Saturday, August 11, 2018

DANH SÁCH VIỆT GIAN HẢI NGOẠI

Danh Sách Việt Gian Hải Ngoại

DANH SÁCH NẰM VÙNG TẠI HẢI NGOẠI
GIAO LƯU TỪ THIỆN – VỀ VN LÀM ĂN VỚI VIỆT CỘNG

***Lưu Ý: Danh Sách nầy được bổ túc cập nhựt vào 11-12-2011 sau khi vừa được chuyển nhận từ một thân hữu: Danh sách Mặt Trận tổ quốc VC nhiệm kỳ 2009-2014 do VC công khai hóa- Trong số 355 tên cò mồi nầy có một số ở Hải Ngoại và chúng tôi vừa bổ túc xong – Cũng như danh sách trước đây đều dựa vào các tài liệu do VC công khai hóa – Chứ không hề có chuyện CHỤP MŨ hay do thù oán cá nhân như đồng bọn NẰM VÙNG đã sợ hãi đổ thừa do CHỤP MŨ. Xin đính kèm tài liệu mới nhứt bên dưới ./ –
Mậu Thân 68
http://mauthan68hue.blogspot.com/

1/
Các tên bổ túc bởi Lê Bá Hùng có màu XANH.
2/
Có thêm những bổ túc ở dưới, trong phần Góp Ý của các người đọc.
3/
Có thêm nhiều chi tiết hơn tại tài liệu khá dài
DANH SÁCH VIT KIU, VIT GIAN V THAM D HI NGH DO CS VIT NAM NƯỚC NGOÀI T CHC TI VN NĂM 2009
http://kn2000thoisubinhluan.blogspot.ca/2010/02/danh-sach-viet-kieu-viet-gian-ve-tham.html

*****

PHÁP (FRANCE)

Bùi Ái
Bùi Trng Liu , GS Toán – ĐH Paris – Siêu Th VN 
Bùi Văn Tuyên , – Công ty BVT 

Ca Dao,  sinh sng ti Pháp, đã nhiu ln v VN nhưng cui cùng v chôn m thì b cm (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Cao Huy Thun-Pháp- T chc hi tho giáo dc cho VC- V tham d mi ĐH Vit Kiu VC. 
Châu Hu Ý , “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Đoàn Huy Liu , BS -Bng khen UBND /TP HCM-Tháng 2/2007 
Đoàn Kim Sơn-Pháp , TS K thut Hàng Không ENSMA. VC vinh danh đt 2005. 
Dương Nguyên Vũ , GS Bng khen UBND /TP HCM-Tháng 2/2007 
Dương Văn Qu , TS – Nước mm Vit Hương 
Hà Dương Tường 
H Tn Tài Louis , TS -Bng khen UBND /TP HCM-Tháng 2/2007 
Hoa Đng 
Hoàng Lan 
Lê Bá Đng, VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Lê Khc Vụ 
Lê Ngc Hương , BS. – Nantes, – Công ty New World Fashion PLC 
Lê Trn Thanh Kim Ngc , Ts.– T chc Aide AEVN. 
Lê Xuân Tho , KS. 
Lương Cn Liêm ·  Nguyn Thin Đo , nhạc sĩ,  VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”-2005. 
Lưu Th Nha
Mai Lân, con ca Nghè Chun, gc Nhatrang  (b túc tháng 10 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Michel H Tá Khanh , KS. 
Navia Nguyn , Nước mm Phú Quc 
Ngô Mnh Lân , GS.
Nguyn Cm Hà Rassachack , -Hi Pht t chùa Trúc Lâm. 
Nguyn Công Phú , TS.–VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Nguyn Đc Chí , KS
Nguyn Đình Thi-Pháp , Lm. -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Nguyn Gia Thiu , Công ty Đông Nam- B VC b tù ti buôn lu. 
Nguyn Hu Đông , -VK Pháp – Hin ng Mexico 
Nguyn Hu Thư , KS. 
Nguyn Ngc Quỳ , Cu HS-CVAn- Du hc Pháp 1963- Hi Đoàn Kết Vit Cng- Bài viết bôi bác Lm Trn Lc là bng chng.Tháng 3/2012. 
Nguyn Như Hà , Lut Gia 
Nguyn Quang Riu , TS  Thiên văn vt lý. –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
H Thiu Trị , Kiến trúc sư – Gc Rch Giá ( Con tim vi Tân Hòa). –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Nguyn Quý Đo , TS , VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. Mt trn tq VC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 298). 
Nguyn Thanh Phong 
Nguyn Th Th
Lê Dũng Tráng , TS. VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Nguyn Th Tú , Bng khen UBND /TP HCM-Tháng 2/2007 
Nguyn Văn Ký Thérèse , BS. 
Nguyn Vit Tú-Pháp- T chc Giao lưu VH FAVIC 
Nguyn Viết Ty , ch nhim t Đoàn Kết.
Phm Gia Huyên  
Phm Minh Hoàng v dy hc nhưng khi lên tiếng bt mãn thì b b tù (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Phm Ngc Tun , Ha Sĩ
Phm Trng Lut  
Thái Thanh Lư
Tô Quc Phú , KS.
Trn Công Trng , KS. Công ty Cenes 
Trn Thanh Vân , TS. VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Trn Th Quý – VK Marseille. 
Trn Th Sâm , 2011 
Trn Th Tuyết (Chng Mathilde) Pháp , Cu Trưng Vương 
Trn Th Nguyên , TS. – Công ty Techcom VN JSC-B VC kêu án tù. 
Trn Văn Khê-Pháp , Nhc sĩ –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Trn Văn Liêm , Ha Sĩ  
Trương Nguyn Trân Ts. -Pháp -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Uông Đi Hip, Công ty Maison Ségaro 
Võ Th Diu Hng 
Võ Th Diu Hng , Vietsciences 
Vũ Th Tuyết Aubry- Chi Hi Vit kiu Rhône-Lyon 
Vương Quang Thu


HÒA  LAN (HOLLAND) 
Trịnh Vĩnh Bình, năm 1976, tỵ nạn tại Hòa Lan thành ‘vua chả giò’, về đầu tư và cũng được VC rữa ráy sạch sẽ (bổ túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
 HOA KỲ (USA)
Bùi Chúc, t Quyên Di, làm vic ti UCLA và CSULB (b túc tháng 8 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Bùi Duy Tâm , BS , -SFO-USA 
Bùi Kiến Thành , -Chuyên viên tài chánh–VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Bùi Minh Đc , BS ,  VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Bùi Văn Chấn Charlie Nguyn (Chết 2005) 
Calvin Trn · Charlie Lý (San Jose) 
Cao Lương Thin , San José 
Carina Oanh Hoàng -Nam Cali – Royal Blue SGN 
Chung Hoàng Chương , GS -SFO 
Dương David, con của chủ nhân hãng giấy Cogido miền Nam là Dương Tài Thụ, Giám đốc California Waste Solutions về mở Vietnam Waste Solutions (Công Ty Xử Lý Chất Thải VN) ở Xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, đang bị VC Thành Hồ điều tra về tội gian lận (bổ túc tháng giêng năm 2015 do Lê Bá Hùng).
Đng Hùng Dũng , -Công ty TNHH Da vàng VN. 
Đng Xuân Nghĩa
Đinh Viết T
Đ Anh Thư , KS -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Đ Bá Phước , KS -Silicon Valley. 
Đ Đc Cường , TS -USA -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Đ Hu Tâm , TS -Irvine 
Đ Ngc Bích , TS -ĐH Yale 
Đ Vn Trn , Hi , VK San Jose 
Đc Âu , tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Elvis Phương  (b túc tháng 10 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Gia đình ‘Người KHÔNG HÈN’ Phm Duy (bc tháng 10 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
H Quang Đng· Ha Ngô-Hi VK San Jose 
H Văn Xuân Nhi Jr. , Cali 

Hoàng Duy Hùng, t Al Hoàng, Houston, tng ăn mng liên hoan Quc Khánh #62 ti Tàu cũng như v nước bưng bô VC  (b túc tháng 10 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Hoàng Ngc Phan , Bng khen UBND /TP HCM-Tháng 2/2007 
Hoàng Th Dung

Hoàng Thúc An ,  Công khai bênh vc và c võ Hi Ngoi tưởng nim TRNH CÔNG SƠN. (Tài liu vi Label “NamVungHoangThucAn” -4/2012. 
H-Hi Cindy , VK San Jose 
Hng Quang
Huy H David 
Huỳnh Louisa, từ Hoa kỳ đã về cộng tác với đài VTV 4 của VC tại Hà-nội trong 3 năm, rồi trở lại Seattle, Hoa kỳ. Y thị là con gái của Huỳnh Phước, cũng đang ngụ tại Seattle, email ctbaclieu41@gmail.com , cựu nhân viên trạm CIA Sài-gòn cho tới năm 1975 mà cũng từng đã bỏ chạy trốn VC (b túc tháng 5 năm 2016 do Lê Bá Hùng).
Huỳnh Mai Huynh , Thể tháo gia , Bng khen UBND /TP HCM-Tháng 2/2007 
Huynh T. Helen , Hi VK San Jose 
Huỳnh Tn Lê , QGHC Nam Cali – V Ngun 
Huỳnh Văn Trung , – Công ty Software BTM VN. 
Khánh Ly, người tình muôn thu ca Vit gian Trnh Công Sôn  (b túc tháng 9 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Kiu Quang Chn , BS , -Cali-USA 
Lâm-Hi Tony , VK San Jose 
Lê C Phách, t Du T Lê, v Vit Nam nhiu ln đ ráng in thơ  (b túc tháng 9 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Lê Hi Kenneth , San Jose 
Lê Khi , Houston , Hi viên ca Hi giao lưu t thin VC “s gi tình yêu”-5/2012. 
Lê Phước Hùng , TS – VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Lê Quang Bình , TS -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Lê Trinh Jaqueline , -Công ty Babi VN. 
Lê Trng Văn (Lê Văn) , San Diego,  Cu BBC-England 
Lê T Quc Thng , GS Toán – VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Lê T quc Thng- USA 
Lê Tun , BS –Orange County-Nam Cali- tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Lê Văn Chiêu , Cali 
Lê Văn Hướng , San José 
Lê Văn Ninh , Arlington-Texas,  Hi Ngh Vit Kiu VC 2009 
Lê Xuân Sơn , Cu QT C Chi 
Lưu Tha Chí (ĐL-PNN) , -Wash.DC 
Ngô Thanh Nhàn , TS -Chuyn hóa Vit Ng vào computer. –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Ngô Vĩnh Long , TS – Dy ĐH Bách Khoa Hà Ni. 
Nguyn Ái Vân , Ca Sĩ San Jose 
Nguyn Bang , Sui gia NTDũng , Chicago 
Nguyn Cao Kỳ , Chết ti Mã Lai năm 2011. 
Nguyn Chánh Khê
Nguyn Công Chánh , -SFO-USA 
Nguyn Đình Hoan , GS v m trường Trường Quc Tế Hà Ni b bt b tù năm 2006 (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Nguyn Elizabeth , TS  
Nguyn Ely Darlene  , Ngành Điêu Khc VN. 
Nguyn Hnh Phước
Nguyn Hu Liêm , LS -USA 09 
Nguyn Khoa, tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 

Nguyn Kim Thân , TS – Gc Houston USA 
Nguyn Minh Dũng , – Ngân Hàng Thế Gii 
Nguyn Minh Hiếu , Hi VK San Jose 
Nguyn M Linh , Wash. DC 
Nguyn Nam, Nguyn Kim và   Nguyn An thuc công ty Nexus Technologies,  xut cng hàng quc cm v VN, b x trên 100 năm tù ti M (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Nguyn Ngc Danh , Hi chuyên gia M-Vesak 2008. 
Nguyn Ngc M
Nguyn Ngc Phú , BS 
Nguyễn Thanh Hà- Philadelphia- Đu tư Trung tâm vin thông Chu Lai VN. 
Nguyn Th Hoàng Bc , GS 
Nguyn Th Thanh Bình , Denver USA 
Nguyn Thnh , tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Nguyn Thuyết Phong , TS –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Nguyn Trí Hiếu , TS -Cali Bank-USA 
Nguyn Trng Bình , TS TT Nghiên Cu Phát trin PFIZER Cali-USA.- MTTQVC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 296). 
Nguyn Văn Sơn , TS – IBM VN. 
Nguyn Võ Nghiêm Minh , – Đo din Mùa Len Trâu 
Nguyn Xuân Hoàng , Cali 
Nguyn Ý Đc , BS Texas USA – Hi Ngh Vit Kiu VC 2009 
Nht Thùy , tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Phm Đc Trung Kiên , Thc Sĩ -Giám Đc Qu GD VEF- VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Phm Đc Trung Kiên , TS – USA 
Phan Anh Tài
Phan Anh Tun (Tun Phan) , Seattle 
Phan Mnh Lương
Phan Minh Khôi , – CitiBank Texas 
Phùng Tu Châu , Nam California không phi là Lut sư (Lawyer) ch là Lc S Tòa HGRQ M Tho trước 1975- Y th lên mt công khai cùng vi Đinh Viết T ca ngi H Chí Minh t khi Phùng Quang Thanh (h hàng ca nó) lên làm B Trưởng QP Vit Cng. 
Phương Lê Peter , – Bán Microsoft cho VC 
Quách Hưng Tòng , Bng khen UBND /TP HCM-Tháng 2/2007 
Quỳnh Kiu (Đinh Th T-Quỳnh) , BS -Cali-VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
T Th Ngc Nhung
T Văn Tài , Dy hc VN- V phe VC trong v án đòi giao Nguyn Tn Vinh cho VC. 
Thích Giác Nhiên , -Houston 

Thích Mãn Giác (Chết) 
Thích Nguyên Hnh
Trn (Văn) Trường, treo c VC ti Bolsa, v đu tư ri b VC ra ráy sch s phi v M li (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Trn Công Ngh , LM , ch biên trang nhà VietCatholic News v VN nhưng b VC cm vô (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Trn- Hi Quinn , VK San Jose 
Trn Hùng , -Hi VK San Jose 

Trn Hu Dũng , Ohio 
Trn Ly Băng , Houston USA- Giao lưu T Thin vi VC-Hi trưởng sáng lp Hi “s gi tình yêu”(Messengers Of Love)- t công khai vào Tháng 5/2012. 
Trn Quang Diu , Tuyên vn VC công khai tôn th TRNH CÔNG SƠN (Tài liu Label “NamVungTranQuangDieu”- 4/2012 
Trn Tin Khanh , TS 
Trn Trung Phương (ĐL-PNN) , -USA 
Trần Văn Sơn, gốc Hải quân, cựu dân biểu đơn vị Khánh Hòa, qua đời năm 2016 (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Trnh Vit Trung , Virginia-USA. 
Trnh Xuân Thun , TS – Đào to Ngành Thiên Văn cho VC. –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 

Trung Dung , V.Home Group-USA-VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Trung Dương David , Bng khen UBND /TP HCM-Tháng 2/2007 
Trương Kim Anh , Cty hi sn Texas-c vn B Tư Pháp Hoa Kỳ – Mt trn t quc VC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 295). 
Trương Nguyện Thành, giáo sư tại Đại học Utah, Mỹ, mò về nước xin bưng bô làm Khoa Trưởng ĐH Hoa Sen nhưng đã bị chúng đuổi về trong tháng 5 năm 2018 vì tranh dành phe phái.
T Công Phng, tng v Vit Nam nhiu ln (2008 và 2013) đ ráng t chc k nim nhc ca đương s  (b túc tháng 9 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Uyên Nguyn , – Nam Cali-WebOneVN 
Victor Wang , Hi VK San Jose 

Vĩnh Ho , Houston 
Võ Bích , Liên-Hi VK San Jose 
Võ Kim Sơn-Bolsa , GS
Võ Văn Ti , TS –USA- Qu giáo dc VN VEF. –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Vũ Đc Vượng , San Jose -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Vũ Mnh Huỳnh , Hóa học gia 
Vũ Ngc Trác , LS Hi VK San Jose 
Vũ Quang Vit
Vũ Thành An, từng sáng tác loại “Bài Không Tên”, từng làm điềm chỉ viên GIẾT hại bao đồng ngục trong Trại Tù VC, về bưng bô cho VC ngày 28 tháng 7 năm 2017.
Vũ Trn Harold 

 ÚC CHÂU (AUSTRALIA)
Đng Thu Dung , BS , – Sydney- tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Đng Văn Hin , – VESAK08-Australia 
Đoàn Th Thanh Tâm , -Melbourne
H Lê Khoa, Chng Bs.Cúc – Melbourne 
Hoàng Nguyên Nhun , -Sydney 
Hoàng Peter , -Sydney- tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Huỳnh Văn Bé , – Bng khen UBND Tph. HCM-Tháng 2/2007 
Jimmy Phạm- Úc , – T Thin VC 
Lâm Như Tng , TS -Sydney 

Lê Văn Hiếu, (sinh năm 1954 tại Quảng Trị), vượt biển năm 1977 tới thẳng Úc, là Toàn quyền tiểu bang Nam Úc từ tháng 9 năm 2014, với nhiệm kỳ 5 năm, đã về bưng bô cho VC vào tháng 6 năm 2016 (b túc tháng 6 năm 2016 do Lê Bá Hùng).
Lê Văn Inh , Sydney- Trưởng đoàn bóng bàn v VN tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM.
Mai Xuân Hng , -Sydney- tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Nguyn Bích Thy· Trn Đt Duy-Úc 

Nguyễn Hưng Quc (Nguyn Ngc Tun) 
Nguyn Hu Ba

Nguyn M
Nguyn Ngc Hương , BS -Springvale 
Nguyn Ngc Mỹ , – Công ty Nguyn’s Brothers VN. –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Nguyn Quc Vng
Nguyn Sang , Cu Ngh Viên -Melbourne- Bí mt tiếp đón Trn Bch Đng du lch Úc Châu – Móc ni VC đưa công nhân, du hc trá hình sang Úc. 
Nguyn Thanh Ngh , -Adelaide- tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Nguyn Th Quý, Khoa học gia  
Nguyn Th Thu Cúc , BS – Melbourne 
Nguyn Trung Trc , Thc Sĩ kinh tế (sau ly Trnh Vĩnh Trinh, em gái Trnh Công Sơn)  Úc v đu tư, b VC x 5 năm tù (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Nguyn Văn Hiếu , -Melbourne 
Nguyn Văn Tun, TSYK Sydney- VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Nguyn Xuân Châu Anthony  KS , – Úc- V VN m công ty Keppel Bason. 
Nguyn Xuân Thu , – Melbourne- Theo VC t trong tri ci to – Dy hc VN móc ni du hc. 
Phm Th Khánh
Phm Văn Lưu , TS -Melbourne Úc-(* Bênh vc Th Nhân ch trương không treo c VNCH đi hi 2012 Paris.) 
Phm Văn Minh , -Sydney 
Phan Văn Danh ,  Hi Doanh Gia VK Úc 
Phan Văn Giưỡng , -St Albans- Dy hc VN móc ni du hc sang Úc. 
Tâm Đàn , GS
Thích Minh Tâm
Thích Phước Huệ , -VESAK , -Sydney 
Thích Phước Tn , -Melbourne 
Thích Qung Ba , -Canberra 
Trn Bá Phúc , Mt Trn TQVC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 305)- CT Hi Doanh Gia VKVC Úc 
Trn Bình Nam , -Sydney Úc-VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Trn Kit , -Sydney- tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Trn Quỳnh
Trn Thanh Nhơn , BS -Melbourne 
Trn Thế Hin , BS -Sydney- tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM.
Trn Vincent , -Sydney- tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Trn Xuyên , -Sydney- tham gia “Mng Xuân Dâng Đng Tết Nhâm Thìn 2012”-Bóng bàn hn hp KTS 3 ti TP/HCM. 
Trương Minh Hòa , – Perth-Úc – Bí mt nhn bng khen ca TĐS VC Canberra. 
Trương Quc Vit ,  TGĐ mt Công Ty Bình Thun -T khai 5/2012. 
Văn Công Phú , –Darwin- Vườn xoài xut cng VN. 
Võ Hu Tun , -Đa c 


 GIA NÃ ĐẠI (CANADA)
Đ Trc Bng , – CT/Hi Hu ngh VK Canada. 
Đ Trng Ngc , Nghệ nhân  
Dương Cm Đng Thái Sơn , –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Giang Tú Bình , -CT/Tp đoàn H&H VN- Missisauga Canada. 
Ha Văn Hào , Công ty Kiến Phát. 
Huỳnh Hu Tuệ , TS -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Huỳnh Minh Liang ,  Công ty Thy sn Trường Giang VN. 
La Trn Cm Linh , Phi công ph ATR 72 Air VN. 
Lê Quc Sính , GS – Montreal Canada. 
Lương Văn Hy , TS  –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Ngô Quc Khương , V VN kinh doanh b VC cướp nhà –Phát hin Tháng 1/2012. 
Nguyen Andrew , – VC chính thc ca ngi trên web Vit kiu ca VC Tháng 3/2011. 
Nguyn Bình
Nguyn Đài Trang , TS – Trường Centennial Toronto- Hi Kinh Tài Vit Kiu VC (Doanh nhân) Canada- Đi din VKVC Canada ăn Tết Nhâm Thìn trong tòa ĐS Vit Cng Ottawa 14-1-2012.
Nguyn Hi , TS – D án Asia Link VN. 
Nguyn Hoài Bc
Nguyn Quc Bình , TS – VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Nguyn Tăng Tri , Nha Sĩ – V VN làm ăn vi VC – Phát hin Tháng 1/2012. 
Nguyn Thành Mỹ , Công ty American Dye Source Canada- MT t quc VC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 303). 
Nguyn Thành Mỹ , Công ty hóa cht M Lan. 
Nguyn Tina , Chuyên Phim Qung Cáo 
Nhâm Tài Phúc , Công ty Good Luck. 
Phm Gia Thụ , TS -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Phm Văn Thành , – CT/Hi Doanh nhân VK- Canada. 
Phan Thành , – CT HHNVNONN- VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Phùng Kim Vy , -CLB Doanh nhân – Canada. 
Trn Th Lương , CT Công ty LMD. Phó CT/Hi Doanh nhân VK Toronto. 
Vũ Trường Kỳ, t Trường Kỳ, v Vit Nam nhiu ln và có hùn m quán cà-phê Sài-gòn, mt năm 2009 (b túc tháng 9 năm 2014 do Lê Bá Hùng).

TÂN TÂY LAN (NEW ZEALAND)
Hà Thủy Nguyên –Cty Hà Thủy Nguyên- Tân Tây Lan- MT tổ quốc VC nhiệm kỳ 2009-2014 (số tt 304).

BỈ (BELGIUM)
Bùi Kim Hải , BS
Đặng Vũ Thiên Thanh
Hoàng Anh Dũng , BS -VC vinh danh “Nước Việt”-2006 
Nguyễn Đăng Hưng , TS  –VC vinh danh gọi là “Mùa chim về tổ”-2004. 
Nguyễn Huỳnh Mai


THÁI LAN & KAMPUCHIA & LÀO
Cao Văn San- Hội VN Tỉnh Sakon Nakhon Thailand –MT tổ quốc VC nhiệm kỳ 2009-2014 (số tt 306). 
Châu Văn Chi- Hội hữu nghị VC Cambodia- MT tổ quốc VC nhiệm kỳ 2009-2014 (số tt 297). 
Hoàng Văn Diểu-Hội VN Lào- MT tổ quốc VC nhiệm kỳ 2009-2014 (số tt 299).
Lê Văn Dinh  
THỤY ĐIỂN & ĐAN MẠCH (SWEDEN & DENMARK)
Dương Văn Thành , Họa sĩ – Thụy Điển -VC vinh danh “Nước Việt”-2006.
Ngô Xuân Thanh , – Việt kiều Đan Mạch – MT tổ quốc VC nhiệm kỳ 2009-2014 (số tt 310).
Nguyễn Bá Thuần , Đan Mạch 


THỤY SĨ  (SWITZERLAND)
Cao Thanh Huyn Ballmer , – Th/Sĩ -Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 
Hoàng Sơn , – Th/Sĩ -Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 

Hoàng Văn Khn
Lương Văn M Thin , -Th/Sĩ-Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 
Lưu Trí Din , Th/Sĩ -Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 
Ngc Dung Moser , -Th/Sĩ -Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 
Nguyn Đc An , -Bng khen UBND Tph.HCM-Tháng 2/2007 

Nguyn Duy Thng , -Th/Sĩ -Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 
Nguyn Thành Trung , -Th/Sĩ -Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 
Nguyn Thnh Cường , -Th/Sĩ -Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 
Nguyn Văn Khi , – Th/Sĩ -Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 
Nguyn Văn Lam , – Th/Sĩ -Đi S VC Hoàng Văn Nhã Vinh danh 11 “VK Tiêu biu 2010” –Ngày 18-12-2010 
Phm Gia Thng , – Công ty TNHH VN. 
Phm Kim Nam , – Chuyên viên Ngân Hàng VN. 

Trn Minh Tâm , TS -Thy Sĩ -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
T Kiến L , GS
Vũ Gin , -Th/Sĩ –Chuyên viên Chng khoán Ngân hàng. –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 

ĐỨC (GERMANY)
Beckman-Germ Thơ , – Bng khen UBND Tp.HCM-Tháng 2/2007 
Bùi Th Thu Minh Mayer
Đỗ Trường, nhà báo, về Hà-nội Tết Ất-mùi 2015 và khi vô sài-gòn thì bị chận và trục xuất về lại Đức  (b túc tháng 4 năm 2015 do Lê Bá Hùng).

Lê Duy Nhn  
Lê Ngc Minh , TS – Bng khen UBND Tp.HCM-Tháng 2/2007 
Lê Nam Sơn tức Sông Lô, về Sài-gòn ăn Tết Ất-mùi 2105 thì bị chận và trục xuất về lại Đức  (bổ túc tháng 4 năm 2015 do Lê Bá Hùng)..
Lê Trng Phi , BS -Chuyên khoa Tim. 
Lê Văn Tâm , TS 
Nguyn Lương Dũng  TS – VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Nguyn Thanh Lâm , – Công ty Vieteuro VN. 
Nguyn Th Mùi , – Berlin- Công ty Thái Bình Dương VN. 
Nguyn Th M Hnh , – CT Hi h tr ph n VN Germany. – MT t quc VC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 300). 
Nguyn Văn Hin , – Berlin- Công ty Đng Xuân VN. 
Nhâm Như Phương , – Phó CT thường trc Hi Hà Ni Đc (Hi viên: 280 gia đình)- Đem tin quyên góp v Hà Ni giúp VC- Tháng 12/2011.
Phm Minh Hi
Phm Th Dung
Phan Hoàng Đông , – Bằng khen UBND Tp.HCM-Tháng 2/2007 
Thái Kim Lan , TS -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 

Thích Hnh Tn
Thích Như Đin
Tô Thanh Bình TS
 ANH (ENGLAND)
Hoàng Văn Lộc , Phó CT Hội Người VN ở Anh-England – MT tổ quốc VC nhiệm kỳ 2009-2014 (số tt302). 
Ngô Quốc Phương -BBC Luân Đôn
Nguyễn Giang ,  – Việt Ngữ BBC Luân Đôn 
Nguyễn Đức Thành- England

Phạm Minh Nam- Anh- CT Tập đoàn New World Fashion PLC VN. 

NHỰT (JAPAN)
Bùi Thăng Long
Đng Lương Mô , TS -Thiết kế Computer. –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 

H Tú Bo
Hng Lê Th, GS Tng Thư Ký t chc BEHEITO , lp blog “Người Lót Gch”, rt cuc b VC bt như thường khi dám ch trich chúng (bc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Huỳnh Mùi TS , theo CS, thành viên BEHEITO,  Hiu Trưởng trường Công Ngh Thăng Long (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng)
Huỳnh Trí Chánh , TS Ngư Nghiệp (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Lê Văn Tâm , – Cty Vinaseiko- Tng Hi Người VN ti Nht- MT t quc VC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 307).
Nguyn An Trung, sang Nht năm 1960, cm đu nhóm sinh viên theo CS là “BEHEITO”, v m và làm  Tng Giám Đc Saigon Auto, rt cuc được VC ra ráy sch s phi đem v qua Úc đnh cư (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Nguyễn Chánh Khê , TS – Chuyên viên Photocopy–VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Nguyn Trí Dũng , TS – VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005-Công ty Minh Trân VN. 

Nguyn Văn Chuyn , TS  -VC vinh danh “Nước Vit”-2006 
Nguyn Vĩnh Trường , KS du hc Nht Bn năm 1972, v VN m trường Nht Ng Sakura Sài Gòn năm 1989 (b túc tháng 12 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Trn Văn Th , -Chuyên viên Kinh tế. –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
 ĐÔNG ÂU (EASTERN  EUROPE
Bùi Văn H , Nga 
Đ Xuân Hoàng , Phó Ch tch Hi Người Vit Nam ti Liên bang Nga- MT t quc VC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 301).
H Chí Hưng , Ba-lan 
Hoàng Đình Thng , – CT Hi Vit Kiu VC Tip Khc-Czech-MT t quc VC nhim Kỳ 2009-2014 (s tt 309). 
Hoàng Văn Vinh , Nga 
Lê Phi Phi , Nhc Trưởng – Macedonia. –VC vinh danh gi là “Mùa chim v t”-2004. 
Lê Thanh Bình , Ba-lan  
Lê Thiết Hùng , Ba-lan  
Lê Văn Mng , TS – Ba-lan  
Nguyn Hu Nhim , – Slovakia 
Nguyn Lân Tut Nhc sĩ – Nga- VC vinh danh gi là “Nhng s gi Lc Hng”- 2005. 
Nguyn Quc Cường , Ba-lan  
Nguyn Văn Thái , – Ch tch Hi Vit Kiu VC Ba-lan –MT t quc VC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 308). 
Nguyn Xuân Nhung , TS -Ba Lan 2011 
Phm Văn Đip, t Nga v, b cm vô khi v ti Hà ni (b túc tháng 10 năm 2014 do Lê Bá Hùng).
Phan Bích Thin , – CT Hi ph n Vit Kiu VC Hungary – MT t quc VC nhim kỳ 2009-2014 (s tt 311). 
Trn Th Mùi , – Slovakia 
Vũ Th Thư , Tiệp 
*****
Mời đọc thêm (b túc tháng 7 năm 2017 do Lê Bá Hùng).
Tiết Lộ Danh Sách Việt Cộng Nằm Vùng Ở Hải Ngoại (Nghê Lữ)
https://www.youtube.com/watch?v=4p7Gy_4L-64

No comments: