Sunday, July 2, 2017

BS.TRẦN MỘNG LÂM * QUỸ NĂNG LƯỢNG XANH

Quỹ Năng Lượng Xanh
BS Trần Mộng Lâm

Việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp Ước Paris về khí hậu khiến nhiều người bàn cãi xôn xao. TT Trump tuyên bố rằng việc ông rút khỏi Hiệp Ước vì Mỹ phải chịu gánh nặng tài chánh quá nhiều để giúp đỡ các nước đang phát triển . Ký giả Benjy Sarlin đã chứng minh là phần đóng góp của Mỹ giả thử nếu được thực hiện, chỉ lên đến 1 phần ngàn ngân sách của họ. Biết rằng sẽ có thể có người cho rằng ông ta có ác ý, ông viết thêm câu này : No matter how it’s calculated, Though, the PARIS agreement is not a binding treaty and the U.S.A is not legally oblitered to provide any specific amount. That means TRUMP would have been free to remain in the agreement without spending another dollar as president.( NBS NEWS 2/6/2017)
Ðể mọi người hiểu thêm về vấn đề này, tôi xin trình bầy dưới đây cái gọi là Quỹ Khí Hậu Xanh, tiếng Anh viết là Green Climate Fund.
1-GCF- GREEN CLIMATE FUND”
Kể từ đây, để ngắn gọn, chúng ta gọi là GCF cho dễ ( green climate fund).GCF  coi như cái chìa khóa về tài chánh của Hiệp Ước Paris, không phải ngay tức thời, mà là trong tương lai, sau 2020. Cái quỹ tài chánh này sẽ có một phần đóng góp của các quốc gia, phần khác là sự đóng góp của các công ty, các tư nhân : both the public and private sector. Phần public, mỗi quốc gia sẽ đóng góp tùy theo những gì quốc gia đó phải làm tùy theo mục tiêu của quốc gia đó : Mức ô nhiễm trong quốc gia anh nhiều, thì anh phải đóng góp nhiều, anh càng làm khí quyển ô nhiễm, thì anh càng phải chi tiền nhiều ra để quét dọn, vì hiệp ước không chỉ có phần bớt thải ra, mà còn có phần làm sạch, nghĩa là hút và thâu hồi lại những khí độc (capture, sequestration)- Greenwashing.
Phần đóng góp công (public) của các quốc gia tạm gọi là NDC là chữ viết gọn của nationally determinated contributions. Làm sao tính NDC cho mỗi nước ???. Cho đến nay, vấn đề này chưa có tính cách pháp lý. Không có một điều ràng buộc pháp lý nào cho các quốc gia, tất cả chỉ theo nguyên tắc NAME AND SHAME, tạm hiểu là tên tuổi và sự xấu hổ , không trả thì Nhục mà thôi. Có lẽ vì thấy sống sượng quá, nên ông Janos PASZTOR, phụ tá của thư ký Liên Hiệp Quốc sửa lại là NAME AND ENCOURAGE.
Một điều cần nhấn mạnh là GCF có từ 2009, nghĩa là ra đời trước hiệp ước Paris và hiệp ước Paris không phải là GCF, nhưng hậu thuẫn cho GCF trong những năm sắp tới trong tương lai, với mục tiêu có được 100 billion (tỷ) nhưng chỉ kể từ năm 2020 trở đi
2- GEF : FOND POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL .
Xin đừng lầm với GCF đã nói ở đoạn trên. GEF tiếng Anh là Global Environnement Facility. Fond này cũng ra đời trước hiệp ước Paris. Nó có từ 1991và hiện nay do bà Monique Barbut điều khiển. Trụ sở đặt tại Washington. GEF hoàn toàn công tác với các tổ chức phi chính phủ, các giới cầm đầu các cơ sở tư (privé) với mục đích bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. GEF đã tài trợ 4 giao ước quốc tế là Convention sur la diversité biologique, Convention cadre des Nation Unis sur les changements climatiques, Convention des Nations Unis sur la lutte contre la désertification, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
3- Về Hiệp Ước Paris và việc phê chuẩn : The reason both quantitative targets are missing from the actual Agreement is a pragmatic one. In doing so, the COP has enabled the US President to adopt the Agreement as sole-executive agreement under US law, without the requirement for the US Senate to approve. Nghĩa là không cần ra thượng viện để phê chuẩn, theo như luật pháp của Mỹ.
4- Sau quyết định của TT Trump, người ta sẽ phải tìm thêm sự tài trợ, đặc biệt từ các giới tư nhân, các công ty tư nhân , thí dụ như ông Michael Bloomsberg, các thống đốc các tiểu bang không đồng ý với TT Trump, các công ty ngay cả về Dầu Hỏa , là điều người ta ngạc nhiên.
5-GCF được thành lập với mục đích giúp các quốc gia nghèo, lợi tức thấp, kém phát triển để họ có thể giảm bới việc thải ra các khí độc, làm nóng trái đất và làm thay đổi khí hậu. Chúng tôi muốn tại đây nhắc lại sự phân biệt thời tiết và khí hậu rất rõ ràng của Giáo Sư Thái Công Tụng : Thời tiết và Khí Hậu khác nhau.Thời tiết có thể nay nóng, mai lạnh, chỗ này nóng, chỗ kia lạnh, nhưng Khí Hâu có nghĩa rộng hơn, và bao gồm cả nhưng thiên tai như bão tố, lụt lội …v..v Xin tìm đọc bài của GS Thái Công Tụng.  GCF chỉ có thể vận động để tìm tài chánh , vận động về lãnh vực công, cũng như lãnh vực tư nhân, thí dụ như World Bank có thể cho vay. GCF nằm dưới cái dù là U.N. hay Liên Hiệp Quốc.Năm 2013, GCF vận động gây quỹ. Dưới thời OBAMA, Mỹ hứa cho 3 tỷ, đến nay đã chi ra 1 tỷ, hoàn toàn dưới thời OBAMA, tính ra đầu người, 3 đô la cho mỗi người Mỹ. TT Trump sẽ không đóng phần còn lại là 2 tỷ. Việc này sẽ làm giảm total expecting funding by about 20 persant- hardy peanut.  Tôi cố tình chép nguyên văn anh ngữ câu viết của Nurith AIZENMAN, trong bài viết có tựa A Little-Known Climate Fund is Suddenly in the Spotlight. Xin lưu ý, không phải tôi viết câu này. Trong khi TRUMP nói thế, thì Melanie Nakagawa người nằm trong U.S Departement of State dưới thời OBAMA cho biết tấm cheque 1 tỷ đô la đã ký rồi và còn hiệu lực cho nên trong hiện tại, chưa có vấn đề gì khẩn cấp để phải la làng và làm một cuộc fund rising khác. Nếu cần, phải 4 hay năm năm nữa, khi đó sẽ có biết bao đổi thay.
6- Tóm lại, chỉ là những sóng gió trong chén nước trà trên Thế Giới bao la.
Tôi là người công dân một nước bé nhỏ là Việt Nam Cộng Hòa nên không dám bàn nhiều về một vấn đề quá quan trọng, quá rộng lớn.
Lời kết :
Tôi là một công dân Việt Nam Cộng Hòa tuy trên 30 năm nay tôi có passeport Canada. Tôi chỉ là một Canadien giấy, nghĩa là trên giấy tờ, Canada đã cho tôi nhập tịch, naturaliser. Cách đây 39 năm, khi tôi đến trại tỵ nạn tại Mã Lai, một người Mỹ đã đến gặp tôi trong trại để hỏi tin tức về những người Mỹ mất tích trong chiến tranh. Ông này nói tiếng Việt lưu loát. Sau khi nói chuyện xong, ông hỏi tôi có muốn sang Mỹ không ? Tôi trả lời là không thích sang Mỹ. Ông hỏi tại sao?. Tôi trả lời là lòng tin của tôi với người Mỹ sau cuộc chiến không còn bao nhiêu. Ông ta cười và bắt tay tôi chúc tôi may mắn . Tôi cũng cười và nói good bye với ông. Nay tôi là một Canadien giấy, nhưng mỗi khi ai hỏi tôi là người nước nào, tôi đều trả lời là Tôi là Người Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không bao giờ là một canadien pure- laine. Mong rằng những người tỵ nạn CS nay mang quốc tịch Canadien đừng vì việc này ( Canadien giấy) mà la làng. Canadien de souche và Canadien naturalisé có khác nhau, kể cả về văn hóa.

No comments: