Sunday, March 19, 2017

TRƯỜNG CŨ NGÀY XƯA SAIGON

 


CÁC TRUỜNG TRUNG HỌC TẠI SAIGON
 
  

 Trường Trưng Vương  

 


 
 
 Trưng Vương ngày nay


Trường Võ Trường Toản (kế bên trường Trưng Vương) 
 
Phù hiệu may áo học sinh trường Võ Trường Toản  
 

Thẻ căn cước học sinh trường Võ Trường Toản
  
 

Thẻ học sinh trường Võ Trường Toản
  
 

Và ngày nay
  
Trường Trung Học Chân Phước Liêm


Chân Phước Liêm là tên một vị thánh tử vì đạo ở Việt Nam được đặt tên cho một trường trung học tư thục Công Giáo dòng Đa Minh ở Gò Vấp, Sài Gòn, gần Ngã Ba Chú Ía, sau lưng Tổng Y Viện Cộng Hòa. Trường Trung Học Chân Phước Liêm (1961-1975) sau biến cố 30-4-1975 đã bị đổi tên thành Trường Cấp 3 Gò Vấp


 
Trường Lê Quý Đôn 

 
Phù hiệu may áo học sinh trường Võ Trường Toản  
 

Thẻ căn cước học sinh trường Võ Trường Toản
  
 

Thẻ học sinh trường Võ Trường Toản
  
 

Và ngày nay
  


++++++++++++++++++++++++

Trường Trung Học Chân Phước Liêm


Chân Phước Liêm là tên một vị thánh tử vì đạo ở Việt Nam được đặt tên cho một trường trung học tư thục Công Giáo dòng Đa Minh ở Gò Vấp, Sài Gòn, gần Ngã Ba Chú Ía, sau lưng Tổng Y Viện Cộng Hòa. Trường Trung Học Chân Phước Liêm (1961-1975) sau biến cố 30-4-1975 đã bị đổi tên thành Trường Cấp 3 Gò Vấp

 
Trường Lê Quý Đôn 

 
Trường Marie Curie
 

Trường Marie Curie
 


Trường Marie Curie
 

 

Trường LA SAN TABERD 
 

Trường Trung học Pétrus Ký


 
 
 
 
 
 
 

Trường trung học Hồ Ngọc Cẩn
 

 
 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++


St Paul thì phải
  
Trường Bác Ái (Fraternité)

Trường Lê Quý Đôn[/B]Mình mới tìm được vài ảnh về trường Les Lauriers (Văn Minh). Kỷ niệm nhất trước nhà thờ Tân Định, ngày xưa vào giờ chơi, tui thường chạy ra khu này, khi ấy trước nhà thờ có quầy bán hình tài tử hồng kong nhất là Khương Đại Vệ, Địch Long, Lý Thanh, Uông Bình, Trịnh Phối Phối... Diễn viên xuất nhất của hảng ShawBrothers, tiền thân của TVB sau này. Có khi đương sự chạy ra rạp Kinh Đô mua cá thia thia hay mua về vài truyện hình chú Thoòng

 +

No comments: