Saturday, February 9, 2019

SƠN TRUNG * LÀNG NẤU RƯỢULÀNG NẤU RƯỢU

SƠN TRUNG

Tặng Trịnh Huy Trường và Quỳnh Hoa


Ngày xưa nguời Việt Nam được tư do nấu rượu.Rượu để cúng tế, lễ lạc, giao dich. Hôn nhân là phải có cau trầu và rượu.

Rựợu rất cần nhưng cũng rất hại. Người xưa có câu:

"Bỏ rượu làm nhà , bỏ trà tậu ruộng."

Ngày xưa ai cũng có thể nấu rượu,rượu để bán, hèm nuôi heo. Đến khi Pháp giành độc quyền rựợu, ai nấu rượu là bị tù, và gọi tội danh là là nấu rượu lậu.Vì vậy, người ta thù nhau, bỏ hèm vào ruộng rồi đi tố giác quan trên!

Ở Quảng Bình xưa, làng Tượng Sơn phủ Quảng Trạch chuyên nấu rượu, giao công việc bán rượu cho các cô gái trẻ, gánh hai vò rượu lớn đi vào các làng rao bán.

Các làng nấu rươu nổi danh là Rượu đế Gò Đen (Saigon), rưọu Hoà Long ( Bà Rịa),rưọu nếp Gò Đen (Long An)..Rượu Làng Vân được nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng thơm ngon trồng trên cánh đồng làng Vân Xá, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang với men rượu bí truyền của làng Vân. Xưa kia, rượu làng Vân còn là lễ vật để dâng lên vua chúa và thường xuyên được sử dụng trong những buổi yến tiệc ở chốn cung đình. Rượu Kim Long Quảng Trị

Các cô gái đẹp đi bán rượu đôi khi bị sách nhiễu:
Em là cô gái đồng trinh,
Em đi bán rưọu qua dinh ông nghè. 
Ông nghè sai lính ra đe,
Trăm lạy ông nghè em đã có con!

No comments: