Saturday, July 1, 2017

OBAMA CARE BỊ LẠM DỤNG TỐI ĐA

OBAMA CARE
Nếu xét về nhân đạo thì quả thực ObamaCare tốt hơn từ trước đến nay.
Nhưng nếu xét theo công tâm, thì chương trình ObamaCare bị lạm dụng tối đa.
Những người nghèo , họ được hưởng lộc trời cho ( dĩ nhiên từ chính phủ Cali và Liên bang) về bệnh hoạn...nhưng họ lạm dụng tối đa chương trình nầy.
Chúng tôi thấy rất nhiều người Việt nghèo tại quận Cam...chưa từng đi làm việc chi hết , hay làm lương ít...rồi lảnh Medical ...khi họ có thẻ Medical + Medicare thì họ lạm dụng tối đa.
Lảnh thuốc đem về nhà quá nhiều...uống không hết....rồi đem về Việt nam cho thân nhân của họ. Kể luôn tụi Mễ nghèo + Mễ lậu luôn.
Ngay cà bác sì VN hay bác sỉ Mỹ...họ cho thuốc + đi khám những nơi quá nhiều ...ví dụ cho đi chụp Xray , cho đi thử máu...vv...
Tóm lại bác sỉ lạm dụng để được chia phần với Pharmacy hay phòng Lab...còn bệnh nhân thì lảnh thuốc quá nhiều ...
Nghĩa là chương trình giúp đỏ nhân đạo của Cali + Liên Bang bị nhiều người xấu lạm dụng. Ngay cà welfare Cali cũng bị những người xấu nầy lạm dụng.
Ví dụ : Chúng ta biết Mr. Huỳnh Văn Lang...
Thời Vua Diệm và Vua Thiệu thì tên nầy giàu không thua gì Bill Gates..hắn có đến 2 biệt thự cực sang tại trung tâm thủ đô Paris Pháp...( nhờ hắn là cánh tay mặt của Ngô Đình Nhu , chúa đảng Cần Lao , nên Nhu cho hắn giữ kho tiền để đỗi tiền Đông Dương của Pháp trao lại cho Vua Diệm ( tiền Đông Dương : Việt , Miên , Lào lúc đó có giá vô cùng ).
Đỗi sang tiền VN Vua Diệm in ấn...nghĩa là Vua Diệm giựt gần sạch tiền vàng của dân Miên , Lào , Việt Bắc – Việt Nam ...rồi đỗi sang tiền Vua Diệm )
Pháp đỗi tiền Franc ( Phật Lăng ) từ tiền Đông Dương đem về Pháp.
Nghĩa là Vua Diệm , Nhu và Huỳnh Văn Lang hưởng lợi vô cùng.
Chúng ta thấy tại Saigon , thời Vua Diệm và Vua Thiệu...nhiều tay Chà Và Ấn Độ chỉ cần đỗi tiền VN ra tiền Đô hay tiền Đông Dương là nguyên gia tộc của hắn ở Bombay New Dehli đều giàu nức vách...huống chi tên Nhu và Huỳnh Văn Lang đỗi tiền cho 3 quốc gia...Khi di tản 75 thì tên nầy sang Pháp mần ăn...không hiểu lý do gì hắn qua Hoaky...
Hiện nay hắn gian lận tiền Housing của Orange County dành cho người nghẻo..
Ngay cả tiền lời những sách hắn viết , có thể mua nhà dư sức...
Nhưng hắn khai nghèo...cho nên Orange County giúp cho người nghèo trả tiền nhà giùm hắn.
Nếu cơ quan xã hội Orange County mà truy vụ nầy...thì bảo đãm hắn bị tù ít nhất chục năm về tội khai gian với welfare Orange Coutny...

Hỏi Hội Trà Vinh Nam Cali là biết hắn liên.
Hiện hắn ở gần chợ ABC SuperMarket ( đường Magnolia + Broohurst Ave / Westminter Cali )
Rồi ở Houston Texas thì có tên Matthew Fanxico Trần Đình Phúc nhà ta vậy,.
Rồi ở San Jose Cali...chúng ta có tên Võ Tử Đạn...
Tất cả những tên nầy đều gian lận tiền trợ cấp xã hội 100 %.
Tất cả những tên nầy là dân Công giáo , thờ Ngô Đình Diệm tận lòng...
Giàu có , hưởng sự giàu sang , phú quý nhờ Vua Diệm đạo Ca Tô.
Sang Hoaky thì không chịu đi làm kiếm cơm mà nuôi gia đình + đóng thuế cho xã hội.
Lại gian lận tiền trợ cấp cho người nghèo tối đa.

Bạn không tin thì cứ email hay gọi phone cho tụi nầy , xem tụi nầy chủi bới ra làm sao đây.
Dĩ nhiên tụi nó chửi là đừng nghe tụi VC , đừng nghe tụi Giao Điễm...
Vậy bạn cứ phone bào cho xã hội Orange Coutny hay gọi phone cho SSA ở Sacramento thì biết liền.

No comments: