ TIẾM DANH
1.


2.


3.


4.TIN TỨC PHẬT GIÁO

=

******************************************************************************
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com

Web : http://www.queme.net
*******************************************************************************

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 30.3.2009

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Đồng bào các giới trong nước Bất tuân dân sự - Biểu tình tại gia suốt tháng 5 để yêu sách bãi bỏ khai thác quặng bô-xít Tây nguyên gây đại nạn sinh thái và an ninh quốc phòng

PARIS, ngày 30.3.2009 (PTTPGQT) - Sáng nay Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “Lời Kêu gọi Một Tháng Biểu tình Tại gia” để phổ biến đến các cơ quan truyền thông, báo chí cùng đồng bào các giới mong được sự hưởng ứng trước nguy cơ đại nạn sinh thái và an ninh quốc phòng nơi yết hầu quân sự Tây nguyên.

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo), Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cất lên lời kêu gọi. Bởi vì theo nhận định của Hòa thượng, hiện nay “lãnh đạo Nước Nhà không là Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, mà là một chính quyền ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt Nam”. Nên hy vọng cuối cùng của Hòa thượng là “CHỈ CÒN LẠI TIẾNG NÓI CỦA TOÀN DÂN MỚI CÓ CƠ CỨU VÃN”.

Hòa thượng kêu gọi tháng Tư này xin đồng bào các giới chuẩn bị lương thực để có thể thực hiện suốt tháng 5.2009 làm tháng “Bất tuân dân sự” biểu dương bằng cuộc “Biểu tình Tại gia” : “Nông dân không ra đồng, Công nhân không đến xưởng, Thương gia, Tiểu thương không đến chợ, Sinh viên, học sinh không đến trường”. Sống dưới chế độ độc tài toàn trị, mọi tự do cơ bản đều bị tiêu hủy, đặc biệt tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Công an là thế lực đàn áp và bắt bớ Người Biểu tình. Cho nên đối sách là Biểu tình tại chỗ, trong nhà mình, thì cuộc bắt bớ không thể thực hiện.

Với người Việt hải ngoại, Hòa thượng kêu gọi “đồng bào các giới ở hải ngoại hưởng ứng bằng việc không về du lịch và không gửi tiền về Việt Nam trong suốt tháng Năm 2009, ngoại trừ những trường hợp riêng tư khẩn cấp hay bất khả”.

Với các cơ quan truyền thông, báo chí Hòa thượng kêu gọi xin “giúp đỡ chuyển vận Lời kêu gọi này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến các giới đồng bào trong và ngoài nước”.

Lời kêu gọi trình bày chi tiết đầy đủ về đại nạn sinh thái gây ra do việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên. Nhất là “công nghệ lạc hậu khai thác quặng bô-xít chỉ có ở Trung quốc là công nghệ “ướt”, trong khi các quốc gia tiên tiến đã chuyển công nghệ “ướt” sang công nghệ “khô” trong việc thải bùn đỏ, là nguy cơ gây đại nạn sinh thái cho Tây nguyên, miền Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long”. Điều trầm trọng hơn nữa, theo lời Hòa thượng, là “nguy cơ an ninh quốc phòng. Tây nguyên là vùng chiến lược, yết hầu quân sự cho việc phòng ngự Việt Nam trên ngã ba biên giới Cam Bốt – Lào – Việt Nam.

Lời kêu gọi thống thiết của Hòa thượng Thích Quảng Độ là : “Trọng Thủy đã cưỡng bức Mị Nương trên dãy Trường Sơn. Còn ngoài kia trên biển Đông, Trung quốc cũng đang lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa…”

Mục tiêu của Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia, nhắm đạt 3 mục tiêu :

“1. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam cấp tốc nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của mình theo Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) trước ngày quy định của LHQ, là ngày 13 tháng 5 năm 2009, để bảo vệ quyền lợi và lãnh hải tổ quốc.

“Nếu Đảng và Nhà nước vẫn làm ngơ trước quyền lợi của tổ quốc, thì xin các Cộng đồng Người Việt hải ngoại cấp tốc thành lập Ủy ban Bảo vệ Lãnh hải Việt Nam, thu tập hồ sơ, vận động quốc tế và can thiệp trực tiếp đến Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) để bảo vệ quê hương.

“2. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp ước Biên giới trên đất liền và trên biển ký kết giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1999 và 2000, kèm theo các bản đồ bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước, để toàn dân được biết sự toàn vẹn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng.

“3. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.

Chúng tôi xin đăng tải toàn văn Lời Kêu Gọi Một Tháng Biểu Tình Tại Gia như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phật lịch 2552 Số 03 /VHĐ/VT

LỜI KÊU GỌI

MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA
để chống việc lấy Vàng dân tộc đổi Nhôm nước ngoài

Bất chấp những lời báo động hiểm nguy của các chuyên gia, trí thức về việc khai thác quặng bô-xit ở Tây nguyên, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn một mực tiến hành việc lựa chọn nhà thầu Trung quốc vào Tây nguyên khi khẳng định : “Khai thác bô-xít Tây nguyên là chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X”, nghĩa là từ năm 2006.

Đảng quyết định. Nhưng toàn dân thì sao ?

Toàn dân thông qua ý kiến của các giới chuyên gia, trí thức, học giả… đưa lên báo chí, truyền thông, Internet đều báo động rằng khai thác bô-xít sẽ hủy diệt mầu xanh rừng Tây nguyên, làm thay đổi thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan, làm tăng thêm nguy cơ về hạn hán kéo dài, lũ ống, lũ quét sẽ xẩy ra nhiều hơn, đồng thời ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt để phát triển kinh tế cho các tỉnh vùng hạ lưu ở miền Nam Trung bộ, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Saigon. Từ nghìn xưa, mầu xanh rừng Tây nguyên bảo vệ cho việc tích trữ nước trong lòng đất, lọc không khí và điều hòa nhiệt độ toàn vùng. Phá hủy mầu xanh còn là phá hủy nghiêm trọng không những cảnh quan mà sắc thái văn hóa và quyền sống của hàng chục dân tộc ít người trên vùng cao.

Theo các báo cáo khoa học thì quặng bô-xít để sản xuất nhôm không là kim loại chiến lược. Giá trị kinh tế của nhôm không cao hơn việc trồng cây công nghiệp ở Tây nguyên. Bô-xít là tài nguyên khoáng sản có hạn, không tái sinh. Còn cây công nghiệp là nguồn tài nguyên vô hạn và có tái sinh. Ấy là chưa nói đến công nghệ lạc hậu khai thác quặng bô-xít chỉ có ở Trung quốc là công nghệ “ướt”, trong khi các quốc gia tiên tiến đã chuyển công nghệ “ướt” sang công nghệ “khô” trong việc thải bùn đỏ, là nguy cơ gây đại nạn sinh thái cho Tây nguyên, miền Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Bức thư ngỏ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết từ năm 1980 Đảng và nhà nước đã đề nghị khối COMECON, tức khối kinh tế cộng sản Liên xô và Đông Âu, khai thác quặng bô-xít Tây nguyên. Nhưng theo thư ông Giáp thì “khối COMECON đã khuyến nghị Chính phủ ta không nên khai thác bô-xít trên Tây nguyên do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư tại chỗ mà còn cả dân cư và vùng đồng bằng Nam Trung bộ”.

Vì tính chất nguy hại sinh thái và cư dân quanh vùng khai thác bô-xít mà Cục bảo vệ môi trường quốc gia Trung quốc đã đóng cửa 100 mỏ bô-xít trên lãnh thổ Trung quốc từ năm 2004 đến 2008. Tại Ấn độ năm 2004 đã có một phong trào quần chúng lớn rộng nổi dậy biểu tình chống việc khai thác bô-xít tại bang Orissa trên diện tích 1000 hecta làm nguy hại 60.000 cư dân.

Tại Việt Nam hiện nay, chỉ nói đến một cứ điểm Đắk Nông ở phía cực nam Tây nguyên hiện đang có 7 mỏ khai thác bô-xít, tất thấy ngay nguy cơ sa mạc hóa - “bùn đỏ hóa mầu xanh” trên 6000 quả đồi với hàng trăm con suối trên một diện tích 600.000 hecta, nơi cư ngụ 29 dân tộc ít người, chủ yếu là cư dân bản địa người M’Nông. Để khai thác 5,4 tỉ tấn quặng thô bô-xít ở Đắk Nông thì chất thải bùn đỏ sẽ phủ lấp hàng nghìn buôn làng : khi ta biết rằng để có 1 tấn nhôm cần khai thác 4 tấn quặng bô-xít và thải ra môi trường 3 tấn bùn đỏ !

Vấn nạn nêu trên nằm trong lĩnh vực môi trường và sinh thái cho cư dân Tây nguyên. Một vấn đề trầm trọng khủng khiếp khác là nguy cơ an ninh quốc phòng. Tây nguyên là vùng chiến lược, yết hầu quân sự cho việc phòng ngự Việt Nam trên ngã ba biên giới Cam Bốt – Lào – Việt Nam. Việc nhà thầu Trung quốc khai thác quặng bô-xít đã bắt đầu, những làng người Hoa vừa dựng lên ở Tây nguyên, khoảng năm, mười nghìn người Trung quốc sẽ tới : Trọng Thủy đã cưỡng bức Mị Nương trên dãy Trường Sơn. Còn ngoài kia trên biển Đông, Trung quốc cũng đang lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa…

Nguy cơ mất nước bắt đầu.

Lần này không chỉ Bắc thuộc Một Nghìn Năm, mà là Ba Nghìn Năm hay lâu hơn nữa khi lãnh đạo Nước Nhà không là Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, mà là một chính quyền ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xã hội và nhân văn Việt Nam.

CHỈ CÒN LẠI TIẾNG NÓI CỦA TOÀN DÂN MỚI CÓ CƠ CỨU VÃN. Trước là chận đứng việc lấy Vàng, tức dân tộc, đổi lấy Nhôm ngoại quốc. Sau là bảo vệ sự Vẹn toàn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng.

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi kêu gọi người Việt trong ngoài nước hãy tỏ thái độ trước nguy cơ hủy hoại mầu xanh Tây nguyên và đời sống của người Việt cũng như hàng chục dân tộc ít người trong việc khai thác quặng bô-xít không thông qua nghiên cứu khoa học và kinh tế, mà chỉ vụ vào sự lệ thuộc Bắc phương.

Kính xin người Việt nước ngoài khẩn cấp báo động công luận thế giới về đại nạn sinh thái Tây nguyên, và nguy cơ nối giáo Bắc Kinh trấn đóng yết hầu chiến lược vùng ba biên giới.

Kính xin người Việt trong nước hãy tỏ thái độ bằng cuộc biểu dương BẤT TUÂN DÂN SỰ trong suốt tháng 5 kể từ ngày Lễ Lao động 1.5 sắp tới.

Sống dưới chế độ độc tài, công an trị, người dân đã mất quyền biểu tình công cộng nói lên ngưỡng vọng thiết tha suốt 54 năm tại miền Bắc và 34 năm qua tại miền Nam, thì nay hãy BIỂU TÌNH TẠI GIA như một thái độ Bất tuân dân sự : Nông dân không ra đồng, Công nhân không đến xưởng, Thương gia, Tiểu thương không đến chợ, Sinh viên, học sinh không đến trường. Chúng ta có một tháng Tư để chuẩn bị lương thực cho gia đình nhằm thực hiện tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ - BIỂU TÌNH TẠI GIA để đòi hỏi ba yêu sách sau đây :

1. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam cấp tốc nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của mình theo Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) trước ngày quy định của LHQ, là ngày 13 tháng 5 năm 2009, để bảo vệ quyền lợi và lãnh hải tổ quốc.

Nếu Đảng và Nhà nước vẫn làm ngơ trước quyền lợi của tổ quốc, thì xin các Cộng đồng Người Việt hải ngoại cấp tốc thành lập Ủy ban Bảo vệ Lãnh hải Việt Nam, thu tập hồ sơ, vận động quốc tế và can thiệp trực tiếp đến Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) để bảo vệ quê hương.

2. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp ước Biên giới trên đất liền và trên biển ký kết giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1999 và 2000, kèm theo các bản đồ bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước, để toàn dân được biết sự toàn vẹn lãnh thổ mà tiền nhân đã đem xương máu gầy dựng.

3. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.

Tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ - BIỂU TÌNH TẠI GIA sẽ là thái độ dũng cảm nói lên mối ưu tư Bảo vệ sinh thái và Vẹn toàn lãnh thổ của toàn dân trong giai đoạn cấp cứu của lịch sử. Dân chủ là Tiếng Nói, một tiếng nói đối thoại và tranh luận khi quê hương nguy biến để tiến tới giải pháp cứu nguy dân tộc. Nay là cơ hội và thời điểm sinh tử để Tiếng Nói cất lên thông qua một tháng BIỀU TÌNH TẠI GIA.

Kính xin đồng bào các giới trong nước hưởng ứng THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA trong suốt tháng 5.2009, và đồng bào các giới ở hải ngoại hưởng ứng bằng việc không về du lịch và không gửi tiền về Việt Nam trong suốt tháng Năm 2009, ngoại trừ những trường hợp riêng tư khẩn cấp hay bất khả.

Kính xin các cơ quan truyền thông, báo chí giúp đỡ chuyển vận Lời kêu gọi này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến các giới đồng bào trong và ngoài nước.

Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 29.3.2009

Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống

Kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn ký)

Sa môn Thích Quảng Độ