Thursday, November 8, 2018

HUẾ, MỘT LỜI HẸN CHƯA THÀNHHUẾ, một lời hẹn chưa thành


Image result for SÔNG HƯƠNG
thơ TRẦN KIÊU BẠC

nhạc NGUYỄN HỮU TÂN


tiếng hát PHẠM THỊ CÚC VÀNG


(ngâm thơ mở đầu HỒNG VÂN)

Chưa về thăm được đâu Huế ơi
Huế của ai nào phải của tôi
Sắc tím Huế thương rơi vào mắt
Tôi gom tím lại nhớ một đời

Chưa về thăm được thơ trên nón
Không đủ che ngang cụm tóc thề

Trông chiếc eo thon đùa nghịch gió
Lòng buồn theo tiếng guốc ai đi
Chưa về thăm được Huế mưa rơi
Dốc Phú Cam xưa ướt tóc người

Nước xuống Kim Long như trôi ngược
Một trời Hương Thủy khóc chia phôi

Chưa về thăm được Huế mộng mơ
Tiếng sóng sông Hương dội xuống đó
Lắng caạu hiò Huế lòng ốt dột
Chạnh lòng lữ khách, lạnh lòng O
Nhớ lằm chưa về thăm Huế được
Đừng nghĩ tình quê hết mặn rồi
Mai mốt về ôm lòng đất Huế
Mượn Huế ai làm Huế của tôi...

No comments: