Monday, February 11, 2019

Gia đình các Tù nhân lương tâm kêu cứu vì những dấu hiệu bất thường

Phan Kim Khánh (trái), Trần Hoàng Phúc (giữa), và ông Huỳnh Trương Ca (phải)

No comments: