Sunday, July 9, 2017

GS. PHẠM ĐƯC LIÊN * HỌC SINH VIỆT NAM

Học sinh Việt Nam và PISA Test
Phạm Đức Liên, EdD.
Former Professor, Central Piermont Community College
  1. Dẫn Nhập:
“Today is Technology.
Technology is built on Math, Science, and Engineering
Technology wins every time.”
1.    Thế giới hôm nay là kỹ thuật – mà nền tảng của kỹ thuật là Toán, Khoa Học, và Cơ Khí – và kỹ thuật (nói chung là STEM = Science, Technology, Engineering, Maths) thì chủ động ở bất cứ thời đại nào. Kỹ thuật vạn tuế, vạn vạn tuế.
2.    Chỉ có STEM (khoa học, kỹ thuật) mới phát minh, sáng tạo. Điển hình là những bắng sáng chế (patents) được kỹ nghệ ứng dụng và tung ra những sản phẩm (LED, iPad, cellphones của Apple, Samsung …) đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế quốc gia sở tại và cho văn minh tiến bộ nhân loại. Cụ thể là những khoa học gia, những nhà kỹ thuật, kỹ sư của Mỹ - chỉ chiếm dưới 5% dân số - nhưng đã đóng góp hàng năm gần 60% tổng sản lượng nội địa GDP của Mỹ: $15.9 tril, per capita GDP: $50,700 (so với South Korea: $1.6 tril, $32,000; Thailand: $663 bil, $10,300; Vietnam: $326 bil, $3,600; China: $12.6 tril, $9,300; Singapore: $332 bil, $61,400).
3.    Trong chiều hướng đó, OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) tổ chức kỳ thi đo lường khả năng học tập /học sinh lớp 10 (đệ tam) – toàn cầu - mỗi 3 năm (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015…) có tên là PISA = Program for International Assessment. PISA có 3 bài thi: Maths, Reading, Science và kéo dài 2 giờ.
The Joy of Mathematics
  1. Con Rồng Cháu Tiên và PISA Test 2012:

  2. PISA
    Test results 2012

Ranking
Country name
Maths, mean score Pisa 2012
Reading, mean score Pisa 2012
Science, mean score in PISA 2012
0
OECD average
494
496
501
1
Shanghai-China
613
570
580
2
Singapore
573
542
551
3
Hong Kong-China
561
545
555
4
Taiwan
560
523
523
5
S.Korea
554
536
538
6
Macau-China
538
509
521
7
Japan
536
538
547
8
Liechtenstein
535
516
525
9
Switzerland
531
509
515
10
Netherlands
523
511
522
11
Estonia
521
516
541
12
Finland
519
524
545
13
Canada
518
523
525
14
Poland
518
518
526
15
Belgium
515
509
505
16
Germany
514
508
524
17
Vietnam
511
508
528
18
Austria
506
490
506
19
Australia
504
512
521
20
Ireland
501
523
522
21
Slovenia
501
481
514
22
Denmark
500
496
498
23
New Zealand
500
512
516
24
Czech Republic
499
493
508
25
France
495
505
499
26
UK
494
499
514
27
Iceland
493
483
478
28
Latvia
491
489
502
29
Luxembourg
490
488
491
30
Norway
489
504
495
31
Portugal
487
488
489
32
Italy
485
490
494
33
Spain
484
488
496
34
Russian Federation
482
475
486
35
Slovak Republic
482
463
471
36
USA
481
498
497
37
Lithuania
479
477
496
38
Sweden
478
483
485
39
Hungary
477
488
494
40
Croatia
471
485
491
41
Israel
466
486
470
42
Greece
453
477
467
43
Serbia
449
446
445
44
Turkey
448
475
463
45
Romania
445
438
439
46
Cyprus
440
449
438
47
Bulgaria
439
436
446
48
UAE
434
442
448
49
Kazakhstan
432
393
425
50
Thailand
427
441
444
51
Chile
423
441
445
52
Malaysia
421
398
420
53
Mexico
413
424
415
54
Montenegro
410
422
410
55
Uruguay
409
411
416
56
Costa Rica
407
441
429
57
Albania
394
394
397
58
Brazil
391
410
405
59
Argentina
388
396
406
60
Tunisia
388
404
398
61
Jordan
386
399
409
62
Colombia
376
403
399
63
Qatar
376
388
384
64
Indonesia
375
396
382
65
Peru
368
384
373

PISA Test 2012 (kết quả được công bố ngày thứ ba, 3/12/2013) với 65 quốc gia tham dự (thế giới có 195 nước, Phi Châu chỉ có Tunisia tham dự mà thôi). Đội lớp 10 của Việt Nam đã đạt được thành tích khả quan với thứ hạng (ranking) 17, bậc (grade) B - với tổng số điểm 3 bài thi là 1547 (OECD Average là 1491). Vinh hạnh lắm thay. Hy vọng nhiều ở PISA Test 2015 (kết quả sẽ được công bố năm 2016). Tuổi trẻ Việt Nam đang làm nên lịch sử - và nhớ rằng “Sứ mạng lịch sử là sứ mạng cao cả - Con đường lịch sử là con đường quyết định” - hỡi Children of the Dragons and Fairies! STEM and STEM only.
  1. Nhận định về kết quả PISA Test 2012:
1.    PISA 2013 có 510,000 học trò lớp 10 (post – secondary education, 15 years old) của 65 quốc gia tham dự. Trung bình - mỗi nước có gần 8,000 thí sinh - rồi mỗi quốc gia sẽ chọn lựa được (theo sự hướng dẫn của OECD) một đội tiêu biểu - để đi tranh tài quốc tế - mà giương cao màu cờ xứ sở (PISA thường được tổ chức ở Âu Châu ).
2.    Trong TOP 10 – có đến 7 quốc gia hàng đầu Á Châu: Shanghai, Singapore, Hongkong, Taiwan, South Korea, Macau, và Japan. China không chánh thức tham gia nhưng tiêu biểu qua Shanghai, Hongkong, Macau. Ba nước (thứ hạng 8, 9, 10) ở Âu Châu.
3.    Thường thì học sinh ở những nước có per capita GDP cao (đầy đủ phương tiện học tập…) gặt hái được điểm (score) tốt như Taiwan (GDP; $918 bil, per capita GDP: $39,000); Japan ($4.7 tril, $36,900)… Thế nhưng có ngoại lệ (exception): công tử nhà giàu Qatar ($191 bil, $103,000) lại cầm đèn đỏ (hạng 63), con nhà nghèo Việt Nam lục địa (Laos: $19.5 bil, $3,100, Cambodia: $37.3 bil, $2,400) cố gắng ở TOP 25 (hạng 17). Ấy là Việt Nam - thiếu những nhà lãnh đạo xứng đáng – “lãnh đạo bất đại học, bất tri lý” .
4.    PISA Test results 2012 có 4 thứ bậc: (grade)
<a.       Học trò của 10 quốc gia đầu tiên (TOP 10) với tổng số điểm 3 môn thi: 1,556 and up là bậc A.
b.       Học trò của những quốc gia được xếp hạng từ 11-25 (TOP 25) với tổng số điểm 3 môn thi: 1,499 and up là bậc B.
c.       Học trò của những quốc gia được xếp hạng từ 26-50 (TOP 50) với tổng số điểm 3 môn thi: 1,312 and up là bậc C.
d.      Học trò của những quốc gia được xếp hạng từ 51-65 (TOP 25) với tổng số điểm 3 môn thi: 1,125 and up là bậc D.
Nhắc lại là đội học sinh lớp 10 Việt Nam có tổng số Scores là 1,517 . Và vững tin ở PISA Test 2015.
5.    Giáo sư David Spiegelhalter (Cambridge University) cho rằng: “PISA đã đo lường đúng mức khả năng học tập của học trò lớp 10 trong cộng đồng nhân loại” !
Giáo sư Svend Kreiner (University ò Copenhagen, Denmark): “Chúng ta hài lòng với cái tương đối của PISA – vì cậu học trò Á Châu và cô học trò Âu Châu có rất nhiều khác biệt về nguồn gốc, môi trường, ngôn ngữ, giáo dục, và văn hoá … ấy thế mà chúng ta gò bó họ trong cùng một khuôn khổ - một bài thi - để có 1 cái tronc universel cho toàn cầu!”
Lời kết: “Math Science The common denominators of world – changing innovation”. Không nói ra – nhưng phần nào - ẩn tàng (sous entendu) - sự thông minh (trí tuệ) của một dân tộc, một nòi giống. Mẹ Việt Nam yêu dấu ơi, chúng con nguyện – mãi mãi – làm rạng danh Mẹ - mang giá trị Việt Nam ra biển lớn, cùng năm châu thế giới - bằng những sản phẩm tuyệt vời (electronics products,…) như Toyota, Honda Nissan, Sony (Nhật Bản) – Hyunhdai, KIA, Samsung (Nam Hàn) … với những con “chip” đầu tiên của Việt Nam, được Tiến Sĩ Đặng Lương Mô (Đại Học Quốc Gia Sài Gòn) công bố ngày 7 tháng 2 năm 2015 (made in Vietnam, by Vietnamese Engineering, for Vietnam Dignity).
Chú thích:
Tài liệu thống kê: từ The World Almanac and Book of Facts 2014.
 
No comments: