Sunday, August 12, 2018

Đại học Tham Nhũng


1/ Giới thiệu: 

Ngày 2/8/2018, Đại Học QG Hà Nội công bố chương trình thạc sĩ “chống tham nhũng” đầu tiên của Việt Nam. Nhận thấy việc học thạc sĩ “chống tham nhũng” không đáp ứng đòi hỏi bức xúc của nhân dân về tham nhũng hiện tràn lan còn hơn lụt lội, một số người có “tâm huyết” với tham nhũng tại Việt nam đã cộng tác mở một Đại Học THAM NHŨNG (ĐHTN). Đây là đại học đầu tiên và có một không hai trên thế giới chuyên giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về tham nhũng.

2/ Cơ sở: 

Cơ sở hoành tráng chính của đại học THAM NHŨNG được đặt ngay tại Hoàng Văn Thụ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ngoài ra ở mọi tỉnh thành trong cả nước đều có khu trường sở, phân hiệu, phòng thí nghiệm, thư viện riêng của ĐHTN. Tóm lại cơ sở ĐHTN không những đại học lớn nhất trong nước VN mà của cả thế giới. 

3/ Các khoa: 

Hiện nay trường 4 khoa chính và nhiều khoa phụ. 

- Khoa “Lò Học”: 

Trưởng Khoa: TS. Lò Văn Lú ( Tổng Lò ), mục đích học tập, nghiên cứu các lò củi đúng tiêu chuẩn Trung quốc, các loại củi… Tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng “cử nhân Lò”. 

Khoa được chia ra các bộ môn: 

- Bộ môn lò. 

- Bộ môn củi khô. 

- Bộ môn củi xanh. 

- Bộ môn củi phe ta. 

- Bộ môn củi đầu thú. 

- Khoa "Đầy Tớ Học" : 

Trưởng Khoa: TS. Đại Văn Cu (Đại Q), học tập cách làm đầy tớ nhưng hét ra lửa, đủ tiền xây biệt phủ, sống xa hoa…, cấp bằng cử nhân “đầy tớ”. 

Các bộ môn: 

- Bộ môn đầy tớ. 

- Bộ môn “tự tử trong đồn” 

- Bộ môn “phong bì”. 

- Bộ môn rình rập, đóng chốt. 

- Bộ môn "kiểm tra". 

- Khoa “Hút Học”. 

Trưởng Khoa TS. Phúc Văn Niểng, học các hút mọi thứ sao cho có nhiều tiền…, cấp bằng cử nhân “Hút”. 

Các bộ môn: 

- Bộ môn “Hút dầu khí” 

- Bộ môn “Hút Đất” 

- Bộ môn “Hút Phôn”. 

Còn rất nhiều bộ môn hút khác sẽ được thông báo sau.

- Khoa “Gật Học”. 

Trưởng Khoa: TS. Loè Thị Loẹt, học tập cách gật sao có hiệu quả nhất, có tiền nhiều nhất,..., cấp bằng cử nhân “Gật”. 

Các bộ môn: 

- Bộ môn “Gật bốn phương, tám hướng”. 

- Bộ môn “Công đực múa” (còn gọi bộ môn “Trình diễn diêm dúa” ). 

- Bộ môn “ Thông qua cho xong”. 

ĐHTN còn có các khoa khác như: 

Khoa "Người Tử Tế". Khoa Trưởng: TSKS Đồng văn Ếch (đc X) 

Khoa "Hạ cánh an toàn". Khoa Trưởng tạm thời: Vỏ Kim Cu. 

Khoa "Bắt cóc, đầu thú". Khoa Trưởng TS. Tô văn Chén. 
… 

4/ Tuyển sinh: 

- Học viên trong nước: không cần tốt ngiệp phổ thông, chỉ cần thẻ đảng viên đảng CSVN. 

- Học viên nước ngoài: chỉ nhận các sinh viên từ các nước cộng sản hoặc các nước độc tài, độc đảng. Không nhận học viên từ Mỹ, Úc, Canada, Âu châu… 

5/ Sau đại học: 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, sinh viên có thể học thêm để lấy bằng Thạc sĩ Tham Nhũng hoặc Tiến sĩ Tham Nhũng. 

Với bằng cấp cao nhất, sinh viên ra trường có thể vừa hăng hái cổ súy chống tham nhũng một cách kic̣h liệt nhất mà vẫn đầy đủ tiền bạc xây biệt phủ, mở tài khoản trương mục nhà bank nước ngoài, đưa con lên thuyền đi du học các xứ tư bản dãy chết... Khi đất nước có tai biến sinh viên tốt nghiệp đủ tài phù phép bay ra nước ngoài tiếp tục sống thoải mái. Một nghệ thuật cao cấp thuộc đỉnh cao trí tuệ về tham nhũng của đại học THAM NHŨNG. 

6/ Liên hệ: 

Mọi thắc mắc về các khoa xin liên lạc trực tiếp với ngài quyền hiệu trưởng ĐHTN: 

Đồng chí Đinh La Thăng 

Nguyên Ủy viên BCT TW ĐCSVN 

Địa chỉ: Nhà Nghỉ Mát B14. 

Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. 

Khi đi liên hệ nhớ mang theo phong bì và đọc lại điều lệ “Thủ tục đầu tiên” của Đảng. 


No comments: