Thursday, July 12, 2018

Bộ chính trị kỷ luật ông Trương Minh Tuấn

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn, ảnh minh họa chụp trước đây.
 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn, ảnh minh họa chụp trước đây.
AFP

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Việt Nam đương nhiệm, ông Trương Minh Tuấn, bị Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Truyền thông trong nước loan tin này ngày 12 tháng 7 năm 2018.
Bộ Chính trị cũng đã thông báo trong ngày 12 tháng 7, ngoài việc kỷ luật Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, người tiền nhiệm, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son cũng bị xem xét kỷ luật đảng.
Theo quyết định kỷ luật của Bộ chính trị, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã vi phạm rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản Nhà nước, gây ảnh hưởng hoạt động và quá trình cổ phần Tổng Công ty Mobifone, để một số lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông vi phạm nghiêm trọng trong nguyên tắc làm việc.
Cũng theo Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam thì những vi phạm của Ban Cán sự đảng làm ảnh hưởng đến đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội.
Đối với riêng cá nhân ông Trương Minh Tuấn, Bộ chính trị cho rằng ông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo khi thực hiện dự án, ký quyết định phê duyệt dự án trái quy định, trong đó có văn bản không thuộc nhiệm vụ được giao.
Theo thủ tục thì chính phủ Hà Nội sẽ tiến hành xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn; như thế ông sẽ khó tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông.
Trước đó, hôm 10 tháng 7, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 liên quan vụ công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG.
Cũng trong cùng thời điểm, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Theo Bộ chính trị, ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy chế làm việc, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, trực tiếp quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định.
Ngoài ra, ông Son cũng đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản dự án trái quy định, không đúng nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án.

No comments: