Tuesday, July 10, 2018

Cái "khu đặc biệt" của đảng đã hiện cục phân Tàu

CTV Danlambao - "Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc." Đó là tuyên bố của Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng KH-ĐT về nội dung của dự luật Đặc Khu. Chỉ gần 1 tháng sau, ba cái khu đặc biệt của đảng đã lộ hàng và lộ mùi rõ rệt với đề xuất của Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: "tiếp tục đề xuất Chính phủ hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc." 

Nguyễn Đức Long đã kiến nghị thông qua chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc (Quảng Yên). Chi phí thực hiện dự án này là 6.940 tỉ đồng, diện tích 1.192,9 ha với thời hạn thực hiện 50 năm (và có thể là 99 năm khi đảng cho đây là "trường hợp đặc biệt). 

Kế đến Nguyễn Đức Long cũng yêu cầu chính phủ tiến hành gấp Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái (Việt) - Đông Hưng (Tàu). Khu này nằm ở phường Hải Hòa thuộc Tp Móng Cái với diện tích của dự án là 1.360 ha. Dự án này có chi phí là 15.000 tỷ đồng với 100% vốn đầu tư chủ yếu là của Tàu cộng. 

Để thực hiện 2 dự án này, Nguyễn Đức Long đề nghị sớm hoàn thiện dự án luật đặc khu để trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 theo đúng kế hoạch

Lý do Nguyễn Đức Long nóng lòng về việc thông qua dự luật Đặc khu là vì Quảng Ninh thuộc vào khu Vân Đồn và hiện nay nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng, nhất là sân bay quốc tế Vân Đồn đã được khởi công xây dựng. 

Có nghĩa là luật về đặc khu chưa được chính thức thông qua nhưng đặc khu Vân Đồn đã từng bước hình thành, và trong luật thì không có chữ Trung Quốc nào nhưng đặc khu thì đầy rẫy Tàu cộng. 

Do đó, "đặc khu" chỉ là một thứ "ván đã đóng thuyền". Chủ trương lớn của đảng là giao 3 vị trí chiến lược cho giặc trong 99 năm đã được tiến hành. Và luật đặc khu chỉ là để "luật hoá" cho những giao kèo cho Tàu cộng mướn đất 99 năm.

04.07.2018

No comments: