Saturday, February 9, 2019

NGUYỄN TUÂN * VANG BÓNG MỘT THỜI

VANG BÓNG MỘT THỜI

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướngBước tới tìm kiếm
Vang bóng một thời là một tập truyện ngắn và tùy bút của nhà văn Nguyễn Tuân. Tác phẩm được nhà xuất bản Tân Dân xuất bản lần đầu tiên năm 1940[1].

Nội dung

Vang bóng một thời gồm 11 tùy bút hoặc truyện ngắn
 • Bữa rượu máu (hay Chém treo ngành)
 • Những chiếc ấm đất
 • Thả thơ
 • Đánh thơ
 • Hương cuội
 • Ngôi mả cũ
 • Chữ người tử tù
 • Ném bút chì
 • Chén trà trong sương sớm
 • Một cảnh thu muộn
 • Báo oán
 • Trên đỉnh non Tản

Xuất bản

Tác phẩm ban đầu được đăng trong mục "Vang và bóng một thời" trên tạp chí Tao Đàn vào năm 1939[2], sau đó nhà xuất bản Tân Dân in thành sách năm 1940. Tác phẩm được tái bản vào các năm 1943, 1945[3], 1951, 1962. Tính đến năm 1988 là lần xuất bản thứ sáu do nhà xuất bản Văn học ấn hành với 30 000 cuốn. [cần dẫn nguồn]
Năm 2010, nhà xuất bản Hội nhà văn kết hợp với gia đình Nguyễn Tuân tái bản Vang bóng một thời dưới dạng ấn bản đặc biệt, được in trên giấy dó, có đánh số thứ tự[4].
Khi in thành sách, ngay từ lần đầu tiên cho đến các bản in hiện thời, Vang bóng một thời có nhiều đoạn kiểm duyệt từ thời Pháp thuộc bị cắt bỏ. Những đoạn kiểm duyệt này ít thì một hai dòng, nhiều thì vài đoạn... Do đó khi in tác phẩm này trong bộ Việt Nam danh tác vào năm 2014, nhà sách Nhã Nam đã so sánh với văn bản trên tạp chí Tao Đàn để khôi phục lại những đoạn bị kiểm duyệt[2].

Đánh giá

Trong tác phẩm Nhà văn hiện đại, Vũ Ngọc Phan đánh giá
Vương Trí Nhàn thì nhận xét[5]

No comments: