Sunday, May 7, 2017

PHÁTMINH MỚI ĂN ĐƯỢC

Phát minh mới lạ: Túi ăn được


Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa ngày càng nghiêm trọng . Nhu cầu tiêu thụ nhựa toàn cầu đã tăng từ khoảng 5 triệu tấn/năm trong những năm 1950 lên đến hơn 110 triệu tấn trong năm 2009. Nhựa là vật liệu cứng, và có thể phải mất đến 1000 năm để phân huỷ. Ngay cả khi nó phân huỷ, nó có thể biến thành những hạt vi nhựa độc hại trong dạ dày và cơ thể của động vật mà chúng ta ăn . Nhưng một công ty Anh đã tạo ra một sản phẩm mới có thể giúp giải quyết vấn đề này - một cái túi ăn được tên Ooho.
 http://www.voatiengviet.com/a/3840021.html

No comments: