Friday, August 15, 2008

Thơ: HỒ CÔNG TÂM

Số phận Việt Nam Quốc Tự

Ngay Sài Gòn chẳng phải đâu xa
Tháp bẩy tầng cao cũng đập ra
Giáo Hội Quốc Doanh đồng lõa Đảng
Việt Nam Quốc Tự bán cho Chà !
Đất đai Giáo Hội còn ăn cướp,
Tài sản dân oan dễ bỏ qua ?!!!
Tham nhũng cửa quyền không thuốc chữa
Thôi rồi đất nước sắp tiêu ma !

March 23, 2008
Hồ Công Tâm

VIỆT TÂN LƯƠN LẸO

Việt Tân kêu gọi quyết canh tân,

Hàng ngũ ''phe ta'' phải hợp quần!

Những tưởng trái tim đầy nhiệt huyết,

Nào ngờ bụng dạ chứa toàn phân!

Đoàn viên đâu biết trò phi nghĩa,

Lãnh tụ chuyên làm chuyện bất nhân.

Thậm thụt đi về ôm gót giặc,

Miệng khoe yêu nước với thương dân!

Hồ Công Tâm

No comments: