Thursday, June 14, 2018


 S.O.S. ** GỞI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VN , GỞI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG TỰ DO , DÂN CHỦ , NHÂN QUYỀN 
 Lisa Phạm , Emily Page , 
 
Anh Chi , Mã Tiểu Linh , Hòa Thượng Thích Thông Lai , Thủ Tướng Đào Minh Quân , Các Chủ Quản Các TÔN GIÁO , Các Chánh Phó Xứ Thiên Chúa Giáo , Các Vị Trụ Trì các Chùa Phật Giáo , Đền Đài Cao Đài , Hòa Hảo ..v..v.. ) :-- Thiết nghĩ , xưa kia , 4.000 năm trước , 6.000 năm trước , 8.000 năm trước , 10.000 năm trước thì các Miển Đất Đai ở Miền Nam Trung Quốc , từ phiá Nam Sông Dương Tử trở xuống như Quảng Đông , Quảng Tây , Vân Nam , Hồng Kông , Đài Loan , Macau , Phúc Kiến , Quảng Châu ... là thuộc quyền sở hữu làm chủ của các Bộ Tộc Người Việt , Bách Việt như Tây Việt , Nam Việt , Hồng Việt , Lạc Việt ... Vì vậy , chúng ta phải Đánh Phá Trung Quốc , Tàu Chệt , Hán Chệt để lấy lại , chiếm lại , đòi lại các Miền đất đai đó và bắt Hán Chệt , Tàu Chệt phải làm tôi , làm mọi , làm nô lệ phục vụ cho chúng ta thì mới là PHẢI , PHẢI !!! - Đằng này , dưới sự dẫn dắt , nhồi sọ , dạy dỗ , giáo duc của các nhà Lãnh Tụ , Lãnh Đạo Cộng Sản Miền Bắc như Hồ Chí Minh ( mà rất nhiều người gọi là Hồ Chó Ma , Hồ Chó Má ; Thật sự thì HCM thứ nhất đã chết năm 1932 , sau đó là HCM thứ hai , tức là Hồ Quang = Hồ Tập Chương , Hán Chệt , Tàu Chệt do Mao Trạch Đông dựng nên , cài vào hàng ngũ Cộng Sản Việt Nam để lãnh đạo , chỉ huy , điều khiển ngui Việt và bắt buộc Dân Tộc VN lam no le , phuc vu , phuc dich cho Han Chet , Tau Chet ...

*** TRONG CAC CUOC CACH MANG , TRANH DAU HIEN GIO TAI VN , CHUNG TOI DE NGHI RANG NHAN DAN va Cac CHIEN SI TU DO DAN CHU hay BAO VAY , PHONG TOA KIN NGHET TOA NHA QUOC HOI CSVN o tai HA-NOI TRONG NHIEU NGAY , NGAN CHAN CAC DUONG SA DAN VAO , CHAY DEN TOA NHA QUOC HOI CSVN , NGAN CHAN , KHONG DE CHO CAC DAI BIEU , DAN BIEU CSVN VAO TroG TOA NHA QUOC HOI de ma HOI HOP , BAN THAO hoac TUYEN BO QUYET NGHI , NGHI DINH , DIEU KHOAN , DU LUAT hay LUAT LE , LUAT PHAP QUY QUYET , MA QUAI NAO ... ** QUANG , LIENG , NEM cac BOM XANG VAO TOA NHA , DOT PHA , DAP PHA , PHA NAT , PHA SAP TOA NHA QUOC HOI CSVN ... DOT PHA , DAP PHA TOA NHA cua Tong Bi Thu CSVN , TOA NHA cua THU TUONG CSVN , TOA NHA cua CHU TICH CSVN , va cac CO SO khac cua CSVN *** BAT TUAN , KHONG NGHE THEO cac luat le va Loi Keu Goi cua CSVN ........*Duong Thi Minh Hong - TongT. Khanh Trang - Phan T, Thanh Ngan - NG. Thi Bich Phuong - Doan Thi Linh Khoa .... 

No comments: