Thursday, June 28, 2018

Tuyên bố ‘lắng nghe dân’ nhưng không cho trưng cầu dân ý

RFA
2018-06-27
Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ VN ông Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ VN ông Nguyễn Xuân Phúc.
AFP

No comments: