Thursday, June 28, 2018

Biểu tình tại Việt Nam chống CSVN bán nước cho Trung Cộng qua “Đặc Khu Kinh Tế”

Đảng Cộng Sản Việt nam CÔNG KHAI bán nước dưới danh nghĩa “Đặc Khu Kinh Tế” đã làm cho toàn dân trong và ngoài nước phẫn nộ. Thật ra chúng đã âm thầm từng bước bán giang sơn tổ quốc cho Tàu Cộng qua những hiệp ước, hiệp định chúng âm thầm ký kết, nên người dân trong nước bị bưng tai bịt mắt. Nay chúng hợp thức hóa bằng cách cho ra quốc hội bù nhìn biểu quyết….
Người Việt Trong và ngoài nước đứng lên phản đối, đòi đảng CSVN phải từ chức vì họ là “bọn bán nước” . Những đoạn video dườu đây cho thấy “sức mạnh của người dân”No comments: