Monday, December 8, 2008

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI
Xin trân-trọng giới-thiệu với quý độc-giả yêu thơ:


TUYỂN-TẬP THƠ
MỘT PHẦN TƯ THẾ-KỶ THI-CA VIỆT-NAM
QUYỂN VIII


Tiếp-tục công-trình phối-trí và thực-hiện không ngưng nghỉ của mình, nhà thơ Võ Đức Trung, người chủ-trương Nhóm Văn-Hóa Pháp!Việt (France Vietnam Culture) ở Pháp, vừa mới ấn-hành xong Quyển 8 trong bộ tập-hợp thơ “Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Việt Nam Hải Ngoại”.Sách dày 340 trang, in trên giấy trắng khổ thông-dụng 14x21cm, với bìa trước và tranh màu của họa-sĩ Hiếu-Đệ (Michigan, Hoa-Kỳ).


Trong Quyển 8 này độc-giả gặp được các bài thơ ưng ý nhất 34 tác-giả: Bắc Phong, Cao Tần, Hà Ly Mạc, Hà Phương Hoài, Huyền Thanh Lữ, Khang Lang, Lâm Hảo Khôi, Lê Ngọc Hồ, Long Ân, Mai Xuân Khánh, Miên Du Đà Lạt, Mường Giang, Nguyễn Gia Linh, Nguyễn Hữu Của, Nguyễn Thùy, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Sâm, Nhữ Đình Hùng, Phạm Quang Ngọc, Phan Xuân Sinh, Quang Tuấn, Sông Cửu, Thanh Nam, Thảo Chi, Thúy Sơn, Tô Thùy Yên, Trình Xuyên, Tuyết Sơn, Võ Ngọc Tây, Võ Quỳnh Uyển, Vũ Uyên Giang, Xuân Tước, Ý Yên.
Trong các tác-giả kể trên, có nhiều người đã thành-danh từ những ngày xa xưa.Tính đến Quyển 8 này, Nhóm Văn Hóa Pháp Việt của Võ Đức Trung đã giới-thiệu với độc-giả yêu thơ Việt-Nam tất cả 260 nhà thơ nam nữ thuộc mọi lứa tuổi hiện cư-ngụ/lưu-vong khắp nơi trên thế-giới, cũng như đóng góp vào kho tàng thi-ca/văn-hóa Việt-Nam một lượng ấn-phẩm đáng kể để giúp các nhà biên-khảo lịch-sử văn-học sau này có thêm một số tài-liệu phong-phú sẵn-sàng cho việc nghiên-cứu.Để khuyến-khích việc làm cần-thiết và hữu-ích nói trên của Nhóm Văn Hóa Pháp Việt, quý vị yêu thơ có thể yểm-trợ bằng cách gửi mua “Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Việt Nam Hải Ngoại, quyển 8” mỗi cuốn US$25.00 (kể cả cước-phí), gửi chi-phiếu (đừng gửi money order) đến địa-chỉ:

Văn Hóa (France Vietnam Culture)

1, Allée des Peupliers

59320 Hallennes Lez Haubourdin

France

Muốn liên-lạc bằng điện-thoại thì xin gọi số 0320448132

Email: vojl72@aol.comhttp://LeXuanNhuan.tripod.com/ThuongDe.htmlNo comments: