Tuesday, May 9, 2017

PHẠM XUÂN THÀNH *CHÉN ĐẮNG AI MỜI

'Chén đắng sao ai mời uống mãi' • Phạm Xuân Thành
 • 29 tháng Tư, 1975, người mẹ và 3 đứa con trên chiếc tàu rời Sài Gòn. (Hình: AP Photo/File)
  29 tháng Tư, 1975, người mẹ và 3 đứa con trên chiếc tàu rời Sài Gòn. (Hình: AP Photo/File) 

   Niệm Tháng Tư
   

  Tôi có người anh không chết trận
  Tự xóa tên mình cuối tháng Tư
  Sử sách lưu danh làm chi nữa
  Cờ lau khát vọng đất Hoa Lư
  Tôi có người cha giương súng lệnh
  Chào lá quốc kỳ trước khi đi
  Chỉa thẳng đầu mình viên đạn chót
  Chết theo thành - bia chẳng cần ghi
  Tôi có người mẹ nhìn quanh mãi
  Nhà mình còn chi đáng giá không
  Trước cái tủ thờ bà cúi lạy
  Tổ tiên tha thứ buổi gạo đong
  Tôi có người chị từ dạo ấy
  Bán tà áo cưới đi thăm nuôi
  Thất thân giữa dặm trường Nam-Bắc
  Lòng men sông Hát giải oan thôi
  Tôi có đứa em ra đầu chợ
  Chờ miếng cơm thừa bên quán ăn
  Tay mời vé số cầu người trúng
  Vỉa hè chiếu rách khóc thiên đàng
  Tôi có người yêu đêm từ tạ
  Khuya em lên tàu đi vượt biên
  Máu trinh loang xuống vùng biển Thái
  Trả giá tự do rồi hóa điên
  Tôi có thằng bạn đi trót lọt
  Quay về kháng chiến giữa rừng hoang
  Hoài bão quê hương cao chất ngất
  Tử hình-tù ngục chẳng sờn gan
  Tôi có mình tôi rất ngậm ngùi
  Bốn hai lần đếm tháng Tư rơi
  Chén đắng sao ai mời uống mãi
  Bên dòng bi sử dật dờ trôi.
  Phạm Xuân Thành

  No comments: